THÔNG BÁO
thong-bao-ket-qua-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-anh-bac-3-5-thi-tren-may-tinh-dot-thi-ngay-05052019-tai-truong-dhnn-dhh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Tiếng Anh bậc 3-5, đợt thi ngày 05/05/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-nhan-chung-chi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-5ce2087420c27
Hiên nay, chứng chỉ Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) thi ngày 23/3/2019 tại trường Đại học Ngoại ngữ, đại học Huế đã có, các bạn đến văn phòng khoa tiếng Trung để nhận, khi đi nhận chứng chỉ cần đem theo phiếu dự thi (bản gốc), nếu nhờ người nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương kèm theo phiếu dự thi. Chi tiết...
thong-bao-tham-du-cuoc-thi-ve-tranh-chup-anh-va-y-tuong-hoat-dong-bao-ve-moi-truong
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế thông báo về cuộc thi vẽ tranh, chụp ảnh và ý tưởng, hoạt động bảo vệ môi trường, vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2019
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2019 số 526/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 08/05/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học, gồm 02 chuyên ngành: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-no-hoc-phi-hkii-nam-hoc-2018-2019-dot-1
Trường gửi kèm danh sách nợ học phí HKII năm học 2018-2019 (đợt 1), sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoc-ky-3-mon-gdqpan-nam-hoc-2018-2019-khoa-he
Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2018-2019 của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế; Căn cứ nhu cầu của sinh viên về việc hoàn chỉnh chương trình GDQPAN, Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế, thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN Khóa hè năm 2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-thi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-thang-7-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau:  Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-lop-anh-bang-2-cq-k15-quang-tri
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết, sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ve-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-hoc-cai-thien-ghep-voi-khoa-sau-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Trường thông báo lịch thi và danh sách sinh viên học cải thiện ghép với khóa sau, học kỳ II, năm học 2018-2019. Yêu cầu sinh viên theo dõi thông tin cụ thể trên file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-phong-thi-danh-sach-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-dgnlnn-dot-thi-12052019
Trường thông báo danh sách những sinh viên đủ điều kiện dự thi ĐGNLNN đợt thi ngày 12/05/2019, sinh viên xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-sinh-vien-khoa-k12-trong-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Để chuẩn bị tốt cho việc khen thưởng và xét tốt nghiệp của sinh viên khóa K12 sắp tới, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa K12 thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-phuc-khao-ky-thi-dgnlnn-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-ngay-31032019-thi-tren-may-tinh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả phúc khảo Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 31/03/2019 (thi trên máy tính). Chi tiết...
thong-bao-do-diem-ren-luyen-cua-hoc-ky-i-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện kế hoạch năm học, trong thời gian tới Trường sẽ tiến hành việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập, để thực hiện tốt kế hoạch trên, Ban Giám hiệu Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa thông báo rộng rãi đến sinh viên về việc rà soát kết quả đánh giá điểm rèn luyện của học kỳ I năm học 2018-2019 (theo danh sách đính kèm).  Chi tiết...
thong-bao-tap-huan-pho-bien-dinh-dang-de-thi-huong-dan-cach-thuc-lam-bai-thi-dgnlnn-dot-thi-ngay-12052019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ vào ngày 12/05/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến định dạng đề thi, hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-hk2-3-dot-2-nam-hoc-2018-2019-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-thi-phu-ghep-vao-ky-thi-kthp-hk2-nam-hoc-2018-2019
Nhà trường thông báo lịch thi và danh sách sinh viên được xét tham gia kỳ thi phụ. Yêu cầu sinh viên theo dõi thông tin cụ thể trên file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-phat-chung-chi-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-dot-thi-2012019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 20/01/2019 (thi trên máy tính) cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-baodanh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-dgnlnn-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-05052019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Lịch thi và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi ĐGNLNN theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, Tiếng Anh bậc 3-5 (thi trên máy tính), cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tap-huan-pho-bien-quy-che-thi-dinh-dang-de-thi-huong-dan-cach-thuc-lam-bai-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-05052019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam vào ngày 05/05/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài. Chi tiết...
thong-bao-dang-ky-thi-dgnlnn-danh-cho-sinh-vien-chuyen-ngu-va-hoc-vien-cao-hoc-dot-thi-1252019
Căn cứ Thông báo số 76/TB-ĐHNN ngày 11/02/2019 về kế hoạch tổ chức thi Đánh giá NLNN đầu ra cho sinh viên đại học chính quy, thực hiện kế hoạch đào tạo năm học và chuẩn bị cho công tác hoàn tất hồ sơ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp năm học 2018-2019, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức kỳ thi năng lực ngoại ngữ, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
ngay-hoi-viec-lam-2019
Thời gian: 20/04/2019 Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 4
Tổng số lượt xem trang này: 2.548
Tổng số lượt truy cập: 4.925.756