Thông báo đăng ký Đề tài NCKH cấp Trường năm 2018 05-09-2017

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau Đại học có nhu cầu đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018 như sau:

 

Đối tượng đăng ký:

 

- Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên.

 

- Sinh viên năm thứ 2 và năm 3 có điểm trung bình chung học tập của năm học 2016-2017 từ 2,5 trở lên đủ điều kiện đăng ký. Sinh viên năm thứ 4 không đủ điều kiện đăng kí.

 

Yêu cầu:  Đề tài phải có tính cấp thiết, thực tiễn, phù hợp với mục tiêu đào tạo và đặc thù của đơn vị: Ngôn ngữ, văn hóa và giảng dạy ngôn ngữ, văn hóa, liên văn hóa, ứng dụng CNTT trong giảng dạy, chuẩn đầu ra, phương pháp giảng dạy, v.v…

 

Ưu tiên: Các đề tài có tính khả thi và áp dụng thực tiễn cao, phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập, quản lý tại đơn vị, có đăng ký công bố kết quả nghiên cứu ở tạp chí chuyên ngành; Các đề tài liên khoa, liên ngành; Đề tài triển khai theo nhóm (không quá 5 người/nhóm).

 

Kinh phí: Theo Quyết định số 15/QĐ-ĐHNN ngày 07/01/2016 của Hiệu trưởng Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được hỗ trợ với định mức như sau: 5.000.000 -7.000.000 đồng/đề tài, đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên được hỗ trợ 8.000.000-10.000.000 đồng/ đề tài.

 

Trình tự đăng ký và xét tuyển:

Đơn vị tổng hợp các bản Thuyết minh đề tài (file đính kèm) và nộp cho Trường kèm theo biên bản họp hội đồng KH-ĐT của đơn vị qua phòng KH,CN & HTQT trước ngày 31/10/2017. Thời gian duyệt thuyết minh: Tháng 11-12/2017.

Các thuyết minh được tuyển chọn sẽ được thông báo cho các chủ nhiệm đề tài liên quan. Trường sẽ ký hợp đồng với chủ nhiệm đề tài vào tháng 01/2018.

Thời gian thực hiện đề tài: 01 năm (từ tháng 01/2018 đến 12/2018).

Đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi Công văn này cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên sau Đại học trong đơn vị và triển khai nhiệm vụ KH,CN này đúng quy trình và tiến độ.

Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Phòng KH, CN&HTQT của Trường.

ĐT: 0234.3.830.722; Email:  dhnn_khcn.htqt@hueuni.edu.vn.

Thông tin cụ thể xin xem tại Công văn đính kèm./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 25
Tổng số lượt xem trang này: 996
Tổng số lượt truy cập: 3.409.436