Thông báo danh sách dự thi NLNN Tiếng Anh đợt thi ngày 26/2/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 25-02-2017

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo danh sách dự thi NLNN Tiếng Anh đợt thi ngày 26/2/2017 cụ thể thời gian, địa điểm như sau.

Địa điểm thi: Dãy nhà C - Trường Đại học Ngoại ngữ - 57 Nguyễn Khoa Chiêm - TP Huế. 

Thời gian: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 6h45. 
Thí sinh có thể xem số báo danh và phòng thi tại Website http://hucfl.edu.vn/vi hoặc danh sách được dán tại bảng khu vực thi và trước cửa phòng thi. 
Đề nghị thí sinh dự thi xem SBD tại file đính kèm và có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định (mang theo thẻ dự thi và Giấy tùy thân có ảnh). 
Mọi sai sót về thông tin cá nhân xin vui lòng điều chỉnh tại phòng thi ở buổi thi đầu tiên.(Download Danh sách dự thi). 
Những trường hợp nào chưa có tên vui lòng liên hệ Phòng Hội đồng C.I.9 trước 6h30 để được bổ sung vào danh sách dự thi.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 1.916
Tổng số lượt truy cập: 4.258.440