Thông báo kết quả thi Đánh giá NLNN tại Trường Cao đẳng Y Tế Đặng Thùy Trâm, ngày 02/07/2017 19-07-2017

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 02/07/2017 tại Trường Trường Cao đẳng Y Tế Đặng Thùy Trâm và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm).

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 21/07/2017 đến hết ngày 26/07/2017.

- Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo.

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD - tầng 1 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/ bài kỹ năng (nộp tại phòng Kế Hoạch Tài Chính - ĐHNN-ĐHH).

- Kết quả phúc khảo được công bố muộn nhất vào ngày 07/08/2017.

Lưu ý:

- Chứng chỉ dự kiến sẽ được cấp sau ngày: 20/08/2017. Học viên liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 02343827050, gặp chuyên viên Tâm của Phòng Đào Tạo để hỏi thông tin về việc nhận chứng chỉ.​

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 1.505
Tổng số lượt truy cập: 3.567.277