Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai NCKH dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH cấp Trường vào ngày 21 tháng 10 năm 2017. Chi tiết...
Thay mặt Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế, Trường đại học Ngoại ngữ thông báo để Anh (Chị) biết: Chi tiết...
Vui lòng xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và căn cứ kế hoạch tổ chức khảo sát năng lực ngoại ngữ năm 2017 (số:01/TB-ĐHNN ngày 03/01/2017), Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức kỳ thi khảo sát năng lực Ngoại ngữ, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau Đại học có nhu cầu đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018 như sau: Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 27/08/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHH thông báo danh sách dự thi ĐGNLNN đợt thi ngày 27/8/2017 cụ thể thời gian, địa điểm như sau. Chi tiết...
Sinh viên theo dõi danh sách và lịch thi trên file đính kèm Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 02/07/2017 tại Trường Trường Cao đẳng Y Tế Đặng Thùy Trâm và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm). Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin thông báo thời hạn đăng ký và nộp báo cáo Hội thảo (đã gia hạn) như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 62.473
Tổng số lượt truy cập: 2.440.018