Nhà Trường đã tiến hành chuyển khoản học bổng KKHT và TCXH cho các sinh viên có tên trong Quyết định nhận học bổng KKHT và TCXH học kỳ II 2016-2017(theo file đính kèm). Đề nghị sinh viên kiểm tra tài khoản của mình, trường hợp chưa nhận được thì phải báo lại cho phòng CTHSSV (gặp Cô Tâm) để được giải quyết kịp thời trong thời gian từ ngày 3/7-7/7/2017. Chi tiết...
Phòng CTHSSV đã tiến hành xét cấp học bổng KKHT và Trợ cấp XH học kỳ II năm học 2016-2017 (theo file đính kèm). Đề nghị sinh viên được nhận học bổng và TCXH kiểm tra kỹ thông tin về số CMND và số Tài khoản ngân hàng Vietinbank. Trường hợp sinh viên nào có đánh dấu vàng thì cần đến ngân hàng để mở lại tài khoản hoặc tạo tài khoản (nếu tài khoản đã tất toán hoặc chưa có số tài khoản) để bổ sung cho phòng kịp thời làm công tác chuyển học bổng. Thời hạn bổ sung thông tin từ ngày 06/06 đến ngày 09/06/2017. Chi tiết...
Căn cứ nguyện vọng của sinh viên trong việc đóng bảo hiểm, Phòng Công tác Học sinh– Sinh viên, phòng Kế hoạch – Tài Chính  xin  thông báo  lịch thu bảo hiểm y tế đợt 3 năm 2017 cho sinh viên như sau: Chi tiết...
Căn cứ Quyết định số 126/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; Chi tiết...
Sau khi hoàn thành công tác xử lý danh sách nợ và thu nợ học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đợt 5 (thời gian thu đợt 5 từ ngày 11/05/2017 đến hết ngày 20/05/2017). Chi tiết...
Để kịp thời hoàn thành công tác xét cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017, Phòng CTHSSV thông báo danh sách dò điểm xét học bổng (theo file đính kèm). Sinh viên nào có sai sót hoặc thiếu số CMND thì đến điều chỉnh tại Phòng CTHSSV trong thời gian từ ngày 29/05 đến ngày 02/06/2017. Chi tiết...
Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế về chăm sóc sức khỏe ban đầu và tư vấn tâm lý học đường cho sinh viên, tiếp nối thành công của năm trước. Ngày 21/05/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế đã khai mạc chương trình tư vấn sức khỏe cho sinh viên với chủ đề “Tư vấn và chăm sóc sức khỏe tâm lý, tâm thần và các vấn đề sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục”. Chi tiết...
Theo như thông báo số 320 ngày 21/01/2017 về việc thu học kỳ II năm học 2016-2017, Phòng KH-TC đưa danh sách mà ngân hàng công thương đã thu học phí các khóa đến ngày 15/05/2017. Sinh viên tự kiểm tra đối chiếu việc nộp học phí. (chi tiết xem file đính kèm) Chi tiết...
Sinh viên vui lòng xem các file đính kèm để biết chi tiết Chi tiết...
Theo như thông báo số 320 ngày 21/01/2017 về việc thu học kỳ II năm học 2016-2017, Phòng KH-TC đưa danh sách mà Ngân hàng Công thương đã thu học phí các khóa đến ngày 08/05/2017. Sinh viên tự kiểm tra đối chiếu việc nộp học phí. (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch năm học, trong thời gian tới Trường sẽ tiến hành việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập và triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2016-2017, để thực hiện tốt kế hoạch trên, Ban Giám hiệu Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa thực hiện một số nội dung sau: Chi tiết...
Vừa qua, Trường đã ban hành Công văn số 215/ĐHNN-CTHSSV ngày 22/3/2017 về việc nộp bảng báo cáo thống kê tình hình vay vốn sinh viên năm học 2016-2017. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều lớp chưa nộp báo cáo theo quy định (kể cả những lớp không có sinh viên vay vốn) làm ảnh hưởng đến công tác thống kê của Trường. (Có danh sách kèm theo) Chi tiết...
Để kịp thời xét cấp học bổng và khen thưởng cho sinh viên năm thứ tư khóa K10, Trường đề nghị Lãnh đạo các khoa chỉ đạo Trợ lý CTSV, Giảng viên cố vấn học tập và Ban cán sự lớp K10 thực hiện các công việc sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 26
Tổng số lượt xem trang này: 6.856
Tổng số lượt truy cập: 2.133.578