Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế về chăm sóc sức khỏe ban đầu và tư vấn tâm lý học đường cho sinh viên, tiếp nối thành công của năm trước. Ngày 21/05/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế đã khai mạc chương trình tư vấn sức khỏe cho sinh viên với chủ đề “Tư vấn và chăm sóc sức khỏe tâm lý, tâm thần và các vấn đề sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục”. Chi tiết...
Theo như thông báo số 320 ngày 21/01/2017 về việc thu học kỳ II năm học 2016-2017, Phòng KH-TC đưa danh sách mà ngân hàng công thương đã thu học phí các khóa đến ngày 15/05/2017. Sinh viên tự kiểm tra đối chiếu việc nộp học phí. (chi tiết xem file đính kèm) Chi tiết...
Sinh viên vui lòng xem các file đính kèm để biết chi tiết Chi tiết...
Theo như thông báo số 320 ngày 21/01/2017 về việc thu học kỳ II năm học 2016-2017, Phòng KH-TC đưa danh sách mà Ngân hàng Công thương đã thu học phí các khóa đến ngày 08/05/2017. Sinh viên tự kiểm tra đối chiếu việc nộp học phí. (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch năm học, trong thời gian tới Trường sẽ tiến hành việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập và triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2016-2017, để thực hiện tốt kế hoạch trên, Ban Giám hiệu Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa thực hiện một số nội dung sau: Chi tiết...
Vừa qua, Trường đã ban hành Công văn số 215/ĐHNN-CTHSSV ngày 22/3/2017 về việc nộp bảng báo cáo thống kê tình hình vay vốn sinh viên năm học 2016-2017. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều lớp chưa nộp báo cáo theo quy định (kể cả những lớp không có sinh viên vay vốn) làm ảnh hưởng đến công tác thống kê của Trường. (Có danh sách kèm theo) Chi tiết...
Để kịp thời xét cấp học bổng và khen thưởng cho sinh viên năm thứ tư khóa K10, Trường đề nghị Lãnh đạo các khoa chỉ đạo Trợ lý CTSV, Giảng viên cố vấn học tập và Ban cán sự lớp K10 thực hiện các công việc sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Đại học Huế và kế hoạch đào tạo giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Trung tâm Giáo dục quốc Phòng Huế năm học 2016-2017, Trường thông báo kế hoạch khóa học Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên Khóa 12, cụ thể như sau: Chi tiết...
Để chuẩn bị tốt cho việc xét tốt nghiệp và tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối hệ chính quy khóa 2013 - 2017, Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các Khoa thông báo cho các sinh viên cuối khóa (K10) và một số sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp có nguyện vọng tốt nghiệp trong đợt này nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bao gồm: Chi tiết...
Nhằm thống kê chính xác tình hình vay vốn sinh viên các khóa trong năm học 2016-2017, Trường yêu cầu Cố vấn học tập các lớp phối hợp cùng Ban cán sự tiến hành thống kê và nộp bảng báo cáo tình hình vay vốn sinh viên của lớp (theo mẫu đính kèm) về Trường qua Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên (gặp CV Trang) hạn cuối vào ngày 12/4/2017 (Thứ 4). Quá thời hạn trên, những lớp nào không thực hiện, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật và Ban cán sự lớp đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chi tiết...
Nhằm hoàn thành hồ sơ sinh viên khóa 2016 – 2020 (khóa 13), Trường thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 13 khẩn trương nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Chi tiết...
Hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã ra Quyết định công nhận bản “Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên” và ban hành kèm theo “Hướng dẫn cách đánh giá điểm rèn luyện”. Để triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ I năm học 2016 – 2017, Trường đề nghị Lãnh đạo các khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
Vừa qua, Trường đã ban hành Thông báo số 47/TB-ĐHNN ngày 06/02/2017 về việc rà soát thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2016-2017. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa có thẻ bảo hiểm y tế năm học 2016-2017 theo qui định của Nhà trường. (Có danh sách kèm theo) Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 2.760
Tổng số lượt truy cập: 1.713.959