Thông báo kết quả thi NLNN ngày 07.05.2017 tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 12-05-2017

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 07/05/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm)

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 15/05/2017 đến hết ngày 19/05/2017.

- Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo.

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD - tầng 1 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/ bài kỹ năng (nộp tại phòng Kế Hoạch Tài Chính - ĐHNN-ĐHH).

- Kết quả phúc khảo được công bố muộn nhất vào ngày 30/05/2017.

Lưu ý:

- Chứng chỉ dự kiến sẽ được cấp sau ngày: 30/06/2017. Học viên liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 02343827050, gặp chuyên viên Tâm của Phòng Đào Tạo để hỏi thông tin về việc nhận chứng chỉ.​


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 6
Tổng số lượt xem trang này: 3.854
Tổng số lượt truy cập: 3.314.976