Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Hiện nay, Trường đã chính thức gửi danh sách đóng học phí qua ngân hàng thu hộ học kỳ I năm học 2016-2017. Vì vậy, sinh viên cần lưu ý đóng học phí theo đúng quy định của Nhà trường. Cụ thể như sau: (Xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Lưu ý cho sinh viên năm 1 nhập học bổ sung đợt 1: Tất cả sinh viên năm 1 nhập học bổ sung đợt 1 lưu ý thêm những vấn đề sau khi đăng ký lớp học phần (xem file đính kèm số 1). Sinh viên năm 1 Ngôn ngữ Trung Quốc và Sư phạm Tiếng Trung học học phần Ngữ âm văn tự trong mấy tuần đầu theo thời khóa biểu sau (file số 2). Chi tiết...
Hiện tại đến ngày 15/08/2016 vẫn còn nhiều sinh viên chưa đóng học phí học kỳ (danh sách đính kèm).Các bạn có trong danh sách nợ học phí sẽ bị khóa tài khoản đăng kí tín chỉ. Trong thời gian thu hộ học phí, hàng ngày ngân hàng sẽ quét học phí vào lúc 8h30 phút. Sau 8h30 phút trong 1 ngày Phòng KH-TC sẽ lấy danh sách sinh viên mà ngân hàng đã thu hộ học để mở tài khoản đăng kí tín chỉ kịp thời. Chi tiết...
Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên Đại học hệ chính qui  Khóa 2011 & 2015 và các khóa về trước về việc nắm kỹ quy định về việc xét Tốt nghiệp theo hệ thống tín chỉ và hoàn thành các thủ tục trước khi xét tốt nghiệp đợt II năm học 2014-2015 như sau: Chi tiết...

 
 
TS. Bảo Khâm
Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 53
Tổng số lượt xem trang này: 7.469
Tổng số lượt truy cập: 1.340.778