thong-bao-ket-qua-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-anh-bac-3-5-thi-tren-may-tinh-dot-thi-ngay-20012019-tai-truong-dhnn-dhh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Tiếng Anh bậc 3-5, đợt thi ngày 20/01/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-to-chuc-thi-danh-gia-nlnn-dau-ra-cho-sinh-vien-dai-hoc-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-trong-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra tiếng Anh bậc 3 – 5; Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn bậc 4/6 dành cho sinh viên đại học chính quy. Kết quả thi chỉ được sử dụng làm điều kiện xét tốt nghiệp. Kế hoạch thi dự kiến như sau: Chi tiết...
danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-dgnlnn-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-2012019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Lịch thi và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi ĐGNLNN theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, Tiếng Anh bậc 3-5 (thi trên máy tính), cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-tap-huan-pho-bien-quy-che-thi-dinh-dang-de-thi-huong-dan-cach-thuc-lam-bai-thi-va-to-chuc-thi-thu-ky-thi-danh-gia-nlnn-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-20012019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tập huấn phổ biến quy chế thi, định dạng đề  thi, hướng dẫn làm bài và tổ chức thi thử kỳ thi đánh giá NLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-ke-hoach-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-trong-nam-2019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức thi ĐGNLNN theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong năm 2019, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-danh-gia-nlnn-ngay-19-20012019
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi ĐGNLNN theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức thi trong tháng 1 năm 2019 cụ thể như sau: (xem chi tiết file thông báo đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-phuc-khao-diem-thi-ky-thi-khao-sat-trinh-do-ngoai-ngu-va-cap-chung-nhan-noi-bo-dot-thi-ngay-11112018-tai-truong-dhnn-dhh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả phúc khảo bài thi, Kỳ thi Khảo sát trình độ ngoại ngữ và cấp chứng nhận nội bộ, tiếng Anh trình độ B1-C1 dành cho sinh viên chuyên ngữ, B1 dành cho học viên cao học thuộc Đại học Huế, ngày thi 11/11/2018, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-ket-thuc-hoc-phan-hki-hkiii-dot-1-nam-hoc-2018-2019-va-danh-sach-sinh-vien-hoc-lai-hoc-cai-thien-voi-khoa-sau-hki-nam-hoc-2018-2019
Sinh viên theo dõi lịch thi trên các file đính kèm. Đối với các học phần học cải thiện, học lại ghép với khóa sau, sinh viên không được thông báo lịch thi qua tài khoản cá nhân thì theo dõi lịch thi riêng để dự thi. Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-khao-sat-trinh-do-ngoai-ngu-va-cap-chung-nhan-noi-bo-danh-cho-sinh-vien-chuyen-ngu-va-hoc-vien-cao-hoc-thuoc-dai-hoc-hue-dot-thi-ngay-11112018-tai-truong-dhnn-dhh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Khảo sát trình độ ngoại ngữ và cấp chứng nhận nội bộ Tiếng Anh trình độ B1-C1 dành cho sinh viên chuyên ngữ; Tiếng Anh, Tiếng Pháp trình độ B1 dành cho học viên cao học thuộc Đại học Huế, đợt thi ngày 11/11/2018 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-khong-lien-ket-voi-cac-to-chuc-don-vi-ben-ngoai-truong-to-chuc-thi-dg-nlnn-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-vn
Trường ĐHNN không liên kết với các tổ chức, đơn vị bên ngoài trường tổ chức thi ĐG NLNN theo khung NLNN 6 bậc dùng cho VN, cụ thể xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-va-thoi-gian-du-thi-dgnlnn-va-cap-chung-nhan-noi-bo-dot-11112018
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian và danh sách dự thi ĐGNLNN và cấp chứng nhận nội bộ đợt 11/11/2018 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-pho-bien-dinh-dang-de-thi-khao-sat-trinh-do-ngoai-ngu-va-cap-chung-nhan-noi-bo-dot-thi-ngay-11112018
Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh tham dự kỳ thi Khảo sát trình độ ngoại ngữ và cấp chứng nhận nội bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi hướng dẫn về format đề thi và cách thức làm bài thi hiệu quả. Kế hoạch cụ thể (xem file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-tap-huan-dinh-dang-de-thi-ky-thi-khao-sat-trinh-do-ngoai-ngu-va-cap-chung-nhan-noi-bo-dot-thi-ngay-09092018
Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh tham dự kỳ thi Khảo sát trình độ ngoại ngữ và cấp chứng nhận nội bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi hướng dẫn về format đề thi và cách thức làm bài thi hiệu quả. Kế hoạch cụ thể (xem file đính kèm): Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-phuc-khao-diem-thi-ky-thi-khao-sat-trinh-do-ngoai-ngu-va-cap-chung-nhan-noi-bo-dot-thi-ngay-07072018-tai-truong-dhnn-dhh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả phúc khảo điểm thi, Kỳ thi khảo sát trình độ ngoại ngữ và cấp chứng nhận nội bộ dành cho học viên cao học thuộc Đại học Huế, đợt thi ngày 07/07/2018, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-khao-sat-trinh-do-ngoai-ngu-va-cap-chung-nhan-noi-bo-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-thuoc-dai-hoc-hue-dot-thi-ngay-07072018-tai-truong-dhnn-dhh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Khảo sát trình độ ngoại ngữ và cấp chứng nhận nội bộ Tiếng Anh, Tiếng Pháp trình độ B1 dành cho học viên cao học thuộc Đại học Huế, đợt thi ngày 07/07/2018 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-tap-huan-dinh-dang-de-thi-ky-thi-khao-sat-trinh-do-ngoai-ngu-va-cap-chung-nhan-noi-bo-cho-hoc-vien-cao-hoc-thuoc-dai-hoc-hue-dot-thi-ngay-07072018-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh tham dự kỳ thi Khảo sát trình độ ngoại ngữ và cấp chứng nhận nội bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi hướng dẫn về format đề thi và cách thức làm bài thi hiệu quả. Kế hoạch cụ thể (xem file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-dgnlnn-dot-thi-ngay-0962018-tai-truong-dhnn-dhh-5b2729addd24a
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Kỳ thi được tổ chức dành cho sinh viên đại học chính quy vào ngày 09/6/2018 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế để lấy kết quả làm điều kiện xét tốt nghiệp. Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-to-chuc-thi-va-cap-chung-nhan-noi-bo-cho-hoc-vien-sdh-thuoc-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi và cấp chứng chỉ nội bộ cho học viên SĐH thuộc Đại học Huế cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-thi-sinh-dang-ky-du-thi-ddgnlnn-dot-ngay-09062018
Hội đồng thi, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo sanh sách thí sinh đăng ký dự thi ĐGNLNN, đợt thi ngày 09/06/2018, thí sinh xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-tap-huan-dinh-dang-de-thi-dgnl-dot-thi-ngay-09062018
Phòng KT&ĐBCL gửi công văn tập huấn phổ biến định dạng đề thi ĐGNL, thí sinh xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 5.315
Tổng số lượt truy cập: 4.561.949