Giới thiệu Khoa tiếng Anh chuyên ngành 25-11-2015

Địa chỉ: Khoa Tiếng Anh chuyên ngành – Trường Đại học Ngoại Ngữ , 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP Huế.

Số điện thoại: (054) 3 846 971

 

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP

Khoa tiếng Anh chuyên ngành được thành lập sau khi có quyết định thành lập Trường Đại học ngoại ngữ của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 7 năm 2004. Khoa được thành lập trên cơ sở sát nhập các Bộ môn Ngoại ngữ từ 6 trường thành viên của Đại học Huế. Hiện nay khoa gồm 3 Bộ môn:

1. Tổ Thực hành tiếng

2. Tổ Tiếng Anh chuyên ngành1

3. Tổ Tiếng Anh chuyên ngành 2

Tổng số cán bộ viên chức trong khoa là 43, trong đó có 42 cán bộ giảng dạy và 1 văn thư. Hiện khoa có 02 cán bộ giảng dạy có bằng Tiến sỹ ,33 bằng Thạc sĩ và  2 đang theo học Thạc sĩ, 5 cán bộ đang theo học Tiến sĩ ở nước ngoài và trong nước, 1 cử nhân (văn thư khoa). Các tổ chức gồm có: Chi bộ, Ban chủ nhiệm khoa, Ban chấp hành công đoàn bộ phận.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

-         Ban chủ nhiệm khoa

           + Trưởng khoa : ThS. Hà Huy Kỷ.

           + Phó Trưởng khoa: ThS. Lê Thị Thanh Chi

           + Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Hồng Duyên

-         Các tổ chuyên môn:

           + Tổ Thực hành tiếng

           + Tổ Tiếng Anh chuyên ngành 1

           + Tổ Tiếng Anh chuyên ngành 2

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng và nhiệm vụ chính là giảng dạy tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành cho 8 trường thành viên và 2 khoa trực thuộc của Đại học Huế, giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành Du lịch cho trường Đại học Ngoại ngữ. Ngoài ra khoa còn tham gia giảng dạy các hệ khác cho trường Đại học Ngoại ngữ như: tham gia giảng dạy cho đề án Ngoại ngữ 2020, hệ vừa học vừa làm, chuyên tu, bằng 2, trung tâm ngoại ngữ....

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Hà Huy Kỷ

Trưởng khoa

BTCB

3.846.971

3.533.788

0914.118.843

2

Lê Thị Thanh Chi

P.Trưởng khoa

3.846.971

3.513.930

0914.529.982

3

Ng. Thị Hồng Duyên

P.Trưởng khoa

3.846.971

3.628.482

0914.019.029

4

Nguyễn Thị Vân An

 

3.846.971

 

0907.158.395

5

Cái Ngọc Duy Anh

 

3.846.971

3.826.713

0913.449.344

6

Phạm Trần Thùy Anh

 

3.846.971

3.832.878

0914.044.974

7

Ng. Lê Ngân Chinh

 

3.846.971

 

01695.065.107

8

D. Phước Qúy Châu

TPCM

3.846.971

3.896.496

0985.005.120

9

Trần Thị Minh Châu

 

3.846.971

3.822.433

0946.928.692

10

Trần Phạm Minh Đức

TTCM

3.846.971

3.534.357

0986.614.759

11

Nguyễn Thị Mỹ Hòa

TPCM

3.846.971

3.538.168

0905.838.168

12

Nguyễn Thị Bích Hảo

 

3.846.971

3.835.092

01223.420.564

13

Lê Thị Thanh Hải

TTCM

3.846.971

3.511.015

0914.313.919

14

Lê Thị Thu Hải

 

3.846.971

3.527.573

0914.263.671

15

Huỳnh Thị Long Hà

CTCĐ

3.846.971

3.538.333

0983.092.905

16

Trần Thị Thủy Hoài

 

3.846.971

3.832.035

0914.145.160

17

Nguyễn Tuấn Khanh

 

3.846.971

3.832.678

0914.066.789

18

Lê Châu Kim Khánh

 

3.846.971

 

0905.270.077

19

N. Thị Phương Lan

 

3.846.971

3.811.784

0905.300.186

20

Lê Thị Ngọc Lan

TPCM

3.846.971

 

 

21

Trương Thị Từ Liêm

 

3.846.971

 

0935.170.586

22

N. Thị Thanh Loan

 

3.846.971

 

0932.432.969

23

N.Hà Quỳnh Như

 

3.846.971

3.938.566

01688.085.678

24

Phan Thị Anh Nga

 

3.846.971

3.530.242

0914.207.207

25

Phạm Vũ Quỳnh Nga

 

3.846.971

3.836.836

0916.071.444

26

Trần Thị Lệ Ninh

TPCM

3.846.971

6.258.070

0986.972.958

27

Phạm Thị Tuyết Nhung

 

3.846.971

 

0983.651.060

28

Nguyễn Lê Bảo Ngọc

 

3.846.971

3.812.700

0983.945.605

29

Đỗ Thị Lan Phương

 

3.846.971

 

0977.732.254

30

Lê Thị Hồng Phương

 

3.846.971

3.885.952

0935.816.644

31

N. Thị Diệu Phương

 

3.846.971

3.826.713

0905.826.713

32

Nguyễn Quang

 

3.846.971

3.849.308

0905.849.308

33

Hồ Hiền Quyên

 

3.846.971

3.610.138

0945.717.199

34

Đoàn Thị Kim Oanh

TTCM

3.846.971

3.832.434

0974.767.568

35

Nguyễn Thị Băng Tâm

 

3.846.971

 

0914.125.145

36

Trần Thị Hoài Thu

 

3.846.971

 

0916.874.116

37

Trương Thị Thu Thủy

 

3.846.971

3.823.490

0904.723.395

38

Nguyễn Trung Tính

TPCM

3.846.971

3.515.000

0905.564.944

39

Dương Thị Thu Trang

 

3.846.971

3.812.064

0905.925.902

40

Lê Thị Minh Trang

 

3.846.971

3.529.716

0986.835.668

41

Trần Thị Mai Tuyết

 

3.846.971

3.821.063

0914.051.133

42

N. Phạm Thanh Vân

 

3.846.971

3.823.851

0914.696.962

43

Ng. Thị Cẩm Vân

Văn thư

3.846.971

 

01262.649.694


 
 
 
 
 
 
TS. Bảo Khâm
Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 4.022
Tổng số lượt truy cập: 1.340.738