THÔNG BÁO
thong-bao-tap-huan-pho-bien-quy-che-thi-dinh-dang-de-thi-huong-dan-cach-thuc-lam-bai-thi-dgnlnn-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-31032019
Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam vào ngày 31/03/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-dgnlnn-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-31032019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Ngày thi: Chủ Nhật, ngày 31/03/2019. Địa điểm thi: Giảng đường B – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế - 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP.Huế. Thời gian có mặt tại địa điểm thi: Thí sinh có mặt tại điểm thi lúc 6h30 để thực hiện thủ tục gửi tư trang, hành lý.  Chi tiết...
tai-lieu-tham-khao-danh-cho-ung-vien-tham-gia-du-tuyen-ldhd-nam-2019
Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến ứng viên các tài liệu liên quan đến việc thi tuyển LĐHĐ năm 2019, cụ thể như sau: (chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019-cho-sinh-vien-chinh-quy
Ngày 21/03/2019 Trường đã ra quyết định 222/QĐ-ĐHNN về việc Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên chính quy học kỳ II, năm học 2018-2019, sinh viên xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-tap-huan-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-cho-can-bo-tre-hoc-vien-cao-hoc-va-sinh-vien-nam-2019
Thực hiện nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức Tập huấn  Phương pháp Nghiên cứu Khoa học cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-dieu-chinh-ke-hoach-to-chuc-thi-danh-gia-nlnn-trong-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi và cấp chứng chỉ NLNN theo Khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam trong năm 2019, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-gia-han-thoi-gian-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-du-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-31032019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Căn cứ Thông báo số 135/TB-ĐHNN ngày 26/02/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt thi ngày 31/03/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, theo đó thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 14/03/2019 đến ngày 19/03/2019. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-ung-vien-du-tuyen-lao-dong-hop-dong-nam-2019-va-thay-doi-thoi-gian-xet-tuyen
Sau khi họp xét duyệt hồ sơ của các ứng viên tham gia dự tuyển lao động hợp đồng năm 2019, Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến ứng viên các nội dung sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-du-thi-hsk-hskk-ngay-23032019
Thí sinh kiểm tra danh sách dự thi HSK-HSKK đợt ngày 23/03/2019 trong file đính kèm, một số thông tin cần chú ý: Chi tiết...
thong-bao-cuoc-thi-hung-bien-tieng-anh-2019-english-speaking-contest
Nhằm hướng đến kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế (2004 – 2019) và tiếp bước thành công trong tổ chức các cuộc thi Hùng biện tiếng Anh dành cho sinh viên không chuyên ngữ Đại học Huế. Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế xin thông báo đến quý đơn vị kế hoạch tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Anh 2019, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-dgnlnn-danh-cho-sinh-vien-chuyen-ngu-dot-thi-17032019
Trường thông báo danh sách những sinh viên đủ điều kiện dự thi ĐGNLNN dành cho sinh viên chuyên ngữ đợt thi ngày 17/03/2019, sinh viên xem chi tiết file đính kèm.   Chi tiết...
khao-sat-nhu-cau-tim-kiem-viec-lam-cua-sinh-vien
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp nhận và trao đổi thông tin cần thiết, bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, quy trình, điều kiện của nhà tuyển dụng để từ đó có được định hướng, chuẩn bị cần thiết về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động,  ngày 21 tháng 4 năm 2019, Nhà trường tổ chức Ngày hội việc làm 2019 cho toàn thể sinh viên khóa 12 và sinh viên các khóa khác có nhu cầu. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-cong-bo-ket-qua-phuc-khao-ky-thi-dgnlnn-theo-knlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-20012019-tai-truong-dhnn-dhh-thi-tren-may-tinh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc Công bố kết quả phúc khảo Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam- Đợt thi ngày 20.01.2019 tại Trường ĐHNN, ĐHH ( thi trên máy tính). Cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-tap-huan-dinh-dang-de-thi-ky-thi-danh-gia-nlnn-cho-sinh-vien-ngay-17032019
Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức tập huấn định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng ngoại ngữ theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 17/03/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế dành cho sinh viên đại học chính quy để lấy kết quả làm điều kiện xét tốt nghiệp cho sinh viên. Cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-gia-han-thoi-gian-nhan-ho-so-tuyen-sinh-cao-hoc-l1-2019
Được sự cho phép của Đoàn kiểm tra hồ sơ tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi Cao học các chuyên ngành Lý luận và PPDH bộ môn Tiếng Anh và chuyên ngành Ngôn ngữ học So sánh đối chiếu. Thời hạn từ nay đến trước 16h00' ngày 15/03/2019.  Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-hoc-cung-luc-hai-chuong-trinh-dai-hoc-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình đại học năm 2019 như sau: Chi tiết...
khao-sat-viec-lam-cua-sinh-vien-tot-nghiep-nam-2018
Khảo sát việc làm của sinh viên thời điểm 6 tháng - 12 tháng sau khi tốt nghiệp là một hoạt động nhằm đánh giá chất lượng đạo tạo của Nhà trường, nắm bắt tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm/chưa có việc làm để tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn nữa cho cựu sinh viên của Nhà trường trong việc tìm kiếm, lựa chọn việc làm phù hợp.  Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-thi-phu-sau-ky-thi-kthp-hk-1-nam-hoc-2018-2019-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-thi-phu-ghep-vao-ky-thi-kthp-hk1-nam-hoc-2019-2020
Trường thông báo lịch thi, danh sách thi các sinh viên được xét thi phụ, sinh viên theo dõi thông tin cụ thể trên 2 file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-dieu-chinh-thoi-gian-nhan-ho-so-va-thoi-gian-du-thi-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-1-nam-2019
Thực hiện tinh thần nội dung thông báo số 191/TB-ĐHH ký ngày 26/02/2019 về việc kế hoạch kiểm tra hồ sơ dự thi và lịch thi kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 của Đại học Huế, nay Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến các Anh/ Chị thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh Cao học các chuyên ngành Lý luận và PPDH bộ môn Tiếng Anh, chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu lưu ý thời hạn thu nhận và dự thi được điều chỉnh như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-danh-gia-nlnn-tieng-anh-bac-3-5-ngay-31032019
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi ĐG NLNN theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo tổ chức thi ĐG NLNN – tiếng Anh bậc 3-5 vào ngày 31/03/2019 cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 1.468
Tổng số lượt truy cập: 4.679.457