Kết quả thi ĐG NLNN tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, ngày thi 18/12/2016 29-12-2016

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 18/12/2016 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm)

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 30/12/2016 đến hết ngày 06/01/2017.
- Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo.
- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD - tầng 1 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/ bài kỹ năng (nộp tại phòng Kế hoạch Tài chính - ĐHNN-ĐHH).
- Kết quả phúc khảo được công bố muộn nhất vào ngày 13/01/2017.
Lưu ý:
- Chứng chỉ dự kiến sẽ được cấp sau ngày: 13/02/2016. Học viên liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 054 3827050, gặp chuyên viên Tâm của Phòng Đào Tạo để hỏi thông tin về việc nhận chứng chỉ.​

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 2.580
Tổng số lượt truy cập: 3.315.079