Kết quả thi ĐG NLNN ngày 27/08/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 01-09-2017

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 27/08/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm)

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 05/09/2017 đến hết ngày 08/09/2017.

- Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo.
- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD - tầng 1 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/ bài kỹ năng (nộp tại phòng Kế Hoạch Tài Chính - ĐHNN-ĐHH).
- Kết quả phúc khảo được công bố muộn nhất vào ngày 22/09/2017.
 
Lưu ý:
- Chứng chỉ dự kiến sẽ được cấp sau ngày: 22/10/2017. Học viên liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 02343827050, gặp chuyên viên Tâm của Phòng Đào Tạo để hỏi thông tin về việc nhận chứng chỉ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 4.046
Tổng số lượt truy cập: 4.447.012