Để chuẩn bị tốt cho việc xét tốt nghiệp và tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối hệ chính quy khóa 2013 - 2017, Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các Khoa thông báo cho các sinh viên cuối khóa (K10) và một số sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp có nguyện vọng tốt nghiệp trong đợt này nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bao gồm: Chi tiết...
Nhằm thống kê chính xác tình hình vay vốn sinh viên các khóa trong năm học 2016-2017, Trường yêu cầu Cố vấn học tập các lớp phối hợp cùng Ban cán sự tiến hành thống kê và nộp bảng báo cáo tình hình vay vốn sinh viên của lớp (theo mẫu đính kèm) về Trường qua Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên (gặp CV Trang) hạn cuối vào ngày 12/4/2017 (Thứ 4). Quá thời hạn trên, những lớp nào không thực hiện, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật và Ban cán sự lớp đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chi tiết...
Nhằm hoàn thành hồ sơ sinh viên khóa 2016 – 2020 (khóa 13), Trường thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 13 khẩn trương nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Chi tiết...
Hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế đã ra Quyết định công nhận bản “Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên” và ban hành kèm theo “Hướng dẫn cách đánh giá điểm rèn luyện”. Để triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ I năm học 2016 – 2017, Trường đề nghị Lãnh đạo các khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
Vừa qua, Trường đã ban hành Thông báo số 47/TB-ĐHNN ngày 06/02/2017 về việc rà soát thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2016-2017. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa có thẻ bảo hiểm y tế năm học 2016-2017 theo qui định của Nhà trường. (Có danh sách kèm theo) Chi tiết...
Sau khi hoàn thành công tác đối chiếu nợ học phí học kỳ I năm học 2016-2017, thời gian đối chiếu từ ngày 09/02/2017 đến hết ngày 21/02/2017. Chi tiết...
Căn cứ vào thông báo số 63 ngày 08 tháng 2 năm 2017 về việc đối chiếu nợ học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đối với sinh viên hệ chính quy. Đến hết ngày 15/2/2017 vẫn còn nhiều sinh viên nợ học phí chưa đến đối chiếu. Vì vậy để tạo điều kiện cho sinh viên, Trường sẽ gia hạn thời gian đối chiếu nợ học phí đến hết ngày 21/2/2017. Chi tiết...
Sau khi hoàn thành công tác thu hộ học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đợt 3 (thời gian thu đợt 3 từ ngày 13/01/2017 đến 18/01/2017). Hôm nay, Trường đã lập danh sách nợ học phí học kỳ I năm học 2016-2017, danh sách này được đăng tải tại website của Trường: hucfl.edu.vn và tại bảng thông báo Phòng KH-TC. Đề nghị sinh viên cần lưu ý đối chiếu nợ học phí học kỳ I năm học 2016-2017.  Chi tiết...
Vừa qua, Trường đã ban hành Công văn số 140/ĐHNN-CTHSSV ngày 24/10/2016 và Thông báo số 166/TB-ĐHNN ngày 05/12/2016 về việc bổ sung hồ sơ sinh viên các khóa. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ các giấy tờ theo quy định làm ảnh hưởng đến công tác thu nhận hồ sơ của Trường. (Có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo) Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” của toàn thể CB, VC, HĐLĐ và sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, nhằm giúp đỡ cho các bạn sinh viên ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn có được điều kiện về quê xum họp bên gia đình nhân dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 sắp đến, BCH Đoàn trường phát động quyên góp ủng hộ vé tàu xe với các nội dung sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 75
Tổng số lượt xem trang này: 471
Tổng số lượt truy cập: 1.453.839