Danh sách ứng viên dự tuyển LĐHĐ-Viên chức, Lịch ôn tập và thi 14-02-2017

Phòng TCHC-Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế thông báo Danh sách ứng viên dự tuyển LĐHĐ, Viên chức và Lịch ôn tập, thi cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm)

 

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 94
Tổng số lượt xem trang này: 888
Tổng số lượt truy cập: 3.315.071