Kết quả thi ĐG NLNN tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, ngày thi 26/02/2017 02-03-2017

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 26/02/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm)

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 06/03/2017 đến hết ngày 10/03/2017.

- Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo.

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD - tầng 1 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/ bài kỹ năng (nộp tại phòng Kế hoạch Tài chính - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế).

- Kết quả phúc khảo được công bố muộn nhất vào ngày 17/03/2017.

Lưu ý:

- Chứng chỉ dự kiến sẽ được cấp sau ngày: 17/04/2017. Học viên liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 054 3827050, gặp chuyên viên Tâm của Phòng Đào Tạo để hỏi thông tin về việc nhận chứng chỉ.​


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 2.387
Tổng số lượt truy cập: 3.304.556