Lịch công tác
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
18-12-2017
07:30 Tổ chức báo cáo chuyên đề dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học. - Báo cáo viên;
- NCS và HVCH.
Hội trường 2, Tầng 3, Nhà Hiệu bộ TT NCUDNN&VH và P.KHCN-HTQT
08:00 Tổ chức lớp tập huấn " Xây dựng, duy trì và quản lý ngân hàng đề thi". - 30 giảng viên từ các đơn vị: Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, Đại học Vinh, Đại học Thái Nguyên, Đại học Cần Thơ, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm SEAMEO RETRACK;
- Chuyên gia Tổ chức khảo thí quốc tế Cito. 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020
Thứ ba,
19-12-2017
08:00 Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế tổng kết công tác năm 2017 và xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. - Đại diện Thường trực Đảng ủy cơ sở;
- Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở.
Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHH
08:30 Tham dự Hội thảo "Xây dựng quy trình đánh giá chứng chỉ ngoại ngữ". Hiệu trưởng Hà Nội Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT
14:00 Họp Ban Tư vấn và quảng bá tuyển sinh đại học năm 2018. - Ban Tư vấn và quảng bá tuyển sinh đại học năm 2018 theo Quyết định số 1351/QĐ-ĐHH ngày 30/11/2017 của Giám đốc Đại học Huế; Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương
Thứ tư,
20-12-2017
14:00 Họp Đảng ủy Đại học Huế mở rộng. - Đảng ủy viên ĐHH;
- Bí thư Đảng ủy cơ sở.
Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
Thứ năm,
21-12-2017
08:00 Kiểm tra hoạt động KHCN năm 2017. - Ban KH,CN&MT, Đại học Huế;
- Ban Giám hiệu;
- Phòng KH,CN&HTQT.
Phòng Hội thảo 1, tầng 2, Nhà Hiệu bộ Ban KH,CN&MT, Đại học Huế
08:30 Tổ chức báo cáo chuyên đề dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học. - Báo cáo viên;
- NCS và HVCH.
Hội trường 2, Tầng 3, Nhà Hiệu bộ TT NCUDNN&VH và P.KHCN-HTQT
Thứ sáu,
22-12-2017
08:00 Tham dự Hội nghị Hiệu trưởng các trường sư phạm. - Hiệu trưởng;
- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Tình.
Hà Nội Bộ GD&ĐT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 45
Tổng số lượt xem trang này: 9.941
Tổng số lượt truy cập: 2.687.064