Lịch công tác
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ tư,
18-10-2017
07:30 Đại hội CĐBP nhiệm kỳ 2017-2022 và Hội nghị CBVC năm 2017 phòng CSVC & Trung tâm TTTV. - Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu (HT Bảo Khâm);
- Đại diện BTV CĐCS (UV Lê Thanh Hoàng);
- Toàn thể CBVC, đoàn viên CĐBP phòng CSVC & Trung tâm TTTV .
Hội trường 2, Tầng 3, Nhà Hiệu bộ Đoàn chủ tịch
09:30 Họp chuẩn bị cho Đánh giá ngoài. - Ban Giám hiệu;
- Trưởng, phó các đơn vị chức năng, đoàn thể;
- Trưởng các Khoa chuyên môn.
- Một số cá nhân có liên quan.
Hội trường 2, Tầng 3, Nhà Hiệu bộ Hiệu trưởng
14:00 Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đợt 2 năm 2017. Các thành viên Hội đồng theo Quyết định 32/QĐ-HĐTSSĐH của Giám đốc Đại học Huế Phòng I.1, số 04 Lê Lợi - TP Huế Hiệu trưởng Bảo Khâm
14:00 Hội nghị Giao ban công tác tổ chức cán bộ Đại học Huế quý IV năm 2017. - Đại diện Ban Giám hiệu (HT Bảo Khâm);
- Trưởng Phòng TCHC, Phó Trưởng Phòng TCHC phụ trách công tác TCCB, chuyên viên phụ trách công tác TCCB.
Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
Thứ năm,
19-10-2017
08:00 Đại hội CĐBP nhiệm kỳ 2017-2022 và Hội nghị CBVC năm 2017 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD. - Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu (PHT Nguyễn Tình);
- Đại diện BTV CĐCS (CTCĐ Phan Thanh Tiến);
- Toàn thể CBVC, đoàn viên CĐBP Phòng Khảo thí & ĐBCLGD.
Phòng Hội thảo 1, Tầng 2, Nhà Hiệu bộ Đoàn chủ tịch
08:30  Hội nghị CBVC năm 2017 Trung tâm Thông tin
Thư viện.
- Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu (HT Bảo Khâm);
- Đại diện BTV CĐCS (UV Lê Thanh Hoàng);
- Toàn thể CBVC Trung tâm Thông tin Thư viện.
.
Hội trường 2, Tầng 3, Nhà Hiệu bộ Đoàn chủ tịch
14:00 Đại hội CĐBP nhiệm kỳ 2017-2022 và Hội nghị CBVC năm 2017 Khoa Tiếng Trung. - Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu (HT Bảo Khâm);
- Đại diện BTV CĐCS (CTCĐ Phan Thanh Tiến);
- Toàn thể CBVC, đoàn viên CĐBP Khoa Tiếng Trung.
Phòng Hội thảo 1, Tầng 2, Nhà Hiệu bộ Đoàn chủ tịch
14:30 Gặp mặt, giao lưu Nữ CB, VC Đại học Huế với Nữ lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế. - Đại diện Ban Giám hiệu (PHT Phạm Thị Hồng Nhung);
- Các đ/c là Nữ là Đảng ủy viên Đảng ủy cơ sở;
- Nữ CB,VC là GS, PGS, NGND, NGƯT;
- Trưởng Ban Nữ công;
- Nữ VC tiêu biểu trong công tác hành chính, phục vụ của các trường đại học thành viên (mỗi đơn vị cử 1 đại biểu).
Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
Thứ sáu,
20-10-2017
08:00 Hội nghị Tập huấn sử dụng Hệ thống Thông tin quản lý Đại học Huế. - Đại diện Ban Giám hiệu (PHT Nguyễn Tình);
- Trưởng phòng Phòng TCHC và chuyên viên phụ trách văn thư.
Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi PGĐ Trương Quý Tùng
15:00 Gặp mặt Ban đại diện Lưu học sinh Lào tại Thừa Thiên Huế.  Đại diện LHS Lào của các trường, khoa trực thuộc ĐHH. Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi PGĐ Trương Quý Tùng
16:00 Đại hội CĐBP nhiệm kỳ 2017-2022 và Hội nghị CBVC năm 2017 Khoa NN & VH Nhật Bản. - Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu (HT Bảo Khâm);
- Đại diện BTV CĐCS (CTCĐ Phan Thanh Tiến);
- Toàn thể CBVC, đoàn viên CĐBP Khoa NN & VH Nhật Bản.
Phòng Hội thảo 1, Tầng 2, Nhà Hiệu bộ Đoàn chủ tịch
Thứ bảy,
21-10-2017
07:30 Hội thảo chuyên đề Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2017 - Lãnh đạo, trợ lý khoa học các khoa;
- Cán bộ - giảng viên, sinh viên, học viên cao học.
Hội trường 1 - Tầng 3, Nhà Hiệu bộ P.KHCN&HTQT
08:00 Đại hội CĐBP nhiệm kỳ 2017-2022 và Hội nghị CBVC năm 2017 Khoa Tiếng Anh chuyên ngành. - Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu (PHT Nguyễn Tình);
- Đại diện BTV CĐCS (CTCĐ Phan Thanh Tiến);
- Toàn thể CBVC, đoàn viên CĐBP Khoa Tiếng Anh chuyên ngành.
Hội trường 2, Tầng 3, Nhà Hiệu bộ Đoàn chủ tịch
Chủ nhật,
22-10-2017
08:00 Tổ chức tập huấn nội dung Phỏng vấn đánh giá ngoài cơ sở đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. - Ban Giám hiệu;
- Báo cáo viên;
- Các cá nhân tham gia phỏng vấn;
- Các cá nhân có liên quan.
Hội trường và các phòng Hội thảo Phòng KT&ĐBCLGD
Thứ hai,
23-10-2017
08:00 Hội nghị Giao ban giữa 3 trường Đại học. -Đại diện Ban Giám hiệu (HT Bảo Khâm, PHT Nguyễn Tình);
- Đại diện Phòng KHCN&HTQT (PTP Lại Quốc Lộc);
- Đại diện lãnh đạo khoa Việt Nam học (PTK Lê Lâm Thi).
ĐHNN- ĐHĐN Hiệu trưởng Trường ĐHNN- ĐHĐN
08:00 Kiểm tra công tác đào tạo, khảo thí trường Đại học Ngoại ngữ. - Đoàn kiểm tra của Đại học Huế;
- Đại diện Ban Giám hiệu;
- Đại diện lãnh đạo các Phòng: ĐT, KT&ĐBCLGD, CTHSSV.
- Chuyên viên có liên quan.
Hội trường 2, Tầng 3, Nhà Hiệu bộ Đoàn kiểm tra của Đại học Huế
Thứ ba,
24-10-2017
08:00  Hội nghị CBVC năm 2017 Tổ TTPC & TĐKT. - Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu (HT Bảo Khâm);
- Đại diện BTV CĐCS (CTCĐ Phan Thanh Tiến);
- Toàn thể CBVC Tổ TTPC & TĐKT.
Hội trường 2, Tầng 3, Nhà Hiệu bộ Đoàn chủ tịch
14:00 Đại hội CĐBP TCHC - KHTC - TTPC & TĐKT nhiệm kỳ 2017-2022.
- Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu (HT Bảo Khâm);
- Đại diện BTV CĐCS (UV Lê Thanh Hoàng);
- Toàn thể đoàn viên CĐBP: TCHC - KHTC - TTPC & TĐKT.
Hội trường 2, Tầng 3, Nhà Hiệu bộ Đoàn chủ tịch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 29
Tổng số lượt xem trang này: 9.060
Tổng số lượt truy cập: 2.432.492