thong-bao-bo-sung-ho-so-sinh-vien-khoa-k15-lan-2
Mặc dù Trường đã ban hành Công văn số 28/ĐHNN-CTHSSV ngày 07 tháng 01 năm 2019 về việc bổ sung hồ sơ sinh viên khóa K15. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ các giấy tờ theo quy định (có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-ra-soat-the-bao-hiem-y-te-cua-sinh-vien-nam-hoc-2018-2019-lan-2
Ngày 21 tháng 01 năm 2019 Trường đã ban hành Thông báo số 62/TB-ĐHNN về việc rà soát thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2018-2019. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa có thẻ bảo hiểm y tế năm học 2018-2019 theo qui định của Nhà trường. (Có danh sách kèm theo) Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-ho-ngheo-can-ngheo-nam-2019-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-bo-sung-khac-lan-2
Ngày 03/01/2019,  Nhà trường đã ban hành Thông báo số 04/TB-ĐHNN “Về việc bổ sung hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 và các đối tượng chính sách bổ sung khác”. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ giấy tờ theo quy định, làm ảnh hưởng đến công tác giải quyết chế độ chính sách của Trường (có danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-tuyen-dung-sinh-vien-tot-nghiep-nganh-ngon-ngu-nhat
Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ra-soat-the-bao-hiem-y-te-cua-sinh-vien-nam-hoc-2018-2019
Nhà trường đã tiến hành thu bảo hiểm y tế của sinh viên các lớp trong 2 đợt. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa tiến hành đóng bảo hiểm y tế năm học 2018-2019 theo thời gian quy định. (Có danh sách kèm theo) Chi tiết...
thong-bao-nop-ban-sao-bang-tot-nghiep-thpt-cua-sinh-vien-khoa-k14-lan-2
Để  hoàn thiện hồ sơ sinh viên Khóa 2017 – 2021 (Khóa K14), Nhà trường đã đề nghị sinh viên nộp bản sao bằng tốt nghiệp (BTN) THPT tại Thông báo số 1089/TB-ĐHNN ngày 16/10/2018. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa nộp bản sao BTN theo quy định làm ảnh hưởng đến công tác lưu trữ hồ sơ của Trường. (Có danh sách kèm theo) Chi tiết...
thong-bao-nhan-bang-tot-nghiep-he-chinh-quy-dot-2-5c3d84e68f517
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo nhận bằng tốt nghiệp hệ chính quy, năm học 2017-2018 (Đợt 2) cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện công văn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2018-2019, từ 25 tháng 8 đến 04 tháng 11 năm 2018 Nhà trường đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho tất cả sinh viên các khoá từ K12 đến K15.  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-trao-hoc-bong-nguyen-truong-to-5c380089cbd25
Thực hiện Công văn số 21/ĐHH-CTHSSV ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Đại học Huế về việc tổ chức trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau: Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-ho-so-sinh-vien-khoa-k15
Qua quá trình rà soát hồ sơ của sinh viên khóa 2018-2022 (khóa K15), Nhà trường nhận thấy có một số sinh viên chưa nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định (có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-nop-no-hoc-phi-cac-khoa-cua-hoc-ky-1-nam-hoc-2018-2019
Hiện nay, Nhà trường đã thực hiện việc khóa tài khoản cá nhân của sinh viên vẫn còn nợ học phí sau khi ngân hàng quét đợt 3 và chuyển danh sách qua Phòng CTHSSV để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trong việc đăng kí tín chỉ, Trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa vẫn còn nợ học phí học kỳ 1, năm học 2018-2019 khẩn trương hoàn thành việc nộp học phí, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-hoc-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-cho-sinh-vien-khoa-14
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Đại học Huế và kế hoạch đào tạo giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Trung tâm Giáo dục quốc Phòng Huế năm học 2018-2019, Trường thông báo kế hoạch khóa học Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên Khóa 14, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-nhan-the-bhyt-sinh-vien-k12-k13-va-k14
Căn cứ công văn số 843/HDLN YT-CC-LĐTB&XH-GD&ĐT-ĐHH-BHXH, ngày 08/08/2018 về việc Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019. Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-ho-ngheo-can-ngheo-nam-2019-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-bo-sung-khac
Trong học kỳ I năm học 2018 – 2019, Trường đã tiến hành thực hiện các chế độ chính sách (miễn, giảm học phí; trợ cấp xã hội; hỗ trợ chi phí học tập; chính sách giáo dục đối với người khuyết tật) cho sinh viên hệ chính quy các khóa K12, K13, K14, K15.  Chi tiết...
thong-bao-cap-hoc-bong-kkht-va-tcxh-cho-sinh-vien-chinh-qui-hoc-ky-i-nam-hoc-2018-2019
Sau khi hoàn thành công tác xét cấp Học bổng KKHT và TCXH cho sinh viên học kỳ I năm học 2018 - 2019, nay Nhà trường công bố Quyết định về việc cấp Học bổng KKHT và TCXH cho sinh viên chính qui học kỳ I năm học 2018 - 2019 (Ở file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-moi-tham-du-chuong-trinh-tu-hao-truyen-thong-tiep-buoc-cha-anh
Thực hiện Công văn số 79 CV/ĐHH-ĐTN ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ban chấp hành Đoàn Đại học Huế về việc mời tham dự Chương trình “Tự hào truyền thống – Tiếp bước cha anh” kỷ niệm 74 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm tham dự Chương trình như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-chuong-trinh-homestay-cho-doan-hippo-family-club-nhat-ban
Hội hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Thừa Thiên Huế gửi lời chào trân trọng và  đề nghị phối hợp tổ chức chương trình homestay cho đoàn Hippo Family Club, Nhật Bản cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-nop-ban-photo-the-bao-hiem-y-te-tai-dia-phuong-cua-sinh-vien-khoa-k12-k13-k14-nam-hoc-2018-2019
Để có cơ sở thống kê chính xác những sinh viên Khóa K12, K13, K14 đã có thẻ BHYT tại địa phương trong năm học 2018 - 2019, Nhà trường đề nghị lớp trưởng các lớp tập hợp, lập danh sách và nộp bản photo thẻ BHYT tại địa phương của sinh viên trong lớp về Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp cô Thảo Trang) trước ngày 14/12/2018. Chi tiết...
quyet-dinh-cong-nhan-ban-can-su-cac-lop-truyen-thong-nam-hoc-2018-2019
Nhà trường công bố quyết định công nhận Ban cán sự các lớp truyền thống năm học 2018 - 2019. Chi tiết xem ở file đính kèm. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 8.991
Tổng số lượt truy cập: 4.561.817