ngay-hoi-viec-lam-2019
Thời gian: 20/04/2019 Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cuoc-thi-business-innovation-hackathon-dai-hoc-hue-nam-2019
Căn cứ Kế hoạch số 306/KH-ĐHH ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Đại học Huế về hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2019, Đại học Huế tổ chức cuộc thi "Business Innovation Hackathon" năm 2019, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
hoi-thi-olympic-toan-quoc-cac-mon-khoa-hoc-mac-lenin-va-tu-tuong-ho-chi-minh-anh-sang-soi-duong-lan-iii-nam-2019
Nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo trung ương Đảng, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH tổ chức hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần III năm 2019 (xem chi tiết file đính kèm). Chi tiết...
cac-quyet-dinh-va-danh-sach-ky-luat-sinh-vien-trong-hoc-ky-1-nam-hoc-2018-2019
Phòng CTHSSV gửi các quyết định và danh sách sinh viên bị kỷ luật trong HKI, năm học 2018-2019, sinh viên xem chi tiết ở các file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-va-cac-bieu-mau-lien-quan-den-viec-xet-diem-ren-luyen-cua-hki-nam-hoc-2018-2019
Để triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ I năm học 2018-2019, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa K12, K13,K14, K15 thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-bao-cao-thong-ke-tinh-hinh-vay-von-sinh-vien-nam-hoc-2018-2019
Nhằm thống kê chính xác tình hình vay vốn sinh viên các khóa trong năm học 2018-2019, Trường yêu cầu Ban cán sự các lớp phối hợp cùng Cố vấn học tập tiến hành thống kê và nộp báo cáo tình hình vay vốn sinh viên của lớp (theo mẫu đính kèm) về Trường qua Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên (gặp CV Trang) hạn cuối ngày 16/4/2019 (thứ 3).  Chi tiết...
thong-bao-nop-bao-hiem-y-te-cua-sinh-vien-nam-hoc-2018-2019
Trong học kỳ I vừa qua, Trường đã tiến hành thu Bảo hiểm y tế (BHYT) của sinh viên các lớp trong 3 đợt. Nhìn chung, đại đa số sinh viên tham gia đóng BHYT đúng qui định (đạt tỷ lệ 95,17%). Chi tiết...
thong-bao-lam-cac-thu-tuc-de-nop-ho-so-xet-cong-nhan-tot-nghiep-dai-hoc-he-chinh-quy-lan-1-nam-2019
Để chuẩn bị tốt cho việc xét tốt nghiệp và tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối hệ chính quy khóa 2015 - 2019, Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các Khoa thông báo cho sinh viên cuối khóa (K12) và một số sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp có nguyện vọng tốt nghiệp trong đợt này thì nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bao gồm: Chi tiết...
thong-bao-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019-cho-sinh-vien-chinh-quy
Ngày 21/03/2019 Trường đã ra quyết định 222/QĐ-ĐHNN về việc Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên chính quy học kỳ II, năm học 2018-2019, sinh viên xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
khao-sat-nhu-cau-tim-kiem-viec-lam-cua-sinh-vien
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp nhận và trao đổi thông tin cần thiết, bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, quy trình, điều kiện của nhà tuyển dụng để từ đó có được định hướng, chuẩn bị cần thiết về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động,  ngày 21 tháng 4 năm 2019, Nhà trường tổ chức Ngày hội việc làm 2019 cho toàn thể sinh viên khóa 12 và sinh viên các khóa khác có nhu cầu. Chi tiết...
khao-sat-viec-lam-cua-sinh-vien-tot-nghiep-nam-2018
Khảo sát việc làm của sinh viên thời điểm 6 tháng - 12 tháng sau khi tốt nghiệp là một hoạt động nhằm đánh giá chất lượng đạo tạo của Nhà trường, nắm bắt tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm/chưa có việc làm để tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn nữa cho cựu sinh viên của Nhà trường trong việc tìm kiếm, lựa chọn việc làm phù hợp.  Chi tiết...
thong-bao-mo-cac-lop-hoc-rieng-gdtc-cho-sinh-vien-cua-cac-truong-khoa-truc-thuoc-dai-hoc-hue
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên chưa đăng ký được trong những buổi chính cũng như sinh viên còn thiếu các học phần GDTC hoàn thành đúng tiến độ, Khoa GDTC tổ chức cho sinh viên các Trường, Khoa thuộc Đại học Huế đăng ký lớp học riêng cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-ho-so-sinh-vien-khoa-k15-lan-2
Mặc dù Trường đã ban hành Công văn số 28/ĐHNN-CTHSSV ngày 07 tháng 01 năm 2019 về việc bổ sung hồ sơ sinh viên khóa K15. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ các giấy tờ theo quy định (có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-ra-soat-the-bao-hiem-y-te-cua-sinh-vien-nam-hoc-2018-2019-lan-2
Ngày 21 tháng 01 năm 2019 Trường đã ban hành Thông báo số 62/TB-ĐHNN về việc rà soát thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2018-2019. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa có thẻ bảo hiểm y tế năm học 2018-2019 theo qui định của Nhà trường. (Có danh sách kèm theo) Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-ho-ngheo-can-ngheo-nam-2019-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-bo-sung-khac-lan-2
Ngày 03/01/2019,  Nhà trường đã ban hành Thông báo số 04/TB-ĐHNN “Về việc bổ sung hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 và các đối tượng chính sách bổ sung khác”. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ giấy tờ theo quy định, làm ảnh hưởng đến công tác giải quyết chế độ chính sách của Trường (có danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-tuyen-dung-sinh-vien-tot-nghiep-nganh-ngon-ngu-nhat
Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ra-soat-the-bao-hiem-y-te-cua-sinh-vien-nam-hoc-2018-2019
Nhà trường đã tiến hành thu bảo hiểm y tế của sinh viên các lớp trong 2 đợt. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa tiến hành đóng bảo hiểm y tế năm học 2018-2019 theo thời gian quy định. (Có danh sách kèm theo) Chi tiết...
thong-bao-nop-ban-sao-bang-tot-nghiep-thpt-cua-sinh-vien-khoa-k14-lan-2
Để  hoàn thiện hồ sơ sinh viên Khóa 2017 – 2021 (Khóa K14), Nhà trường đã đề nghị sinh viên nộp bản sao bằng tốt nghiệp (BTN) THPT tại Thông báo số 1089/TB-ĐHNN ngày 16/10/2018. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa nộp bản sao BTN theo quy định làm ảnh hưởng đến công tác lưu trữ hồ sơ của Trường. (Có danh sách kèm theo) Chi tiết...
thong-bao-nhan-bang-tot-nghiep-he-chinh-quy-dot-2-5c3d84e68f517
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo nhận bằng tốt nghiệp hệ chính quy, năm học 2017-2018 (Đợt 2) cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện công văn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2018-2019, từ 25 tháng 8 đến 04 tháng 11 năm 2018 Nhà trường đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho tất cả sinh viên các khoá từ K12 đến K15.  Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 10.122
Tổng số lượt truy cập: 4.807.541