thong-bao-to-chuc-le-tot-nghiep-nam-2018
Nhà trường xin thông báo đến toàn thể sinh viên được tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoc-mon-gdqpan-khoa-he-nam-2018
Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2017-2018 của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế; Căn cứ nhu cầu của sinh viên về việc hoàn chỉnh chương trình GDQPAN, Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế, thông báo về kế hoạch tổ chức học môn GDQPAN Khóa hè năm 2018 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-trien-khai-thoi-gian-nghi-he-doi-voi-sinh-vien
Trường ĐHNN thông báo đến sinh viên thời gian nghỉ hè, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-bo-tri-cho-o-cho-sinh-vien-noi-tru-nam-hoc-2018-2019
Trung tâm PVSV, Đại học Huế thông báo kế hoạch bố trí chỗ ở nội trú tại các KTX của Đại học Huế, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-do-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-va-tro-cap-xh-hk2-2017-2018
Trường đang tiến hành xét cấp học bổng KKHT và TCXH của HK2 2017-2018 (dựa vào điểm học tập và điểm rèn luyện của HK1 2017-2018) cho sinh viên các khóa theo Quy định hiện hành (theo file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-tham-gia-bhyt-cho-sinh-vien-nam-cuoi
Căn cứ công văn số 312/BHXH-QLT ngày 02/04/2018 về việc tham gia BHYT cho các học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối của Bảo hiềm Xã  hội Thừa Thiên Huế. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-sinh-vien-trong-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018-cua-khoa-k11
Để kịp thời xét cấp học bổng và khen thưởng cho sinh viên cuối khóa K11 trong dịp Lễ Tốt nghiệp, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa K11 thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-nhan-va-nop-so-quan-ly-sinh-vien-noi-cu-tru-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018
Để công tác xét tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 11 cũng như nắm được tình hình sinh viên nội - ngoại trú của sinh viên các Khóa còn lại trong học kỳ II, năm học 2017-2018 được thuận lợi, Trường đề nghị Ban cán sự các lớp nhận Sổ quản lý sinh viên của lớp mình để triển khai xác nhận của cơ quan chức năng nơi cư trú sau đó tập hợp lại và nộp về Trường (qua Văn phòng một cửa SV - Phòng CTHSSV). Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-truc-tuyen-qua-ngan-hang
Nhà Trường khuyến khích sinh viên nộp học phí trực tuyến (Xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoc-ky-3-chuong-trinh-gdqpan-nam-hoc-2017-2018
Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế, thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cuoc-thi
Thực hiện kế hoạch số 1657/KH-ĐHH, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Đại học Huế về các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và việc làm cho sinh viên trong năm 2018...(xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-do-diem-ren-luyen-hoc-ky-i-nam-hoc-2017-2018
Thực hiện kế hoạch năm học, trong thời gian tới Trường sẽ tiến hành xét cấp học bổng khuyến khích học tập, để thực hiện tốt công tác trên, BGH trường đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo đến sinh viên về việc rà soát kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kì I, năm học 2017-2018 (xem chi tiết file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-nop-bao-cao-thong-ke-tinh-hinh-vay-von-sinh-vien-nam-hoc-2017-2018
Nhằm thống kê chính xác tình hình vay vốn sinh viên các khóa trong năm học 2017-2018, Trường yêu cầu Cố vấn học tập các lớp phối hợp cùng Ban cán sự tiến hành thống kê và nộp báo cáo tình hình vay vốn sinh viên của lớp (theo mẫu đính kèm) về Trường qua Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên (gặp CV Trang) hạn cuối ngày 20/4/2018 (thứ 6). Quá thời hạn trên, những lớp nào không thực hiện, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật và Ban cán sự lớp đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chi tiết...
thong-bao-tuyen-tinh-nguyen-vien-tham-gia-tinh-nguyen-he-2018
Thực hiện chương trình công tác năm học 2017–2018 của BCH Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, hưởng ứng kế hoạch tổ chức hoạt động Tình nguyện hè năm 2018 của BTV Đoàn Đại học Huế; BTV Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển TNV tham gia hoạt động Tình nguyện hè năm 2018 với những nội dung cụ thể sau: Chi tiết...
thong-bao-dang-ky-tham-gia-lop-tap-huan-ky-nang-tim-kiem-viec-lam-nam-2018
Thực hiện Kế hoạch năm học 2017 - 2018 về việc tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên sắp tốt nghiệp. Nhằm giúp sinh viên khi ra trường có được những kỹ năng, kiến thức cơ bản để hoàn thành hồ sơ xin việc đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng, nắm bắt quy trình phỏng vấn, biết cách chuẩn bị và tham gia phỏng vấn tuyển dụng; cách ứng xử và tạo dựng phong cách trả lời phỏng vấn tự tin, đạt kết quả tốt khi tham gia tuyển dụng. Chi tiết...
thong-bao-nhan-the-bhyt-sinh-vien-dot-3-nam-hoc-2017-2018
Căn cứ công văn số 821/HDLN YT-CC-LĐTB&XH-GD&ĐT-ĐHH-BHXH, ngày 25/08/2017 về việc Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017-2018. Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-ho-so-thuc-hien-che-do-chinh-sach-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018-lan-2
Vừa qua, Nhà trường đã ban hành Thông báo số 58/TB-ĐHNN ngày 16 tháng 01 năm 2018 về việc bổ sung hồ sơ thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ giấy tờ theo quy định, làm ảnh hưởng đến công tác giải quyết chế độ chính sách của Trường (có danh sách kèm theo). Chi tiết...
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-tam-thoi-ve-viec-dao-tao-cung-luc-hai-chuong-trinh-cua-truong-dhnn
Ban hành Quy định tạm thời về việc đào tạo cùng lúc hai chương trình đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-lam-cac-thu-tuc-de-nop-ho-so-xet-cong-nhan-tot-nghiep-dai-hoc-he-chinh-quy-lan-1-nam-2018
Để chuẩn bị tốt cho việc xét tốt nghiệp và tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối hệ chính quy khóa 2014 - 2018, Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các Khoa thông báo cho sinh viên cuối khóa (K11) và một số sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp có nguyện vọng tốt nghiệp trong đợt này thì nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bao gồm: Chi tiết...
thong-bao-trien-khai-cuoc-thi-ilead-ambassador-tournament-2018
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục quốc tế UCI tổ chức cuộc thi iLaed Ambassador Tournament 2018, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 46
Tổng số lượt xem trang này: 3.860
Tổng số lượt truy cập: 3.672.064