Lịch công tác
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
21-08-2017
14:00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế. Hiệu trưởng Phòng họp I.2 số 4 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng
14:00 Họp Ban giúp việc đón tiếp sinh viên K14 nhập học. Theo QĐ số 899/QĐ-ĐHNN ngày 15/8/2017 Hội trường 1 - Tầng 3 - Nhà Hiệu bộ Trưởng Ban tổ chức
15:30
Họp Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Đại học Huế năm 2017
 
Hiệu trưởng Phòng họp I.2 số 4 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
Thứ ba,
22-08-2017
08:00 Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế về việc đánh giá trường năm học 2016 - 2017. Hiệu trưởng Phòng họp I.2 số 4 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư,
23-08-2017
07:30 Đón tiếp sinh viên trúng tuyển nhập học năm 2017 (đợt 1). (23-24/8/2017) - Theo QĐ số 899/QĐ-ĐHNN ngày 15/8/2017;
- Sinh viên trúng tuyển năm 2017 (đợt 1).
Giảng đường A Trưởng Ban tổ chức
08:00 Tổ Thanh tra, Pháp chế và Thi đua khen thưởng tiếp công dân. - Tổ trưởng Tổ TTr-PC-TĐKT;
- Chuyên viên phụ trách.
Phòng Tiếp khách, Tầng 2, Nhà Hiệu bộ Tổ trưởng Tổ TTr-PC-TĐKT
Thứ năm,
24-08-2017
08:00 Hội nghị Tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai kế hoạch năm học 2017 - 2018. Ban Giám hiệu Hội trường 3 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
Thứ sáu,
25-08-2017
07:00 Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2017-2018 Theo giấy mời Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 34 Lê Lợi, Huế Phòng Công tác HSSV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 33
Tổng số lượt xem trang này: 7.574
Tổng số lượt truy cập: 2.133.596