Thông báo dò danh sách thi HSK, HSKK ngày 15/10/2017 tại ĐHNN 08-09-2017

1. Các thí sinh dò trong danh sách dự thi HSKK ngày 15/10/2017 xem có tên của mình không

2. Dò các thông tin xem có chính xác không.

3. Những bạn bôi màu vàng la thiếu số chứng minh nhân dân và file ảnh thẻ theo quy định trong thông báo.


4. Những bạn bôi màu xanh là thiếu file ảnh thẻ theo quy định trong thông báo.

Các thí sinh nếu có sai sót xin vui lòng phản hồi về điểm thi trước ngày 10/9/2017 để chỉnh sửa gấp. Sau ngày 10/9/2017 các thí sinh phải chịu trách nhiệm về những sai xót của mình.

Yêu cầu các thí sinh được bôi màu vàng và màu xanh gửi gấp số chứng minh nhân dân, họ tên cấp thi và file ảnh thẻ theo quy định trong thông báo qua email hucfl.hskkaodian@gmail.com trước ngày 10/9/2017. Sau thời gian đó chúng tôi sẽ loại tên của các bạn ra khỏi danh sách dự thi vì hồ sơ của các bạn không hợp lệ.

Xin trân trọng cảm ơn.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 1.231
Tổng số lượt truy cập: 4.447.020