ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC

Đại học chính quy
Mẫu đơn điều chỉnh, đăng ký học phần
Phiếu hủy học phần
Mẫu đơn đề nghị mở lớp học riêng
Mẫu đơn đăng ký học phần thực hành tiếng
Mẫu giấy giới thiệu vào lớp
Ngoại ngữ không chuyên
Học phí
Xử lý đăng ký học phần
Xử lý danh sách dự thi
Đơn thi CC NNKC A2
Đơn xin đổi lịch thi chứng chỉ
Đơn xin đổi lịch thi hết cấp độ
Đơn Xin thi lại, thi bổ sung đầu vào
Phiếu đăng ký dự thi chứng chỉ NNKC
Xử lý kết quả thi
Đơn xem lại bài thi
Đơn xin chuyển điểm, bổ sung điểm, xử lý chuyển cấp độ
Đơn phúc khảo kết quả thi chứng chỉ
Đào tạo thường xuyên
Đơn xin chuyển điểm
Đơn xin nghỉ thi
Đơn thi TN lần 2
Đơn xin xem lại bài thi
Đơn xin thôi học
Đơn xin vào học lại

SAU ĐẠI HỌC

Hồ sơ, thủ tục bảo vệ Luận văn Thạc sĩ
Biểu mẫu dành cho SĐH
Biểu mẫu BVLV Tiến sĩ
Biểu mẫu đào tạo NCS
Biểu mẫu tuyển sinh NCS

 

CÔNG TÁC SINH VIÊN

Giấy xác nhận và cấp bảng điểm
Ngừng học, thôi học, chuyển trường (hệ CQ)
Ngừng học, thôi học, chuyển trường (hệ KCQ)
Xác nhận vay vốn, miễn giảm học phí, gia hạn nộp học phí

 

TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Biểu mẫu công tác cán bộ

Chấm công, đăng ký làm việc ngoài giờ

Đánh giá phân loại cán bộ

Kê khai tài sản

Tuyển dụng

Chế độ chính sách

Đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà

Đơn xin nghỉ không lương

Đơn xin nghỉ ốm

Đơn xin nghỉ phép

Đơn xin nghỉ thai sản

Đơn xin nghỉ việc riêng, nghỉ đột xuất

Đơn xin thôi việc

Đào tạo bồi dưỡng

Đơn xin đi nước ngoài vì lý do cá nhân

Hồ sơ đi học tập, bồi dưỡng chuyên môn

Hồ sơ tiếp nhận viên chức đi học trở về

Hồ sơ xin dự hội thảo, hội nghị, công tác

Hồ sơ xin gia hạn học tập, bồi dưỡng

Biểu mẫu công tác hành chính

Các mẫu văn bản

Mẫu quyết định

Mẫu biên bản

Mẫu báo cáo

Mẫu công văn

Mẫu tờ trình

Mẫu giấy chứng nhận, đề nghị, giới thiệu, giấy mời

Mẫu thông báo

Mẫu phiếu trình giải quyết công việc

Mẫu phiếu trình xin ý kiến

Mẫu văn bản có tên loại khác

Giấy xin mượn phòng

 

KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Đơn xin chấm phúc khảo bài thi ĐGNLNN
Đơn xin chấm phúc khảo bài thi Ngoại ngữ không chuyên
Đơn xin xem lại kết quả bài thi KTHP
Đơn xin hoãn thi
Đơn xin thi bổ sung

 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Biểu mẫu đề tài cấp cơ sở - Trường ĐHNN
Biểu mẫu đề tài cấp ĐH Huế
Biểu mẫu đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 27
Tổng số lượt xem trang này: 2.394
Tổng số lượt truy cập: 1.870.262