Danh sách thí sinh dự thi ĐGNLNN ngày 01.10.2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 29-09-2017

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH thông báo danh sách dự thi ĐGNLNN đợt thi ngày 1/10/2017 cụ thể thời gian, địa điểm như sau.

Địa điểm thi: Giảng đường C - Trường Đại học Ngoại ngữ - 57 Nguyễn Khoa Chiêm - TP Huế. 

Thời gian: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 6h45. 
Thí sinh có thể xem số báo danh và phòng thi tại Website http://hucfl.edu.vn/vi hoặc danh sách được dán tại bảng khu vực thi và trước cửa phòng thi. Đề nghị thí sinh dự thi xem SBD tại file đính kèm và có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định (mang theo thẻ dự thi và Giấy tùy thân có ảnh). Mọi sai sót về thông tin cá nhân xin vui lòng điều chỉnh tại phòng thi ở buổi thi đầu tiên. (Download Danh sách dự thi). 
Những trường hợp nào chưa có tên vui lòng liên hệ Phòng Hội đồng CII.7 trước 6h30 để được bổ sung vào danh sách dự thi.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 1.897
Tổng số lượt truy cập: 3.567.287