thong-bao-ket-qua-tuan-sinh-hoat-cong-dan-nam-hoc-2017-2018
Nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và trau dồi bản lĩnh chính trị cho sinh viên, BGH nhà trường đề nghị Lãnh đạo các khoa thông báo kết quả sinh viên vi phạm kỷ luật trong "Tuần sinh hoạt công dân" năm học 2017-2018 (xem chi tiết file đính kèm): Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-duoc-mien-giam-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí hệ CQ học kỳ II năm học 2017-2018, cụ thể như sau: (Vui lòng xem file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-thoi-gian-nghi-tet-nguyen-dan-mau-tuat-nam-2018
Thực hiện công văn số 1660/ĐHH-VP ngày 28/12/2017 của Đại học Huế về việc nghỉ tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Nay trường thông báo thời gian nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cụ thể như sau:(xem file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-nhan-bang-tot-nghiep-he-chinh-quy-dot-2
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo nhận bằng tốt nghiệp hệ chính quy, năm học 2016-2017 (Đợt 2) cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-doi-chieu-thu-hoc-phi-dot-3
Phòng KHTC, trường Đại học Ngoại ngữ gửi danh sách để sinh viên đối chiếu việc nộp học phí, vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-nhan-the-bhyt-sinh-vien-dot-2-nam-hoc-2017-2018
Căn cứ công văn số 821/HDLN YT-CC-LĐTB&XH-GD&ĐT-ĐHH-BHXH, ngày 25/08/2017 về việc Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017-2018. Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-ho-so-sinh-vien-khoa-k14
Qua quá trình rà soát hồ sơ của sinh viên khóa 2017-2021 (khóa K14), Nhà trường nhận thấy có một số sinh viên chưa nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định (có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-ho-so-thuc-hien-che-do-chinh-sach-cho-sinh-vien-he-chinh-quy-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018
Trong HKI năm học 2017-2018, trường đã thực hiện các chế độ chính sách (miễn, giảm học phí; trợ cấp xã hội; hỗ trợ chi phí học tập; chính sách giáo dục đối với người khuyết tật) cho sinh viên chính quy các khóa K11, K12, K13, K14. (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
danh-sach-sinh-vien-con-no-hoc-phi-doi-chieu-sau-dot-hai-thu-hoc-phi-hoc-ky-i-2017-2018
Nhằm đảm bảo việc thu và nộp học phí đúng quy định, nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo và đôn đốc sinh viên thực hiện nộp học phí HKI, năm học 2017-2018 như sau: (xem chi tiết các file đính kèm) Chi tiết...
ke-hoach-to-chuc-khoa-hoc-gdqp-an-cho-sinh-vien-13-nam-2018
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Đại học Huế và kế hoạch đào tạo giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Trung tâm Giáo dục quốc Phòng Huế năm học 2017-2018, Trường thông báo kế hoạch khóa học Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên Khóa 13, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ra-soat-the-bao-hiem-y-te-cua-sinh-vien-nam-hoc-2017-2018
Việc tham gia bảo hiểm y tế là quy định bắt buộc của pháp luật, đây cũng là một hình thức Nhà trường theo dõi để đánh giá ý thức chấp hành pháp luật nhà nước của sinh viên. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-trao-hoc-bong-nguyen-truong-to
Thực hiện Công văn số 1635/ĐHH-CTHSSV ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Đại học Huế về việc tổ chức trao học bổng Nguyễn Trường Tộ, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau: Chi tiết...
quyet-dinh-cong-nhan-danh-sach-doi-van-minh-truong-hoc-nam-hoc-2017-2018
Nhà trường xin công bố Quyết định công nhận danh sách Đội Văn minh Trường học năm học 2017-2018, xem chi tiết ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-do-hoc-bong-cho-sv-cac-khoa
Phòng CTHSSV đang thực hiện công tác xét học bổng KKHT và TCXH học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho sinh viên các khóa theo Quy định hiện hành (đính kèm file). Chi tiết...
Căn cứ nguyện vọng của sinh viên trong việc đóng bảo hiểm, Phòng Công tác Học sinh– Sinh viên, phòng Kế hoạch – Tài Chính  xin  thông báo  lịch thu bảo hiểm y tế cho sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 và các sinh viên năm 1 chưa có thẻ BHYT như sau: (xem chi tiết các file đính kèm) Chi tiết...
Nhằm đảm bảo việc thu và nộp học phí đúng quy định, Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo và đôn đốc sinh viên thực hiện việc nộp học phí học kỳ I, năm học 2017-2018 như sau:(xem chi tiết các file đính kèm) Chi tiết...
Mặc dù Trường đã ban hành nhiều thông báo về việc bổ sung hồ sơ sinh viên các khóa K11, K12, K13. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ các giấy tờ theo quy định làm ảnh hưởng đến công tác thu nhận, lưu trữ hồ sơ của Trường (Có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo). Chi tiết...
Để nắm được tình hình sinh viên không tham gia BHYT tại Trường năm học 2017 - 2018, Nhà trường tiến hành thu bản photo thẻ BHYT tại địa phương của sinh viên các khóa 11, khóa 12 và khóa 13. Chi tiết...
Để nắm được tình hình sinh viên, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên ngoại trú trong học kỳ I, năm học 2017-2018. Trường đề nghị Ban cán sự các lớp nhận Sổ quản lý sinh viên của lớp mình để triển khai xác nhận của cơ quan chức năng nơi cư trú sau đó tập hợp lại và nộp về Trường (qua Văn phòng một cửa SV - Phòng CTHSSV). Chi tiết...
Thực hiện Công văn số 1404/ĐHH-CTHSSV ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Đại học Huế về việc tổ chức trao học bổng của Quỹ từ thiện Phuc's Fond, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 64
Tổng số lượt xem trang này: 667
Tổng số lượt truy cập: 2.908.680