Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ đa dạng trong việc tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp, Trung tâm tư vấn và hỗ trợ sinh viên tổ chức cho toàn thể sinh viên của Trường đăng ký xét tuyển Trung cấp Hệ chính quy (được đào tạo miễn phí 100%). Cụ thể theo đường link sau:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuek2lF61IiWTVG9NGuBKl3SrbH7xo-RHWS_HJuX2TWrt0lg/viewform Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 68
Tổng số lượt xem trang này: 2.119
Tổng số lượt truy cập: 2.153.959