Xem chi tiết tại đây Chi tiết...
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1  năm 2017  số 1453/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 23/11/2016 và Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1  năm 2017  số 1452/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 23/11/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kế hoạch phát hành, xử lý hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh và phát hành, xử lý hồ sơ dự thi Cao học, các lớp ôn tập tuyển sinh Cao học, cụ thể như sau: Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế thông báo toàn thể thí sinh được biết vào lúc 7h00 ngày 23/10/2016 sẽ tổ chức Kỳ thi Tuyển sinh Bằng hai và Liên thông năm 2016. Lịch thi và danh sách thi cụ thể sẽ được thông báo trên trang web Trường vào chiều ngày 21/06/2016. Giấy báo thi đã được gửi cho thí sinh thông qua đường bưu điện. Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học Bằng 2 và Liên thông hệ chính quy năm 2016 như sau: Chi tiết...
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2014 số 542/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 10.06.2014 và Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2014 số 541/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 10.06.2014, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kế hoạch phát hành, xử lý hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh và phát hành, xử lý hồ sơ dự thi Cao học, các lớp ôn tập tuyển sinh Cao học, cụ thể như sau: Chi tiết...
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2014 số 1166/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 28.11.2013 và Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2014 số 1164/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 28.11.2013, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kế hoạch phát hành, xử lý hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh và phát hành, xử lý hồ sơ dự thi Cao học, các lớp ôn tập tuyển sinh Cao học, cụ thể như sau: Chi tiết...
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2013 số 586/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 07/06/2013 và Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2013 số 585/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 07/06/2013, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kế hoạch phát hành, xử lý hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh và phát hành, xử lý hồ sơ dự thi Cao học, các lớp ôn tập tuyển sinh Cao học, cụ thể như sau: Chi tiết...
Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ Thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2012 của Đại học Huế số 580/TB-ĐHH-SĐH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 06/06/2012, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo bổ sung kế hoạch tuyển sinh Cao học cụ thể đợt 02 năm 2012  như sau: Chi tiết...
Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ Thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2011 của Đại học Huế số 391/TB-ĐHH-SĐH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 29/04/2011 , Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo bổ sung kế hoạch tuyển sinh Cao học cụ thể đợt 02 năm 2011  như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 11.863
Tổng số lượt truy cập: 1.453.677