thong-bao-le-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cua-nghien-cuu-sinh-tran-thi-thanh-thuong
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-1-nam-2019
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2019 số 1534/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 13/11/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học, gồm 02 chuyên ngành: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-thu-hoc-phi-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (ĐHNN) thông báo cho tất cả sinh viên của Đại học Huế (ĐHH) đã và đang học ngoại ngữ không chuyên (NNKC) tại trường ĐHNN về kế hoạch nộp học phí cho học kỳ 1 năm học 2018-2019 và những học kỳ còn nợ trước đó như sau: Chi tiết...
thong-bao-tham-du-le-ra-mat-ung-dung-viettel-pay-de-nop-hoc-phi-nnkc
Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) trong việc nộp học phí, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, đã phối hợp với tập đoàn Viettel để xây dựng tiện ích nộp học phí NNKC qua ứng dụng Viettel Pay. Từ năm học 2018-2019 Trường sẽ tổ chức thu học phí qua ứng dụng này kết hợp thu học phí tại Trường như trước đây. Chi tiết...
thong-bao-huong-dan-nop-hoc-phi-ngoai-ngu-khong-chuyen-qua-ung-dung-thu-ho-tren-app-viettelpay
Trường thông báo hướng dẫn nộp học phí ngoại ngữ không chuyên qua ứng dụng thu hộ trên APP VIETTELPAY, sinh viên xem để thực hiện. Chi tiết...
thong-bao-tuyen-dung-cua-hoa-phat-dung-quat
Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất cần tuyển dụng việc làm số lượng lớn với các ngành cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cua-ncs-ho-thi-quynh-nhu
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Hồ Thị Quỳnh Như, khóa năm 2013, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, mã số: 62 14 01 11, hệ đào tạo: Tập trung (3 năm) Chi tiết...
cong-bo-thong-tin-luan-an-tien-si-cua-nghien-cuu-sinh-tran-thi-thanh-thuong-chuyen-nganh-ly-luan-va-phuong-phap-day-hoc-bo-mon-tieng-anh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh trước khi bảo vệ luận án cho:  Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thanh Thương Chi tiết...
thong-bao-ban-hanh-quy-dinh-cong-nhan-hoc-phan-tin-chi-trong-cac-chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-tai-cac-don-vi-thuoc-dhh
Đại học Huế ban hành Quy định công nhân học phần, tín chỉ trong các chương trình đào tạo đại học tại các đơn vị thuộc, cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-moi-du-le-bao-ve-luan-van-thac-si-khoa-2016-2018
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho các học viên cao học khoá 2016-2018, hệ chính quy tập trung, thời gian đào tạo 02 năm. Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-on-tap-thi-dau-vao-bang-dai-hoc-thu-2
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế kính gửi toàn thể học viên đăng ký học bằng đại học thứ hai về kế hoạch ôn tập, thi đầu vào bằng đại học thứ hai và thời khóa biểu ôn tập (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-phan-sinh-vien-hoc-theo-chuyen-nganh-ngon-ngu-anh-khoa-k13
Căn cứ vào kết quả học tập năm thứ 2 và dựa trên tiêu chuẩn do Khoa Tiếng Anh đề nghị: Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-cac-lop-anh-bang-2-vlvh
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin dành cho học viên các lớp Anh bằng 2 VLVH, học viên vui lòng xem file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-thong-tin-de-cap-chung-chi-gdtc
Căn cứ kế hoạch học tập và giảng dạy năm học 2018-2019 cho sinh viên khối không chuyên của Khoa GDTC, khoa sẽ xét cấp chứng chỉ GDTC đợt cuối cho sinh viên tuyển sinh từ 2015 trở về trước (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
cong-bo-thong-tin-luan-an-tien-si-cua-nghien-cuu-sinh-ho-thi-quynh-nhu-chuyen-nganh-ly-luan-va-phuong-phap-day-hoc-bo-mon-tieng-anh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh trước khi bảo vệ luận án cho: Nghiên cứu sinh: Hồ Thị Quỳnh Như Chi tiết...
thong-bao-dang-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-va-cap-chung-nhan-noi-bo-dot-thang-11-nam-2018-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận nội bộ năm 2018 để sinh viên và học viên cao học đủ điều kiện xét tốt nghiệp (theo thông báo số 454/TB-ĐHNN, ngày 12 tháng 6 năm 2018), Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ đợt thi tháng 9 năm 2018, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tham-gia-dieu-tra-khao-sat-tinh-trang-lo-au-xuat-phat-tu-thi-ky-nang-noi-tren-may-tinh
Theo số liệu thống kê của các đợt thi đánh giá năng lực tiếng Anh không chuyên trên máy tính dành cho sinh viên Đại học Huế vừa qua, kết quả thi kỹ năng Nói của sinh viên thấp nhất trong số bốn kỹ năng. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-va-thoi-gian-thi-thu-nlnn-6-bac-ngay-2292018-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức đăng ký trực tuyến kỳ thi thử đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, nay Trường thông báo danh sách và thời gian thi để thí sinh được biết và tham gia dự thi. Chi tiết...
thong-bao-thi-lan-2-hoc-phan-gdtc-cac-lop-chinh-lop-rieng-hkii-va-hoc-ky-he-2017-2018-cho-sinh-vien-cac-truong-ddh-thanh-vien-khoa-truc-thuoc
Khoa GDTC, Đại học Huế thông báo kế hoạch thi lần 2 học phần GDTC, cụ thể xem chi tiết ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-quy-dinh-xet-tot-nghiep-danh-cho-sinh-vien-dai-hoc-chinh-quy-dao-tao-theo-tin-chi-ap-dung-tu-nam-2019
Sau khi tổng hợp ý kiến của lãnh đạo các khoa và căn cứ vào lộ trình đã điều chỉnh của Đề án NNQG giai đoạn 2017-2025, phòng Đào tạo đã tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành Quy định xét tốt nghiệp dánh cho sinh viên đại học chính quy tập trung 4 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường áp dụng cho các khóa tốt nghiệp từ năm 2019 trở về sau. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 6.564
Tổng số lượt truy cập: 4.284.065