Thông báo kết quả phỏng vấn và lịch ký kết hợp đồng 10-02-2017

Phòng Tổ chức-Hành chính thông báo đến các ứng viên đã trúng tuyển: Vào lúc 9h30' ngày 14/02/2017 đến Phòng TC-HC để ký hợp đồng.

Danh sách trúng tuyển xem chi tiết file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 94
Tổng số lượt xem trang này: 957
Tổng số lượt truy cập: 3.315.070