Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Thực hiện công văn số 3836/BGDĐT-CTHSSV ban hành ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2016-2017, từ 10 tháng 9 đến 04 tháng 12 năm 2016 Nhà trường đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho tất cả sinh viên các khoá từ K10 đến K13. Nhìn chung đại bộ phận sinh viên của các đơn vị đều tham gia học tập với thái độ nghiêm túc, nộp và làm bài thu hoạch đạt chất lượng tốt. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận sinh viên thiếu ý thức trong việc học tập như: vắng học, không làm bài thu hoạch, làm bài thu hoạch không đạt yêu cầu… Chi tiết...
Thực hiện Công văn số 48/ĐHNN-CTHSSV ngày 21 tháng 04 năm 2016 về việc chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị Đại biểu Công tác sinh viên định kỳ nhằm sơ kết công tác sinh viên trong 02 tháng 3-4/2016, đồng thời triển khai một số công tác trong tháng 5-6/2016. Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức Hội nghị đại biểu CTSV định kỳ, thời gian và địa điểm cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Nhằm sơ kết công tác sinh viên 02 tháng 3-4/2016, đồng thời triển khai một số công tác trong tháng 5-6/2016, Ban Giám hiệu Nhà trường có kế tổ chức Hội nghị đại biểu CTSV. Để Hội nghị diễn ra hiệu quả, Trường yêu cầu Lãnh đạo các khoa thực hiện các nội dung sau: Chi tiết...
Nhằm sơ kết công tác sinh viên 02 tháng 11-12/2015, đồng thời triển khai một số công tác trong thời gian tới, Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức Hội nghị đại biểu CTSV, thời gian và địa điểm cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 23
Tổng số lượt xem trang này: 1.534
Tổng số lượt truy cập: 2.440.044