Sinh viên theo dõi danh sách và lịch thi trên file đính kèm Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 02/07/2017 tại Trường Trường Cao đẳng Y Tế Đặng Thùy Trâm và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm). Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin thông báo thời hạn đăng ký và nộp báo cáo Hội thảo (đã gia hạn) như sau: Chi tiết...
Hiện nay Trường có kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp cho sinh viên Khoá 10 và các khóa trước tốt nghiệp trong đợt này của hệ chính quy vào ngày 13 tháng 7 năm 2017 tại tiền sảnh sân Nhà Hiệu bộ, Trường ĐHNN, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế. Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo cho toàn thể sinh viên khóa 10 và các khóa trước tốt nghiệp trong đợt này hệ chính quy về kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp của Trường. Cụ thể như sau: Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 04/07/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.   Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 10/06/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Hiên nay danh sách thí sinh đăng ký Kỳ thi năng lực tiếng Trung HSK và HSKK đợt thi ngày 15/7/2017 tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã có (xem file đính kèm), đề nghị các thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân, cấp đăng ký dự thi. Nếu có sai sót thì điều chỉnh trước ngày 10/6/2017, sau thời gian này mọi sai sót thí sinh tự chịu trách nhiệm. Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo cho các Thành viên Hội đồng và các nghiên cứu sinh về công tác tổ chức Hội đồng tư vấn tổng thể luận án cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Thương khóa 2013-2016, cụ thể như sau: Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo cho các Thành viên Hội đồng và các NCS về công tác tổ chức bảo vệ chuyên đề 2 cho NCS khóa 2015-2018-TS lần 1, cụ thể như sau: Chi tiết...
Tiếp nối thành công của Hội thảo Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ nhất và thứ hai (năm 2015 và 2016), Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tiếp tục tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần 3 vào ngày 22-23 tháng 11 năm 2017. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 5
Tổng số lượt xem trang này: 56.832
Tổng số lượt truy cập: 2.153.874