Tập huấn Phương pháp NCKH cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2017 08-03-2017

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo Kế hoạch tổ chức Tập huấn Phương pháp NCKH cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2017 như sau:

Thời gian: 7h30, ngày 1/4/2017 (Thứ 7)

Địa điểm: Hội trường 1, tầng 3, Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Nội dung Tập huấn:

- Phương pháp xác định vấn đề nghiên cứu và đặt câu hỏi nghiên cứu

- Cách thức viết một thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở

- Phương pháp phân tích dữ liệu

- Phương thức trích dẫn tài liệu tham khảo

- Cách thức viết bài báo khoa học

- Cách thức viết báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp cơ sở

Đề nghị Trợ lý NCKH các đơn vị gửi danh sách tham dự về Phòng KH,CN&HTQT trước ngày 22/3/2017.

Thông báo chi tiết xin xem tại file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 72
Tổng số lượt xem trang này: 158
Tổng số lượt truy cập: 1.453.796