Thông báo Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá 2015-2017 29-11-2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ  cho các học viên cao học khoá 2015-2017, hệ chính quy tập trung, thời gian đào tạo 02 năm.

Chuyên ngành: Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh

Thời gian chấm: Cả ngày 09/12/2017

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học So sánh đối chiếu

Thời gian chấm: Buổi sáng ngày 09/12/2017

Trường kính mời Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể các cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên những ai có quan tâm đến dự.

Chương trình khai mạc diễn ra tại Hội trường 1 – Trường Đại học Ngoại ngữ từ 7h15’ đến 7h45’ ngày 09/12/2017

Sau chương trình khai mạc, các hội đồng đánh giá luận văn làm việc tại Hội trường 1, Hội thảo 1, Hội thảo 2, Hội thảo 3 (Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ). (xem lịch bảo vệ đính kèm).

Thông báo này thay cho giấy mời.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 615
Tổng số lượt truy cập: 4.005.931