Thông báo làm các thủ tục để nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 10-11-2015

Để chuẩn bị tốt cho việc xét tốt nghiệp đợt 2 cho sinh viên năm cuối hệ chính quy khóa 2011 - 2015, Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các Khoa thông báo cho các sinh viên cuối khóa (K8) và một số sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp có nguyện vọng tốt nghiệp trong đợt này nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bao gồm:

1. Túi đựng hồ sơ (ghi rõ Họ tên, lớp, địa chỉ thường trú, tạm trú, số điện thoại liên lạc và địa chỉ e-mail và điền đầy đủ thông tin trên túi hồ sơ yêu cầu)

2. Bản sao chứng chỉ Giáo dục Thể chất (Có công chứng)

3. Bản sao chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (Có công chứng)

4. Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp đại học (theo mẫu đính kèm)

5. Bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (Có công chứng)

Sinh viên đủ các điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 nộp hồ sơ tại Phòng Công tác học sinh sinh viên trước ngày  20/11/2015. Sau thời hạn nói trên, sinh viên nào không nộp đầy đủ hồ sơ sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp.

Lưu ý:

Ngoài ra, sinh viên phải thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin của Khoa và Trường ở trên trang web của nhà trường, trang thông tin đào tạo tín chỉ và các thông báo gửi về Khoa.

Để thực hiện đúng kế hoạch của Trường, kính đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo cho các lớp cuối khóa và một số sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn./.

 


 
 
 
 
 
 
TS. Bảo Khâm
Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 99
Tổng số lượt xem trang này: 835
Tổng số lượt truy cập: 1.340.826