Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế về chăm sóc sức khỏe ban đầu và tư vấn tâm lý học đường cho sinh viên, tiếp nối thành công của năm trước. Ngày 21/05/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế đã khai mạc chương trình tư vấn sức khỏe cho sinh viên với chủ đề “Tư vấn và chăm sóc sức khỏe tâm lý, tâm thần và các vấn đề sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục”. Chi tiết...
Theo như thông báo số 320 ngày 21/01/2017 về việc thu học kỳ II năm học 2016-2017, Phòng KH-TC đưa danh sách mà ngân hàng công thương đã thu học phí các khóa đến ngày 15/05/2017. Sinh viên tự kiểm tra đối chiếu việc nộp học phí. (chi tiết xem file đính kèm) Chi tiết...
Sinh viên vui lòng xem các file đính kèm để biết chi tiết Chi tiết...
Theo như thông báo số 320 ngày 21/01/2017 về việc thu học kỳ II năm học 2016-2017, Phòng KH-TC đưa danh sách mà Ngân hàng Công thương đã thu học phí các khóa đến ngày 08/05/2017. Sinh viên tự kiểm tra đối chiếu việc nộp học phí. (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch năm học, trong thời gian tới Trường sẽ tiến hành việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập và triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2016-2017, để thực hiện tốt kế hoạch trên, Ban Giám hiệu Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa thực hiện một số nội dung sau: Chi tiết...
Thực hiện Hướng dẫn số 1656/HD-ĐHH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Đại học Huế về việc thực hiện một số điều của Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật, Nhà trường hướng dẫn thực hiện Chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập cho sinh viên như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Vừa qua, Trường đã ban hành Công văn số 215/ĐHNN-CTHSSV ngày 22/3/2017 về việc nộp bảng báo cáo thống kê tình hình vay vốn sinh viên năm học 2016-2017. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều lớp chưa nộp báo cáo theo quy định (kể cả những lớp không có sinh viên vay vốn) làm ảnh hưởng đến công tác thống kê của Trường. (Có danh sách kèm theo) Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Vừa qua, Trường đã thực hiện trợ cấp xã hội cho các đối tượng: Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; sinh viên là người tàn tật, khuyết tật. (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Để kịp thời xét cấp học bổng và khen thưởng cho sinh viên năm thứ tư khóa K10, Trường đề nghị Lãnh đạo các khoa chỉ đạo Trợ lý CTSV, Giảng viên cố vấn học tập và Ban cán sự lớp K10 thực hiện các công việc sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 30
Tổng số lượt xem trang này: 2.945
Tổng số lượt truy cập: 1.713.997