Thông báo lễ bảo vệ luân án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Trần Thị Thanh Thương và NCS Lê Thị Thuyết Hạnh 04-01-2018

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi tất cả  nghiên cứu sinh của trường thông báo về lễ bảo vệ luận án của các NCS khóa trước. Những ai quan tâm thì đến dự và để học hỏi kinh nghiệm! Cảm ơn!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 511
Tổng số lượt truy cập: 4.446.696