Thông báo kết quả thi ĐGNLNN ngày 10.06.2017 tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 19-06-2017

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 10/06/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm)

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 20/06/2017 đến hết ngày 26/06/2017.
- Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo.
- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD - tầng 1 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/ bài kỹ năng (nộp tại phòng Kế Hoạch Tài Chính - ĐHNN-ĐHH).
- Kết quả phúc khảo được công bố muộn nhất vào ngày 07/07/2017.
Lưu ý:
- Chứng chỉ dự kiến sẽ được cấp sau ngày: 07/08/2017. Học viên liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0234.3827050, gặp chuyên viên Tâm của Phòng Đào Tạo để hỏi thông tin về việc nhận chứng chỉ.​

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 94
Tổng số lượt xem trang này: 3.047
Tổng số lượt truy cập: 3.315.069