Thông báo buộc sinh viên thôi học do nghỉ học không phép 02-11-2017

Căn cứ Quyết định số 126/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Huế;...

(xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 2.062
Tổng số lượt truy cập: 4.254.429