Giới thiệu Trung tâm Thông tin Thư viện 25-11-2015

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế - 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP Huế

Số điện thoại: (054). 3828435

 

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP

Trung tâm Thông tin-Thư viện  được hình thành vào năm 2004, từ thời điểm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế trên cơ sở kế thừa nguồn vốn tài liệu được lưu giữ tại các phòng tư liệu của các khoa Ngoại ngữ thuộc các trường thành viên Đại học Huế. Thời kỳ đầu mới xây dựng, Trung tâm Thông tin -Thư viện ở tại Khu nhà Hiệu bộ cùng với các phòng ban khác trong Trường.

Năm 2013 trụ sở của Trung tâm Thông tin-Thư viện đã được chuyển về Giảng đường B, tầng 5, được tổ chức theo hình thức kho mở, phòng đa phương tiện…, với cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đầy đủ cho các hoạt động nghiệp vụ thư viện.  Đến nay, nguồn vốn tài liệu của Trung tâm đạt được trên 25.000.000 bản; nguồn vốn tài liệu ngày càng tăng nhờ vào nguồn ngân sách Nhà nước bổ sung theo kế hoạch hàng năm và các nguồn biếu tặng tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước trong khuôn khổ giao lưu hợp tác quốc tế của Trường. Mặc dù còn hoạt động chủ yếu theo hình thức thư viện truyền thống, cán bộ của Trung tâm luôn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng về khoa học thư viện và công nghệ thông tin trong công tác thư viện, nắm bắt kịp thời các chuẩn quốc tế về nghiệp vụ thư viện.

Hiện nay, Trung tâm Thông tin-Thư viện đang từng bước phát triển, cố gắng đáp ứng nhu cầu tìm kiếm tài nguyên thông tin một cách hiệu quả, phục vụ tích cực cho công tác giảng dạy, học tâp và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên của Trường và cả đối tượng ngoài Trường khi có yêu cầu. Trung tâm đang tích cực xây dựng nguồn học liệu điện tử: Số hóa tài liệu nội sinh và tạo cơ sở dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức, triển khai xây dựng và hoàn thiện một thư viện điện tử quy mô, hiện đại của Trường trong trong thời gian tới.     

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Ban Giám đốc: 

   + Giám đốc : ThS.  Ngô Thị Minh

   + Phó Giám đốc : ThS. Trần Nguyễn Thị Diệu Tín

-  2 tổ công tác gồm Tổ Tài nguyên thông tin và Tổ Dịch vụ thông tin.

   + Tổ Tài nguyên thông tin: Tổ trưởng: Trần Thị Thuý

   + Tổ Dịch vụ thông tin:  Tổ trưởng: Nguyễn Thị Đoan Huy

 

CHỨC NĂNG

Trung tâm Thông tin - Thư viện là đơn vị trực thuộc Trường có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác thu thập, bổ sung, lưu trữ, quản lý và cung cấp thông tin, tư liệu khoa học cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học  và quản lý của Nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu trong thư viện.

 

NHIỆM VỤ

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn của thư viện; tổ chức điều hành hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Nhà trường;

- Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường; thu nhận các tài liệu do Trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của Nhà trường; các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;

- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;

- Tổ chức, quản lý đội ngũ và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ viên chức, nhân viên của Trung tâm; khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, cơ sở vật chất được Trường giao quản lý theo quy định;

- Không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi, chia sẻ tài nguyên thông tin với các Trung tâm Thông tin - Thư viện của các trường thành viên Đại học Huế và các trường khác trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng phục vụ đào tạo.

- Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

TT

Họ  và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Ngô Thị

Minh

Giám đốc

3.828.435

3.820.877

0914.177.477

36 Đường số 4 An Cựu City, Huế

ngominh@hueuni.edu.vn
minhdhnn@gmail.com

2

Trần Ng. Thị Diệu

Tín

Phó Giám đốc
PBTCB

3.828.435

 

0986.527.304

Tổ 7 Phường Hương Hồ,Thị xã HTrà,TT Huế

dieutin@hueuni.edu.vn
dieutin.thuvien@gmail.com

3

Nguyễn Thị Đoan

Huy

Tổ trưởng
TCT 

3.828.435

3.514.389

0905.180.681

103 Lê Huân, Huế

doanhuy81@hueuni.edu.vn
doanhuy81@gmail.com

4

Nguyễn Thị Trúc

Phương

 

3.828.435

3.833.317

0916.482.081

06 Võ Thị Sáu, Huế

trucphuong@hueuni.edu.vn
phuonglike@gmail.com

5

Trần Thị

Thuý

Tổ trưởng
TCT 

3.828.435

 

0984.474.454

5/3/100 Ngự Bình, Huế

thuytran@hueuni.edu.vn
thuytran4484@gmail.com

6

Trần Thị Thanh

Hương

 

3.828.435

 

0977.752.369

Số nhà 5, kiệt 220 Nguyễn Sinh Cung, Huế

huongttt@hueuni.edu.vn
huongttt2512@gmail.com


 
 
 
 
 
 
TS. Bảo Khâm
Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 2.420
Tổng số lượt truy cập: 1.340.742