Thông báo bổ sung tiêu chí ở vị trí việc làm giảng viên Khoa Quốc tế học (Tuyển dụng viên chức năm 2018) 20-12-2018

Căn cứ Tờ trình đề ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Khoa Quốc tế học về việc bổ sung tiêu chí tuyển dụng viên chức năm 2018, Trường bổ sung tiêu chí vào vị trí việc làm giảng viên Khoa Quốc tế Trường như sau:

Ứng viên tốt nghiệp đại học chính quy ngành Quốc tế học, tiếng Anh được xem là ngoại ngữ 2. Nếu ứng viên đã có IELTS từ 7.0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 79 trở lên không cần nộp chứng chỉ ngoại ngữ 2 bậc 3/6 (B1).

Trân trọng thông báo./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 64
Tổng số lượt xem trang này: 360
Tổng số lượt truy cập: 4.787.859