Xem chi tiết các file đính kèm Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo cho các Thành viên Hội đồng và các Nghiên cứu sinh về công tác tổ chức Bảo vệ Tiểu luận tổng quan, cụ thể như sau:  Chi tiết...
Căn cứ Quyết định công nhận trúng tuyển cao học khóa tuyển đợt 1 và đợt 2 năm 2016, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các Anh (Chị) học viên (có tên trong file danh sách đính kèm) có mặt tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế để làm thủ tục nhập học và nhận kế hoạch học tập, cụ thể như sau: Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao học, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho các học viên cao học khoá 2014- 2016 (L2), hệ chính quy tập trung, thời gian đào tạo 02 năm. Chuyên ngành: Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo cho các Thành viên Hội đồng và các học viên về thời gian tổ chức thông qua đề cương luận án, cụ thể như sau:  Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo cho các Thành viên Hội đồng và các Nghiên cứu sinh về công tác tổ chức báo cáo tiểu luận tổng quan cho Nghiên cứu sinh khóa năm 2013-2016 và bảo vệ chuyên đề thứ 1 cho NCS khóa 2014-2017, cụ thể như sau: Chi tiết...
Thay mặt Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế, Trường đại học Ngoại ngữ thông báo để Anh (Chị) biết: đúng 8h00’ ngày 24 tháng 09 năm 2016 có mặt tại Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, số 34 Lê Lợi – Thành phố Huế để nghe phổ biến quy chế thi và làm các thủ tục dự thi. Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo cho các Thành viên Hội đồng và các Nghiên cứu sinh về công tác tổ chức Bảo vệ Tiểu luận tổng quan, cụ thể như sau: Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo cho các Thành viên Hội đồng và các học viên về thời gian tổ chức thông qua đề cương luận án, cụ thể như sau: Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo cho các Thành viên Hội đồng và các Nghiên cứu sinh về công tác tổ chức Bảo vệ Tiểu luận tổng quan, cụ thể như sau: Chi tiết...
Căn cứ Quyết định công nhận trúng tuyển cao học khóa tuyển đợt 1 và đợt 2 năm 2015, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các Anh (Chị) học viên (có tên trong danh sách đính kèm) đến làm thủ tục nhập học và nhận kế hoạch học tập, cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
TS. Bảo Khâm
Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 110
Tổng số lượt xem trang này: 6.655
Tổng số lượt truy cập: 1.340.839