Sau khi hoàn thành công tác đối chiếu nợ học phí học kỳ I năm học 2016-2017, thời gian đối chiếu từ ngày 09/02/2017 đến hết ngày 21/02/2017. Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Căn cứ vào thông báo số 63 ngày 08 tháng 2 năm 2017 về việc đối chiếu nợ học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đối với sinh viên hệ chính quy. Đến hết ngày 15/2/2017 vẫn còn nhiều sinh viên nợ học phí chưa đến đối chiếu. Vì vậy để tạo điều kiện cho sinh viên, Trường sẽ gia hạn thời gian đối chiếu nợ học phí đến hết ngày 21/2/2017. Chi tiết...
Vừa qua, Trường đã tiến hành thực hiện các chế độ chính sách (miễn, giảm học phí; trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập) cho sinh viên hệ chính quy trong học kỳ I năm học 2016 – 2017. Chi tiết...
Sau khi hoàn thành công tác thu hộ học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đợt 3 (thời gian thu đợt 3 từ ngày 13/01/2017 đến 18/01/2017). Hôm nay, Trường đã lập danh sách nợ học phí học kỳ I năm học 2016-2017, danh sách này được đăng tải tại website của Trường: hucfl.edu.vn và tại bảng thông báo Phòng KH-TC. Đề nghị sinh viên cần lưu ý đối chiếu nợ học phí học kỳ I năm học 2016-2017.  Chi tiết...
Vừa qua, Trường đã ban hành Công văn số 140/ĐHNN-CTHSSV ngày 24/10/2016 và Thông báo số 166/TB-ĐHNN ngày 05/12/2016 về việc bổ sung hồ sơ sinh viên các khóa. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ các giấy tờ theo quy định làm ảnh hưởng đến công tác thu nhận hồ sơ của Trường. (Có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo) Chi tiết...
Việc tham gia bảo hiểm y tế là quy định bắt buộc của pháp luật, đây cũng là một hình thức Nhà trường theo dõi để đánh giá ý thức chấp hành pháp luật nhà nước của sinh viên. Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Thực hiện công văn số 3836/BGDĐT-CTHSSV ban hành ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2016-2017, từ 10 tháng 9 đến 04 tháng 12 năm 2016 Nhà trường đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho tất cả sinh viên các khoá từ K10 đến K13. Nhìn chung đại bộ phận sinh viên của các đơn vị đều tham gia học tập với thái độ nghiêm túc, nộp và làm bài thu hoạch đạt chất lượng tốt. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận sinh viên thiếu ý thức trong việc học tập như: vắng học, không làm bài thu hoạch, làm bài thu hoạch không đạt yêu cầu… Chi tiết...
Thực hiện Công văn số 05/ĐHH-CTHSSV ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Đại học Huế về việc tổ chức trao học bổng Nguyễn Trường Tộ, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau: Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...

 
 
TS. Bảo Khâm
Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 114
Tổng số lượt xem trang này: 7.097
Tổng số lượt truy cập: 1.340.843