Thông báo đăng ký thi KSNLNN năm học 2017-2018 tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, đợt thi ngày 01/10/2017 12-09-2017

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và căn cứ kế hoạch tổ chức khảo sát năng lực ngoại ngữ năm 2017 (số:01/TB-ĐHNN ngày 03/01/2017), Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức kỳ thi khảo sát năng lực Ngoại ngữ, kế hoạch cụ thể như sau:

Ngày thi: 01/10/2017 (Chủ nhật);

Địa điểm thi : Giảng đường C - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;

Thời gian đăng ký dự thi: Ngày 18/09/2017 đến 22/09/2017;

Sáng: 8h00 – 10h00

Chiều: 14h00 – 16h00

Hồ sơ đăng ký: Gồm có 3 ảnh 3x4cm trong đó Phiếu đăng ký dự thi có dán 3 ảnh cỡ 3x4 cm (sẽ phát phiếu vào hôm đăng ký, theo màu phiếu quy định đối tượng), trong đó 1 ảnh 3x4cm  dùng để làm chứng chỉ sau này (nếu đạt) và mẫu đơn liên quan được đăng tải tại website: hucfl.edu.vn/vi, Mục Thông báo (Lưu ý: ảnh thẻ 3x4 ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh phía sau ảnh).

Địa điểm thu hồ sơ và lệ phí dự thi : Phòng AI.3 – (Phòng 3, tầng 1, giảng đường A) - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 27
Tổng số lượt xem trang này: 1.873
Tổng số lượt truy cập: 3.672.037