Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên

 

Năm học 2012-2013, học kỳ I

 

Năm học 2012-2013, học kỳ II

 

Năm học 2013-2014, học kỳ I

 

Năm học 2013-2014, học kỳ II

 

Năm học 2014-2015, học kỳ I

 

Năm học 2014-2015, học kỳ II

 

Năm học 2015-2016, học kỳ I

 

Năm học 2015-2016, học kỳ II

 

Năm học 2016-2017, học kỳ I

 

Năm học 2016-2017, học kỳ II

 

Báo cáo khảo sát sinh viên cuối khóa về chất lượng khóa đào tạo

 

Năm học 2011-2012

 

Năm học 2012-2013

 

Năm học 2013-2014

 

Năm học 2014-2015

 

Năm học 2015-2016

 

Năm học 2016-2017

 

Báo cáo khảo sát sinh viên đã tốt nghiệp về tình hình việc làm

 

SV tốt nghiệp khóa K5

 

SV tốt nghiệp khóa K6

 

SV tốt nghiệp khóa K7

 

SV tốt nghiệp khóa K8

 

SV tốt nghiệp khóa K9

 

Báo cáo khảo sát ý kiến của người học về Cơ sở vật chất- Thiết bị dạy học - Căngtin

 

Năm 2015 (Căng-tin)

 

Năm 2015 (CSVC-TBDH)

 

Năm 2016 (CSVC-TBDH - Căng-tin)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 50
Tổng số lượt xem trang này: 1.388
Tổng số lượt truy cập: 2.586.663