Theo thông báo tuyển sinh số 38/TB-ĐHNN ngày 25/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, thời gian kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh Bằng hai và Liên thông hệ chính quy là cuối tháng 10 và dự định tổ chức thi vào tháng 11/2017. Chi tiết...
Thực hiện Kế hoạch năm học 2017-2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ra Quyết định số 936/QĐ-ĐHNN ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc công nhận sinh viên được học chương trình đào tạo đại học thứ hai hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (đợt 2). Vậy Trường thông báo cho tất cả những sinh viên được biết thời gian đăng ký học như sau: Chi tiết...
Xem chi tiết thông tin tuyển sinh ĐHH tại đây Chi tiết...
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1  năm 2017  số 1453/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 23/11/2016 và Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1  năm 2017  số 1452/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 23/11/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch phát hành, xử lý hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh và phát hành, xử lý hồ sơ dự thi Cao học, các lớp ôn tập tuyển sinh Cao học, cụ thể như sau: Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế thông báo toàn thể thí sinh (danh sách đính kèm) có mặt vào lúc 7h00 sáng ngày 04/12/2016 tại Dãy nhà C tầng 1 phòng CI.4, CI.5, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Huế để dự thi kỳ thi Tuyển sinh đại học năm 2016(bổ sung). Khi đến dự thi, thí sinh nhớ mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh và bổ sung những giấy tờ còn thiếu trong quá trình nộp hồ sơ./. Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế thông báo toàn thể thí sinh được biết vào lúc 7h00 ngày 23/10/2016 sẽ tổ chức Kỳ thi Tuyển sinh Bằng hai và Liên thông năm 2016. Lịch thi và danh sách thi cụ thể sẽ được thông báo trên trang web Trường vào chiều ngày 21/06/2016. Giấy báo thi đã được gửi cho thí sinh thông qua đường bưu điện. Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học Bằng 2 và Liên thông hệ chính quy năm 2016 như sau: Chi tiết...
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2014 số 542/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 10.06.2014 và Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2014 số 541/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 10.06.2014, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kế hoạch phát hành, xử lý hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh và phát hành, xử lý hồ sơ dự thi Cao học, các lớp ôn tập tuyển sinh Cao học, cụ thể như sau: Chi tiết...
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2014 số 1166/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 28.11.2013 và Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2014 số 1164/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 28.11.2013, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kế hoạch phát hành, xử lý hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh và phát hành, xử lý hồ sơ dự thi Cao học, các lớp ôn tập tuyển sinh Cao học, cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 60
Tổng số lượt xem trang này: 23.253
Tổng số lượt truy cập: 2.687.082