Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến các ứng viên kết quả điểm tuyển dụng viên chức năm 2017 cụ thể như sau: (vui lòng xem file đính kèm) Chi tiết...
Hiện nay chứng chỉ Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) thi ngày 15/10/2017 tại trường Đại học Ngoại ngữ, đại học Huế đã có, các bạn đến văn phòng khoa tiếng Trung để nhận, khi đi nhận chứng chỉ cần đem theo phiếu dự thi (bản gốc), nếu nhờ người nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương kèm theo phiếu dự thi. Chi tiết...
Hội đồng tuyển dụng viên chức trường Đại học Ngoại ngữ thông báo lịch thi tuyển cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH thông báo danh sách dự thi ĐGNLNN đợt thi ngày 12/11/2017 cụ thể thời gian, địa điểm như sau. Chi tiết...
Căn cứ vào Biên bản họp ngày 8/11/2017, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2017 thông báo một số nội dung sau: Chi tiết...
Căn cứ công văn số: 1146/ĐHH-TCCB ngày 22/09/2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc đề nghị Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức thi năng lực ngoại ngữ tiếng Anh dành cho Cán bộ viên chức, hợp đồng lao động thuộc Đại học Huế. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức kỳ thi khảo sát năng lực Ngoại ngữ, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch tổ chức khảo sát năng lực ngoại ngữ năm 2017, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức kỳ thi năng lực Ngoại ngữ, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai NCKH dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH cấp Trường vào ngày 21 tháng 10 năm 2017. Chi tiết...
Thay mặt Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế, Trường đại học Ngoại ngữ thông báo để Anh (Chị) biết: Chi tiết...
Vui lòng xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và căn cứ kế hoạch tổ chức khảo sát năng lực ngoại ngữ năm 2017 (số:01/TB-ĐHNN ngày 03/01/2017), Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức kỳ thi khảo sát năng lực Ngoại ngữ, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau Đại học có nhu cầu đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018 như sau: Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 27/08/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHH thông báo danh sách dự thi ĐGNLNN đợt thi ngày 27/8/2017 cụ thể thời gian, địa điểm như sau. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 38
Tổng số lượt xem trang này: 66.520
Tổng số lượt truy cập: 2.693.538