thong-bao-ve-viec-cong-bo-nguong-dam-bao-chat-luong-dau-vao-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2018
Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 (điểm sàn) vào các ngành đào tạo thuộc Đại học Huế cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-dung-lao-dong-hop-dong-nam-2018
Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-ĐHH ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Đại học Huế về việc Phê duyệt đề án vị trí việc làm Trường Đại học Ngoại ngữ; Công văn số 1236/ĐHH-TCCB ngày 10 tháng 10 năm 2017 về việc chỉnh sửa Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Ngoại ngữ và nhu cầu thực tế, Trường thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2018 như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-trinh-do-ngoai-ngu-va-cap-chung-nhan-noi-bo-tieng-anh-b1-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-thuoc-dhh-dot-thi-ngay-07072018
Địa điểm thi: Giảng đường B, C - Trường Đại học Ngoại ngữ - 57 Nguyễn Khoa Chiêm - TP Huế. Thời gian: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 6h45. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-du-thi-hsk-hskk-ngay-14-7-2018
Trường ĐHNN thông báo thời gian, địa điểm thi và danh sách phòng thi các thí sinh dự thi HSK, HSKK đợt thi ngày 14-07-2018 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-no-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018-sau-dot-3
Phòng KHTC, thông báo danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ II năm học 2017-2018, sinh viên xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-dang-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-va-cap-chung-nhan-noi-bo-dot-thang-7-nam-2018
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận nội bộ năm 2018 để sinh viên và học viên cao học đủ điều kiện xét tốt nghiệp (theo thông báo số 454/TB-ĐHNN, ngày 12 tháng 6 năm 2018), Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ đợt thi tháng 7 năm 2018, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-do-danh-sach-du-thi-hsk-hskk-ngay-14-7-2018
Thí sinh dự thi HSK - HSKK ngày 14. 7. 2018 vui lòng dò thông tin và danh sach dự thi. Chi tiết...
thong-bao-thu-ho-hoc-phi-qua-ngan-hang-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018-sau-dot-2
Phòng KHTC, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm file tổng hợp thu học phí, sinh viên xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-nhan-chung-chi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-dot-thi-ngay-2432018
Hiện nay, chứng chỉ Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) thi ngày 24/3/2018 tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã có, các bạn đến văn phòng khoa tiếng Trung để nhận, khi đi nhận chứng chỉ cần đem theo phiếu dự thi (bản gốc), nếu nhờ người nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương kèm theo phiếu dự thi. Chi tiết...
thong-bao-thu-ho-hoc-phi-qua-ngan-hang-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018
Phòng KHTC, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm file tổng hợp thu học phí, sinh viên xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ky-thi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-thang-7-nam-2018
Trường Đại học Ngoại ngữ phối hợp với Ủy ban Hán ngữ quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Trung tai khu vực miền Trung Việt Nam, cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm): Chi tiết...
thong-bao-xem-phong-thi-hsk-dot-thang-3-nam-2018-tai-hue
Điểm thi HSK Huế xin thông báo một số thông tin về kỳ thi như sau: Chi tiết...
thong-bao-ky-thi-nang-luc-tieng-nhat-jlpt-tai-hue-thang-72018
Thông tin cụ thể về thời gian bán và thu nhận hồ sơ dự thi như sau: Chi tiết...
thong-bao-cuoc-thi-hung-bien-tieng-nhat-tai-hue-nam-2018
Khoa NN&VH Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến ứng viên cuộc thi Hùng tiếng Nhật tại Huế năm 2018 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ky-thi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-thang-3-nam-2018
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-tuyen-dung-vien-chuc-2017
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến các ứng viên kết quả điểm tuyển dụng viên chức năm 2017 cụ thể như sau: (vui lòng xem file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-nhan-chung-chi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-5a1fb00a2cffb
Hiện nay chứng chỉ Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) thi ngày 15/10/2017 tại trường Đại học Ngoại ngữ, đại học Huế đã có, các bạn đến văn phòng khoa tiếng Trung để nhận, khi đi nhận chứng chỉ cần đem theo phiếu dự thi (bản gốc), nếu nhờ người nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương kèm theo phiếu dự thi. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2017
Hội đồng tuyển dụng viên chức trường Đại học Ngoại ngữ thông báo lịch thi tuyển cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-dgnlnn-ngay-12112017
Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH thông báo danh sách dự thi ĐGNLNN đợt thi ngày 12/11/2017 cụ thể thời gian, địa điểm như sau. Chi tiết...
thong-bao-cong-tac-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2017
Căn cứ vào Biên bản họp ngày 8/11/2017, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2017 thông báo một số nội dung sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 74.227
Tổng số lượt truy cập: 3.567.350