Bổ sung hồ sơ sinh viên khóa 10, 11, 12, 13 09-02-2017

Vừa qua, Trường đã ban hành Công văn số 140/ĐHNN-CTHSSV ngày 24/10/2016 và Thông báo số 166/TB-ĐHNN ngày 05/12/2016 về việc bổ sung hồ sơ sinh viên các khóa. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ các giấy tờ theo quy định làm ảnh hưởng đến công tác thu nhận hồ sơ của Trường. (Có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo)

Nay, Trường yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách nêu trên khẩn trương bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp CV Trang) kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/02/2017 (Thứ 4). Quá thời hạn trên, những sinh viên nào không thực hiện, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật và sinh viên đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên khi đánh giá điểm rèn luyện cuối kỳ, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo để Ban cán sự các lớp truyền thống phổ biến cho những sinh viên thuộc đối tượng trên được biết và thực hiện./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 2.300
Tổng số lượt truy cập: 4.446.718