Thay mặt Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế, Trường đại học Ngoại ngữ thông báo để Anh (Chị) biết: đúng 08h00’ ngày 08 tháng 04 năm 2017 có mặt tại Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, số 34 Lê Lợi – Thành phố Huế để nghe phổ biến quy chế thi và làm các thủ tục dự thi. Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo về việc cấp phát chứng nhận năng lực ngoại ngữ đợt thi 26/02/2017 và các đợt khác, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao học, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ  cho các học viên cao học khoá 2014- 2016 (L2), hệ chính quy tập trung, thời gian đào tạo 02 năm. Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kết quả thi cấp chứng chỉ đợt thi 14/01/2017 dành cho sinh viên học ngoại ngữ không chuyên. Chi tiết...
Xem chi tiết các file đính kèm Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo cho các Thành viên Hội đồng và các Nghiên cứu sinh về công tác tổ chức Bảo vệ Tiểu luận tổng quan, cụ thể như sau:  Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 78
Tổng số lượt xem trang này: 10.465
Tổng số lượt truy cập: 1.455.729