Thông báo kết quả thi Đánh giá NLNN, ngày 04/07/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế 05-07-2017

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 04/07/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

 

Chứng chỉ dự kiến sẽ được cấp sau ngày: 04/08/2017. Học viên liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 02343827050, gặp chuyên viên Tâm của Phòng Đào Tạo để hỏi thông tin về việc nhận chứng chỉ.​

(Xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 1.863
Tổng số lượt truy cập: 3.567.354