Cơ cấu tổ chức 24-11-2015

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng
TS. Bảo Khâm

Phó Hiệu trưởng
 
PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung   TS. Nguyễn Tình

 


CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

Phòng Tổ chức - Hành chính (054) 3834777, (054) 3830677
Trưởng phòng: ThS Lê Thanh Hoàng
Phó trưởng phòng: ThS Nguyễn Thị Thanh Huyền
ThS Nguyễn Thị Hoài Thu

Phòng Kế hoạch - Tài chính (054) 3830721
Trưởng phòng: ThS Lê Nữ Minh Thảo
Phó trưởng phòng: ThS Nguyễn Diệu Phương

Phòng Đào tạo 
(054) 3830678
Trưởng phòng: TS Hoàng Tịnh Bảo
Phó trưởng phòng: 
ThS Phan Thanh Tiến
ThS Nguyễn Thị Thu Hiền 

Phòng Công tác Học sinh Sinh viên (054) 3830720
Trưởng phòng: ThS Phạm Anh Huy
Phó trưởng phòng: ThS Lê Văn Liệu
ThS Trần Quyết Chiến
ThS Nguyễn Cơ Tuấn

Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế (054) 3830722
Trưởng phòng: TS Trương Hoàng Lê
Phó trưởng phòng: ThS Lại Quốc Lộc


Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLGD (054) 3817300
Trưởng phòng: TS Nguyễn Hồ Hoàng Thủy
Phó trưởng phòng: ThS Lê Thị Phương Chi

Phòng Cơ sở Vật chất
 (054) 3834688
Trưởng phòng: ThS Dương Minh Hùng
Phó trưởng phòng: ThS Nguyễn Sơn

Tổ Thanh tra - Pháp chế - Thi đua - Khen thưởng
Tổ trưởng:  ThS Lê Thị Kim Thanh
 
CÁC ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

Khoa Tiếng Anh (054) 3846970
Trưởng khoa: TS Trương Bạch Lê
Phó trưởng khoa: TS Trần Quang Ngọc Thúy                           
ThS Trần Thị Thu Sương

Khoa Tiếng Anh chuyên ngành (054) 3846971
Trưởng khoa: ThS Hà Huy Kỷ
Phó trưởng khoa: ThS Lê Thị Thanh Chi                            
ThS Nguyễn Thị Hồng Duyên

Khoa Tiếng Pháp (054) 3823193
Trưởng khoa: TS Phạm Anh Tú
Phó trưởng khoa: TS Trần Thị Kim Trâm

Khoa Tiếng Nga (054) 3823313
Phó Trưởng khoa-Phụ trách khoa: ThS Lại Thị Minh Nguyệt
Phó trưởng khoa: ThS Thái Thị Ánh Chi

Khoa Tiếng Trung (054) 3823392
Trưởng khoa: TS Liêu Linh Chuyên
Phó trưởng khoa: ThS Nguyễn Thị Linh Tú

Khoa Việt Nam học (054) 3834766
Q.Trưởng khoa: TS Đỗ Thị Xuân Dung
Phó trưởng khoa: ThS Lê Lâm Thi

Khoa Quốc tế học (054) 3817302
Trưởng khoa: TS Hồ Thị Mỹ Hậu
Phó trưởng khoa: ThS Trần Thị Thanh Ngọc

Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Nhật Bản (054) 3830723
Trưởng khoa: TS Nguyễn Thị Hương Trà
Phó trưởng khoa: ThS Hồ Đặng Mỹ An

Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc (054) 3830724
Phó trưởng khoa-Phụ trách khoa: ThS Đinh Thị Thu Hiền 
Phó trưởng khoa: ThS Trần Thị Huyền

 
CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

Trung tâm Thông tin - Thư viện (054) 3828 435 (Thư viện),
Giám đốc: ThS Ngô Thị Minh
Phó giám đốc: ThS Trần Nguyễn Thị Diệu Tín

Trung tâm Ngoại ngữ (054) 3624150 (Đào tạo KCQ), (054) 3827050 (Chứng chỉ A, B, C)
Giám đốc: TS Bảo Khâm


Trung tâm Biên soạn và Phát hành tài liệu dạy học (054) 3830676
Giám đốc: TS Bảo Khâm

Trung tâm Phiên - Biên dịch (054) 3830677
Giám đốc: PGS.TS Phạm Thị Hồng Nhung

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Ngôn ngữ và văn hóa (054) 3830677
Giám đốc: PGS.TS Phạm Thị Hồng Nhung
Phó giám đốc: TS Liêu Linh Chuyên
TS Trần Quang Ngọc Thúy

 
 
 
 
 
 
TS. Bảo Khâm
Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 80
Tổng số lượt xem trang này: 4.543
Tổng số lượt truy cập: 1.340.807