Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo về việc cấp phát chứng nhận năng lực ngoại ngữ đợt thi 26/02/2017 và các đợt khác, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 và căn cứ kế hoạch tổ chức khảo sát năng lực ngoại ngữ năm 2017 (số:01/TB-ĐHNN ngày 03/01/2017), Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ tổ chức kỳ thi khảo sát năng lực Ngoại ngữ, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
Phòng Khoa học-Công nghệ & Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế thông báo đến tất cả thí sinh tham gia Kỳ thi năng lực tiếng Trung HSK và HSKK bản hướng dẫn thi và danh sách dự thi ngày 19 tháng 03 năm 2017 (xem chi tiết file đính kèm). Chi tiết...
Ngày 01 tháng 3 năm 2017, Trường Đại học Ngoại ngữ có nhận được Thông báo số 197/TB-ĐHH đề ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017. Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHH thông báo danh sách dự thi NLNN Tiếng Anh đợt thi ngày 26/2/2017 cụ thể thời gian, địa điểm như sau. Chi tiết...
Trên cơ sở những kết quả đạt được trong các khoá tập huấn về phương pháp giảng dạy các năm vừa qua, Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế phối hợp Hội Giảng dạy ngôn ngữ tại Nhật Bản (THT - JALT) tiếp tục mở lớp tập huấn về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh năm 2017 cho cán bộ, giáo viên tiếng Anh, học viên cao học của các trường Đại học, Cao đẳng và Sở Giáo dục và đào tạo trong cả nước. Chi tiết...
Kính gửi: Các thế hệ thầy cô giáo, viên chức, các thế hệ sinh viên, học viên Khoa Tiếng Anh, Đại học Huế  Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau: Chi tiết...
Phòng Tổ chức-Hành chính thông báo đến các ứng viên đã trúng tuyển: Vào lúc 9h30' ngày 14/02/2017 đến Phòng TC-HC để ký hợp đồng. Danh sách trúng tuyển xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 và căn cứ kế hoạch tổ chức khảo sát năng lực ngoại ngữ năm 2016 (số:01/TB-ĐHNN ngày 03/01/2017), Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ tổ chức kỳ thi khảo sát năng lực Ngoại ngữ, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 84
Tổng số lượt xem trang này: 42.150
Tổng số lượt truy cập: 1.455.735