Thay mặt Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế, Trường đại học Ngoại ngữ thông báo để Anh (Chị) biết: đúng 08h00’ ngày 08 tháng 04 năm 2017 có mặt tại Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, số 34 Lê Lợi – Thành phố Huế để nghe phổ biến quy chế thi và làm các thủ tục dự thi. Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo về việc cấp phát chứng nhận năng lực ngoại ngữ đợt thi 26/02/2017 và các đợt khác, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao học, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ  cho các học viên cao học khoá 2014- 2016 (L2), hệ chính quy tập trung, thời gian đào tạo 02 năm. Chi tiết...
Xem chi tiết các file đính kèm Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo cho các Thành viên Hội đồng và các Nghiên cứu sinh về công tác tổ chức Bảo vệ Tiểu luận tổng quan, cụ thể như sau:  Chi tiết...
Căn cứ Quyết định công nhận trúng tuyển cao học khóa tuyển đợt 1 và đợt 2 năm 2016, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các Anh (Chị) học viên (có tên trong file danh sách đính kèm) có mặt tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế để làm thủ tục nhập học và nhận kế hoạch học tập, cụ thể như sau: Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Hiện nay, Trường đã chính thức gửi danh sách đóng học phí qua ngân hàng thu hộ học kỳ I năm học 2016-2017. Vì vậy, sinh viên cần lưu ý đóng học phí theo đúng quy định của Nhà trường. Cụ thể như sau: (Xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo cho các Thành viên Hội đồng và các học viên về thời gian tổ chức thông qua đề cương luận án, cụ thể như sau:  Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 71
Tổng số lượt xem trang này: 396
Tổng số lượt truy cập: 1.453.800