Danh sách ứng viên dự tuyển LĐHĐ theo chỉ tiêu năm 2016 và lịch phỏng vấn 16-02-2017

Xem chi tiết file đính kèm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 28
Tổng số lượt xem trang này: 256
Tổng số lượt truy cập: 1.727.037