Giới thiệu phòng TCHC 10-10-2016

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

Địa chỉ liên hệ: Khu nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ, 57 Nguyễn Khoa Chiêm – Thành phố Huế:

Điện thoại: 0543. 834777 * 0543. 834677

Phòng Tổ chức – Hành chính được thành lập trên cơ sở Quyết định của Đại học Huế cùng với các phòng chức năng khác. Tiền thân của Phòng Tổ chức – Hành chính hiện nay là Phòng Hành chính - Tổng hợp. Phòng Hành chính - Tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 335/QĐ-ĐHH-TCNS, ngày 9/9/2004 của Giám đốc Đại học Huế.                  

 

1. Chức năng: 

Phòng Tổ chức - Hành chính (TCHC) có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mảng công tác như: tổ chức bộ máy, nhân sự, hành chính, chế độ chính sách, y tế, bảo vệ chính trị nội bộ và công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ viên chức và người lao động của Trường.

 

2. Nhiệm vụ:

a)  Xây dựng tổ chức bộ máy của Nhà trường theo quy định của Nhà nước, của Đại học Huế. Xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu tổ chức các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị trực thuộc; thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ theo quy định về quản lý, sử dụng cán bộ viên chức quản lý;

b) Chủ trì trong việc xây dựng và ban hành hệ thống văn bản, quy định liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức và người lao động; 

c) Chủ trì xây dựng đề án vị trí việc làm; xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ; tổ chức quản lý, đánh giá phân loại và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động; 

d) Tổng hợp việc xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác của các đơn vị chức năng; xây dựng các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, các văn bản hành chính về điều hành và quản lý của Trường; chuẩn bị các văn bản, báo cáo tại hội nghị do Hiệu trưởng chủ trì, các bài phát biểu, các văn bản làm việc của Hiệu trưởng với lãnh đạo cấp trên và các cơ quan hữu quan;

đ) Theo dõi đôn đốc hoạt động của các đơn vị chức năng theo chương trình, kế hoạch của Trường; sắp xếp kế hoạch công tác hàng tuần của Trường, lịch làm việc của Ban Giám hiệu, lịch tiếp đón khách đến làm việc với lãnh đạo Trường;

e) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý việc sử dụng con dấu của Trường, Đảng ủy và Công đoàn cơ sở. Cung cấp hệ thống biểu mẫu văn bản và thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình Ban Giám hiệu ký ban hành;

g) Phụ trách công tác lễ tân, khánh tiết của Trường; thực hiện công tác tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và hội nghị cán bộ viên chức hàng năm của Trường;

h) Phối hợp với Phòng Cơ sở vật chất phụ trách công tác điều phối, quản lý các hội trường, phòng họp, phòng làm việc, phòng khách; thực hiện công tác quản lý, điều động xe phục vụ công tác của Ban Giám hiệu và Trường;

i) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tham mưu cho Hiệu trưởng về các công tác quân sự, an ninh quốc phòng, tự vệ cơ quan;

k) Duy trì, đảm bảo trật tự an ninh trong khu vực Trường; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, phòng chống mất mát tài sản; phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm trật tự trị an; kịp thời đề xuất với Hiệu trưởng biện pháp xử lý;

l) Phối hợp với Trung đội tự vệ, Phòng Cơ sở vật chất tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ, phòng chống bão lụt, thiên tai, dịch bệnh, vệ sinh môi trường, y tế trường học theo yêu cầu và hướng dẫn của các cơ quan chức năng;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng khi được Hiệu trưởng giao.

 

3. Cơ cấu tổ chức

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng hiện này có 20 người. Trong đó 1 Trưởng phòng, 2 Phó Trưởng phòng và 4 tổ công tác.

LÃNH ĐẠO

- Trưởng phòng

 

ThS. Lê Thanh Hoàng

Phụ trách chung các hoạt động của phòng. Phụ trách trực tiếp công tác tổ chức cán bộ,  và chính trị, tư tưởng.

 

- Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Giúp việc cho Trưởng phòng trong lĩnh vực công tác: Tổ chức nhân sự, quản lý nề nếp làm việc, tuyên truyền - y tế.

 

- Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thị Hoài Thu

Giúp việc cho Trưởng phòng trong lĩnh vực công tác: Hành chính tổng hợp

 

TỔ CÔNG TÁC

- Tổ Tổ chức Cán bộ
- Tổ Tổ Hành chính – Văn phòng
- Tổ Tổ Tuyên truyền – Y tế
- Tổ Tổ Bảo vệ


 
 
 
 
 
 
TS. Bảo Khâm
Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 84
Tổng số lượt xem trang này: 604
Tổng số lượt truy cập: 1.340.811