Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi NNKC, đợt thi ngày 19/3/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 20-04-2017

Xem chi tiết file đính kèm

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 1.333
Tổng số lượt truy cập: 4.258.907