Lịch công tác
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ tư,
28-06-2017
08:00 Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ GD&ĐT thẩm định, phê duyệt quyết toán tài chính năm 2016 cho Đại học Huế và các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc (từ ngày 27-30/6/2017). * Các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc: (đơn vị cụ thể sẽ thông báo sau). Phòng họp I.2 số 4 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
14:00
1. Đoàn Giám sát thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.
2. Họp Tập thể lãnh đạo Đại học Huế: Giới thiệu các Phó Giám đốc ĐHH từ nhân sự tại chổ ngoài quy hoạch. 
 
- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH; Phòng họp I.2 số 4 Lê Lợi 1. Ông Nguyễn Dung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Trưởng đoàn Giám sát và Bí thư Đảng ủy Đại học Huế; 2. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHH
15:00 Kiểm tra việc sắp xếp, bố trí phòng làm việc của các đơn vị. - Đại diện Ban Giám hiệu;
- Đại diện lãnh đạo các Phòng: TCHC, CSVC, KT&ĐBCLGD.
Phòng làm việc của các đơn vị. Ban Giám hiệu
Thứ năm,
29-06-2017
08:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đại học Huế lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo Công văn số 783/ĐHH-TCCB ngày 22/6/2017 của Đại học Huế. Giảng đường I ĐHSP, số 34 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
10:00 Tiếp đoàn Qũy học bổng bảo tàng chiến tranh. - Ban Giám hiệu;
- Đại diện lãnh đạo: Phòng KH,CN&HTQT; Khoa NN&VH Hàn Quốc.
Phòng tiếp khách Quốc tế Ban Giám hiệu
10:00 Họp tập thể lãnh đạo Đại học Huế. - Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Tổ công tác lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Huế;
Hội trường tầng 2, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Sư phạm, 34 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế
15:00 Hội đồng nghiệm thu Đề tài NCKH cấp Trường năm 2016. Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Trần Thị Thanh Thanh (Khoa tiếng Anh) Theo Giấy mời Phòng Hội thảo 3, tầng 2, Nhà Hiệu bộ TS. Bảo Khâm
Thứ sáu,
30-06-2017
08:00
Hội nghị Giao ban công tác KHCN&MT Đại học Huế quý II năm 2017
 
- Đại diện Ban Giám hiệu;
- Trưởng hoặc phó phòng phụ trách KHCN;
- Cán bộ theo dõi công tác quản lý khoa học của các phòng KHCN-HTQT.
Phòng họp I.2 số 4 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
Chủ nhật,
02-07-2017
07:00 Tổ chức thi ĐGNLNN tại Quảng Ngãi. - Hội đồng thi;
- Thí sinh dự thi.
Quảng Ngãi Chủ tịch HĐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 32
Tổng số lượt xem trang này: 6.668
Tổng số lượt truy cập: 1.870.240