tu-van-tuyen-sinh-dinh-huong-nghe-nghiep-nam-2017-tai-ha-tinh
Nằm trong kế hoạch chung của Đại học Huế về công tác tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp năm 2017, ngày  26/3 tại Trường THPT Phan Đình Phùng Hà Tĩnh. Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Để chuẩn bị tốt cho việc xét tốt nghiệp và tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối hệ chính quy khóa 2013 - 2017, Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các Khoa thông báo cho các sinh viên cuối khóa (K10) và một số sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp có nguyện vọng tốt nghiệp trong đợt này nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bao gồm: Chi tiết...
Nhằm thống kê chính xác tình hình vay vốn sinh viên các khóa trong năm học 2016-2017, Trường yêu cầu Cố vấn học tập các lớp phối hợp cùng Ban cán sự tiến hành thống kê và nộp bảng báo cáo tình hình vay vốn sinh viên của lớp (theo mẫu đính kèm) về Trường qua Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên (gặp CV Trang) hạn cuối vào ngày 12/4/2017 (Thứ 4). Quá thời hạn trên, những lớp nào không thực hiện, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật và Ban cán sự lớp đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chi tiết...
Cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017 đối với 12 sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Chi tiết...
Nhằm hoàn thành hồ sơ sinh viên khóa 2016 – 2020 (khóa 13), Trường thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 13 khẩn trương nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Chi tiết...
Hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế đã ra Quyết định công nhận bản “Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên” và ban hành kèm theo “Hướng dẫn cách đánh giá điểm rèn luyện”. Để triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ I năm học 2016 – 2017, Trường đề nghị Lãnh đạo các khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Vừa qua, Trường đã ban hành Thông báo số 47/TB-ĐHNN ngày 06/02/2017 về việc rà soát thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2016-2017. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa có thẻ bảo hiểm y tế năm học 2016-2017 theo qui định của Nhà trường. (Có danh sách kèm theo) Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 71
Tổng số lượt xem trang này: 575
Tổng số lượt truy cập: 1.453.767