Danh bạ Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ
57 NGUYỄN KHOA CHIÊM, PHƯỜNG AN CỰU
THÀNH PHỐ HUẾ,  VIỆT NAM
ĐT: 054.3.830.677                                    FAX: 0543.830.820
WEBSITE: hucfl.edu.vn                  EMAIL: hucfl@hueuni.vn
BAN GIÁM HIỆU
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Bảo  Khâm Hiệu trưởng 3.830.676 3.833.317 0914.197.063
06 Võ Thị Sáu, Huế
baokham@hueuni.edu.vn
baokhamnp@yahoo.com.vn
2 Phạm Thị Hồng Nhung Phó Hiệu trưởng 3.846.862 3.828.421 0918.115.579
15/35 Văn Cao, Xuân Phú, Huế
n.pham@hueuni.edu.vn
nhungpham76@yahoo.com
3 Nguyễn Tình Phó Hiệu trưởng 3.830.679 3.836.254 0914.313.343
17/293 Điện Biên Phủ, Huế
nguyentinhdhnn@hueuni.edu.vn
nguyentinhdhnn@yahoo.com.vn
ĐẢNG ỦY: 3.817.303
hucfl_danguy@hueuni.vn
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Bảo  Khâm Bí thư Đảng ủy 3.830.676 3.833.317 0914.197.063
06 Võ Thị Sáu, Huế
baokham@hueuni.edu.vn
baokhamnp@yahoo.com.vn
2 Phạm Thị Hồng Nhung Phó Bí thư Đảng ủy 3.846.862 3.828.421 0918.115.579
15/35 Văn Cao, Xuân Phú, Huế
n.pham@hueuni.edu.vn
nhungpham76@yahoo.com
3 Mai Thị Phương  Nhung CV Văn phòng 3.817.303 3.885.039 01287.799.222
5/253 Điện Biên Phủ, Huế
mtpnhung@hueuni.edu.vn
phuongnhung1303@gmail.com
CÔNG ĐOÀN: 3.817.303
hucfl_cd@hueuni.vn
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Phan Thanh  Tiến Chủ tịch  3.830.678 0935.521.144 0914.172.246
144 Trương Gia Mô, Huế
tiendhnn@hueuni.edu.vn
pttiendhhue@gmail.com
2 Đỗ Thị Xuân  Dung Phó chủ tịch 3.817.303 3.884.444 0914.418.254
272/8 Điện Biên Phủ, Huế
doxuandung@hueuni.edu.vn
doxuandung@yahoo.com
3 Mai Thị Phương  Nhung CV Văn phòng 3.817.303 3.885.039 01287.799.222
5/253 Điện Biên Phủ, Huế
mtpnhung@hueuni.edu.vn
phuongnhung1303@gmail.com
 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH : 3.932.077
hucfl_dtn@hueuni.vn
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Bùi Hữu  Hùng Bí thư ĐTN 3.932.077 3.510.991 01243. 647686
200/60 Lý Nam Đế, Huế
bhhung@hueuni.edu.vn
huuhungbui@gmail.com
2 Phan Đình Ngọc  Châu  Phó bí thư ĐTN 3.932.077   0169.4768.095
Hương Vinh - Hương Trà
ngocchau_285@yahoo.com
3 Trần Thị Xuân Phó bí thư ĐTN 3.932.077   01225. 510243
37 Nguyễn Gia Thiều, Huế
tranxuan91.dhh@gmail.com
             
 
 
HỘI SINH VIÊN: 3.932.077
hucfl_hsv@hueuni.vn
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Phan Đình Ngọc  Châu  Chủ tịch  3.932.077   0169.4768.095
Hương Vinh - Hương Trà
ngocchau_285@yahoo.com
 
2 Nguyễn Trọng Thế Ánh Phó Chủ tịch 3.932.077   01689.921.675
6/29 Hồ Đắc Di, Huế
nguyenanh26790@hueuni.edu.vn
nguyenanhdhnn@gmail.com
3 Cao Nguyễn Quỳnh Như Phó Chủ tịch 3.932.077   096.908.1766
 
quynhu079@gmail.com
 
HỘI CỰU CHIẾN BINH: 3.830.679
hucfl_ccb@hueuni.vn
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Tình Chủ tịch 3.830.679 3.836.254 0914.313.343
17/293 Điện Biên Phủ, Huế
nguyentinhdhnn@hueuni.edu.vn
nguyentinhdhnn@yahoo.com
TỔ THANH TRA, PHÁP CHẾ VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG: 3.933.571
hucfl_ttpc@hueuni.vn
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Lê Thị Kim  Thanh Tổ trưởng 3.933.571 3.895.333 0914.201.202
201 B3 Chung Cư Trường An, Huế
ltkthanh@hueuni.edu.vn
kimthanhhueuni@yahoo.com
2 Lê Văn  Long   3.933.571   0905.334.384
57 kiệt 93 Đặng Huy Trứ, Huế
lvlong@hueuni.edu.vn
lvlongdhnn@gmail.com
3 Nguyễn Thị Thanh   3.933.571 3.823.979 01682.933.256
Kiệt 35 Lê Hồng Phong, Huế
nttha@hueuni.edu.vn
nguyenthanhha922@gmail.com
4 Hồ Thị Thu Trang   3.933.571   0935.714.551
37/106 Nguyễn Lộ Trạch, Huế
hothithutrang89@gmail.com
TRUNG TÂM BIÊN SOẠN & PHTL DẠY - HỌC
hucfl_bsphtl@hueuni.vn
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Bảo  Khâm Giám đốc 3.830.676 3.833.317 0914.197.063
06 Võ Thị Sáu,  Huế
baokhamnp@hueuni.edu.vn
baokhamnp@yahoo.com.vn
2 Hoàng Tịnh  Bảo Phó Giám đốc 3.830.678   0932.443.874
115/14 Hàn Mặc Tử, Huế
baotrangflood@yahoo.com
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ: 3.827.050
hucfl_cenfol@hueuni.vn
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Bảo  Khâm Giám đốc 3.830.676 3.833.317 0914.197.063
06 Võ Thị Sáu,  Huế
baokhamnp@hueuni.edu.vn
baokhamnp@yahoo.com.vn
2 Lê Thanh  Hoàng Tổ trưởng Tổ giáo vụ 3.834.777 3.832.434 0914.075.394
202 Điện Biên Phủ, Huế
hoangflc@hueuni.edu.vn
lthdhnn@gmail.com
TRUNG TÂM PHIÊN - BIÊN DỊCH: 3.830.677
hucfl_pbd@hueuni.vn
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Phạm Thị Hồng          Nhung Giám đốc 3.846.862 3.828.421 0918.115.579
15/35 Văn Cao, Xuân Phú, Huế
n.pham@hueuni.edu.vn
nhungpham76@yahoo.com
2 Dương Thị Lệ Quyên CV Văn phòng 3830677    0903.559.336
Thôn 1, Thủy  Dương, Hương Thủy, Huế
duonglequyen5389@gmail.com
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU-ỨNG DỤNG 
NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA: 3.938.294
hucfl_ncud.nnvh@hueuni.vn
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Phạm Thị Hồng  Nhung Giám đốc 3.846.862 3.828.421 0918.115.579
15/35 Văn Cao, Xuân Phú, Huế
n.pham@hueuni.edu.vn
nhungpham76@yahoo.com
2 Liêu Linh  Chuyên Phó Giám đốc 3.823.392 3.814.003 0912.150.260
26/31 kiệt 246 Hùng Vương, Huế
lieulinhchuyen@hueuni.edu.vn
colieu76@yahoo.com
3 Trần Quang Ngọc Thúy Phó Giám đốc 3.846.970   0905.082.442
64 Kiệt 93 Đặng Huy Trứ, Huế
tqnthuy@yahoo.com
4 Phạm Thị Tuyết  Nga CV Văn phòng   3.528.276 0915.086.708
125 Nhật Lệ, Huế
tuyetnga@hueuni.edu.vn
phamtuyetnga67@yahoo.com
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN: 3.828.435
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Ngô Thị Minh Giám đốc 3.828.435 3.820.877 0914.177.477
36 Đường số 4 An Cựu City, Huế
ngominh@hueuni.edu.vn
minhdhnn@gmail.com
2 Trần Ng. Thị Diệu Tín Phó Giám đốc
PBTCB
3.828.435   0986.527.304
Thôn Lưu Bảo, Xã Hương Hồ, HTrà,TT Huế
dieutin@hueuni.edu.vn
dieutin.thuvien@gmail.com
3 Nguyễn Thị Đoan Huy Tổ trưởng TCT 3.828.435 3.514.389 0905.180.681
103 Lê Huân, Huế
doanhuy81@hueuni.edu.vn
doanhuy81@gmail.com
4 Nguyễn Thị Trúc  Phương   3.828.435 3.833.317 0916.482.081
06 Võ Thị Sáu, Huế
trucphuong@hueuni.edu.vn
phuonglike@gmail.com
5 Trần Thị  Thuý Tổ trưởng TCT 3.828.435   0984.474.454
5/3/100 Ngự Bình, Huế
thuytran@hueuni.edu.vn
thuytran4484@gmail.com
6 Trần Thị Thanh Hương   3.828.435   0977.752.369
Số nhà 5, kiệt 220 Nguyễn Sinh Cung, Huế
huongttt@hueuni.edu.vn
huongttt2512@gmail.com
 
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH: 3.834.777
Văn phòng: 3.830.677; Bảo vệ: 3.846.462
hucfl_tchc@hueuni.vn
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Lê Thanh  Hoàng Trưởng phòng
BTCB
3.834.777 3.832.434 01282.727.989
202 Điện Biên Phủ, Huế
hoangflc@hueuni.edu.vn
lthdhnn@gmail.com
2 Nguyễn Th.Thanh Huyền Phó Trưởng phòng 3.834.777   0914.002.323
P.201 Nhà E, 29A Lê Hồng Phong, Huế
luckydhnn@yahoo.com.vn
3 Nguyễn Thị Hoài Thu Phó Trưởng phòng 3.830.677   01688.614.481
28 Nguyễn Khánh Toàn, Huế
nththu@hueuni.edu.vn
hdtuankhoi29102010@gmail.com
4 Bùi Văn  Bình Tổ trưởng TCT 3.834.777   0987.782.737
131 Trần Phú,  Huế
bvbinh@hueuni.edu.vn
buivanbinhtt@gmail.com
5 Lê Nguyễn Thanh Bính Tổ phó TCT 3.846.462   01665. 646.966
46 Nguyễn Bỉnh Khiêm,  Huế
lntbinh@hueuni.edu.vn
6 Trần Thị Thúy Dung   3.834.777   0913. 336.234
15/7 Lê Thanh Nghị, Thuỷ Châu-H.Thủy, Huế
thuydung@hueuni.edu.vn
tttdung@hueuni.vn
7 Phạm Thị Thanh Dương   3.830.724   0914.774.111
Thôn Kim Sơn, Xã Thủy Bằng, Huyện Hương Thủy, TT Huế
thanhduongctxh@gmail.com
8 Đào Thị Hiền   3.938.588   0983.144.115
Nguyễn Khoa Chiêm - TP. Huế
dthien@hueuni.edu.vn
9 Nguyễn Thị Minh     Hiếu   3.830.677   0164.918.0923
18/2 Thiên Thai, Huế
ntmhieu@hueuni.edu.vn
10 Lê Thị Tiến  Hoa   3.830.677   0974.380.620
8/12 kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Huế
ltthoa@hueuni.edu.vn
11       3.938.588   0969.074.898
Nguyễn Thị  Hoa   Kí túc xá trường Bia
      nguyenhoa12111992@gmail.com
12 Trần Thị Thu  Hoài   3.834.777   0122.456.0060
2/36/9 Nam Giao, Huế
thuhoai76021@gmail.com
13 Trần Viết Mùi Tổ trưởng TCT 3.846.462   0979.476.265
Tổ1, An Ninh Thượng, Hương Long, TT.Huế
tvmui@hueuni.edu.vn
14 Phạm Thị Tuyết  Nga   3.938.294 3.528.276 0915.086.708
125 Nhật Lệ, Huế
phamtuyetnga@hueuni.edu.vn
phamtuyetnga67@yahoo.com
15 Nguyễn Thành            Nhân   3.846.462   0934.889.884
3/1 Kiệt 210 Phan Châu Trinh, Huế
ntnhan@hueuni.edu.vn
16 Mai Thị Phương  Nhung   3.817.303   01287.799.222
5/253 Điện Biên Phủ, Huế
mtpnhung@hueuni.edu.vn
phuongnhung1303@gmail.com
17 Nguyễn Văn  Tấn   3.830.677   01698.100.607
18/2 Thiên Thai, Huế
nvtan@hueuni.edu.vn
18 Nguyễn Duy Tuấn   3.846.462 3.849.299 0913. 443.424
Tổ 3 Thủy Phương, Hương Thủy, TT Huế
ndtuan@hueuni.edu.vn
19 Đặng Thị Hồng  Tuyên   3.834.777   01675.379.958
Quảng An, Q Điền TT. Huế
dthtuyen@hueuni.edu.vn
hongtuyendang@yahoo.com
20 Nguyễn Thu Trang   3.830.677   01669. 740.771
Phòng 606A - Khu Chung cư Vicoland
thutrangnn90@gmail.com
21 Nguyễn Thảo   3.846.462   01224.577.060
44/89 Duy Tân, Huế
nthao@hueuni.edu.vn
22 Dương Thị Lệ Quyên   3.830.677    0903.559.336
Thôn 1, Thủy  Dương, Hương Thủy, Huế
duonglequyen5389@gmail.com
PHÒNG KH, CN - HỢP TÁC QUỐC TẾ: 3.830.722
hucfl_khcn.htqt@hueuni.vn
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Trương Hoàng  Trưởng phòng 3.830.722 3.833.482 0935.681.913
26/18/147 Phan Đình Phùng, Huế
truonghoangle2001@yahoo.com
2 Lại Quốc  Lộc Phó trưởng phòng 3.830.722 3.833.274 0985.659.055
12 Kiệt 87 Nguyễn Huệ, Huế
laiquocloc@hueuni.edu.vn
amship1@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hồng  Phương Tổ trưởng TCT 3.830.722 3.846.227 0913.410.858
12B/5 Hà Nội, Huế
nthongphuong@hueuni.edu.vn
bomphuong80@yahoo.com
4 Phạm Thị Thu Hằng   3.830.722   0973.280.911
Quảng phước, Quảng Điền, TT Huế
thuhangdhnn@hueuni.edu.vn
utankute@gmail.com
5 Hà Thị  Hương   3.830.722   01689.302.446
15/1 Kiệt 13 An Dương Vương, Huế
hthuong@hueuni.edu.vn
huongdhngoaingu@gmail.com
6 Ngô Thị Minh Thi   3.830.722 3.828.078 01693.363.669
108, 29A KTT Lê Hồng Phong, Huế
thidhnn2012@hueuni.edu.vn
thidhnn2012@gmail.com
6 Nguyễn Thị  Nhi Tổ trưởng TCT 3.830.721   01685.225.557
13 Dương Văn An, Huế
ntnhidhnn@hueuni.edu.vn
nhi208@gmail.com
7 Lưu Thị    3.830.722 3.897.238 0984.818.467
  63/40 Nguyễn Sinh Cung, Huế
  luuly250978@gmail.com
PHÒNG ĐÀO TẠO: 3.830.678
hucfl_dt@hueuni.vn
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Hoàng Tịnh  Bảo Trưởng phòng 3.830.678 3.836.474 0932.443.874
115/14 Hàn Mặc Tử, Huế
baotrangflood@yahoo.com
2 Phan Thanh Tiến Phó trưởng phòng
BTCB
3.830.678 935521144 0914.172.246
144 Trương Gia Mô, Huế
tiendhnn@hueuni.edu.vn
pttiendhhue@gmail.com
3 Nguyễn Thị Thu  Hiền Phó trưởng phòng
PBTCB
3.830.678   0947.545.000
Kiệt 106/38 Nguyễn Lộ Trạch, Huế
hiendaotao@hueuni.edu.vn
hiendaotaodhnn@gmail.com
4 Trương Văn An Tổ trưởng TCT 3.830.678 3.610.132 0905.334.446
Kiệt 108 Lê Ngô Cát, Huế
truongan.dhnn@hueuni.edu.vn
tran_39@yahoo.com
5 Trần Thiện Đạt   3.830.678 3.518.988 0905.559.050
0935.955.553
4/350 Chi Lăng, Huế
dattran0201@hueuni.edu.vn
dattran0201@gmail.com
6 Trần Đình Hiếu   3.830.678   0166.736.6313
60 Nguyễn Công Trứ, Huế
tdhieu2206@gmail.com
7 Hoàng Thị Diệu Huyền   3.830.678   0976.440.864
5/8/100 Ngự Bình, Huế
hoanghuyen140582@gmail.com
8 Hồ Thị Khánh Tổ trưởng TCT 3.830.678 3.846.125 0905.655.767
34 Kiệt 6 Tôn Thất Tùng, Huế
khanhdhnn@hueuni.edu.vn
khanhhanh05@gmail.com
9 Hoàng Thị Hoài Phương   3.830.678 3.513.307 0934.912.129
2/111 Nhật Lệ, Huế
hhoaiphuongdhnn@hueuni.edu.vn
hhoaiphuong@yahoo.com
10 Nguyễn Thị Thanh  Tâm   3.827.050   01279.708.127 
9/2/6 Tam Thai, Huế
thanhtam79@hueuni.edu.vn
tamtam1919@gmail.com
11 Nguyễn Thị Hải Yến Tổ trưởng TCT 3.830.678 3.812.346 0978.306.302
15/20 Văn Cao, Huế
haiyendhnn@hueuni.edu.vn
haiyendhnn@gmail.com
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN: 3.830.720
Trung tâm hoạt động sinh viên: 3.938.295
hucfl_ctsv@hueuni.vn
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Phạm Anh  Huy Trưởng phòng BTCB 3.830.720 3.826.624 0913.439.136
14/57 Hai Bà Trưng, Huế
panhhuy@hueuni.edu.vn
phamfr@gmail.com
2 Lê Văn  Liệu Phó trưởng phòng 3.830.720 3.832.123 0914.424.499
22 Kiệt 42 Nguyễn Công Trứ, Huế
lvlieu@hueuni.edu.vn
lvlieu.ctsv@gmail.com
3 Nguyễn Cơ  Tuấn Phó trưởng phòng  3.830.720 3.825.100 01229.588.288
42/2 Nguyễn Lộ Trạch, Huế
ruanjun@hueuni.edu.vn
ruanjun81@yahoo.com
4 Trần Quyết  Chiến Phó Trưởng phòng
PBTCB
 3.938.295   0983.173.675
01202.755.888
55 Hoàng Thị Loan, Huế
tqchien@hueuni.edu.vn
hufl.asc@gmail.com
5 Nguyễn Trọng Thế Ánh   3.938.295   01689.921.675
6/29 Hồ Đắc Di, Huế
nguyenanh26790@hueuni.edu.vn
nguyenanhdhnn@gmail.com
6 Hoàng Thị Luyên   3.830.720 3.821.051 0914.478.048
3/5/317 Điện Biên Phủ, Huế
luyen0204@hueuni.edu.vn
hgluyen03@yahoo.com
7 Nguyễn Văn  Hậu Tổ phó TCT 3.830.720   0903.532.523
44A/69/131 Trần Phú, Huế
haunguyen@hueuni.edu.vn
congtacsinhvien2010@gmail.com
8 Nguyễn Thị  Hiền   3.938.295   01627.723.204
6/79 Hồ Đắc Di, Huế
nguyenhienltqb@hueuni.edu.vn
nguyenhienltqb@hueuni.vn
9 Bùi Hữu  Hùng Tổ phó TCT  3.938.295 3.510.991 01214.513.838
200/60 Lý Nam Đế, Huế
huuhungbui@hueuni.edu.vn
huuhungbui@gmail.com
10 Nguyễn Thị  Nam   3.830.720   0979.238.969
3/131 Trần Phú, TP Huế
nam1602@hueuni.edu.vn
dongsongbang10vn@yahoo.com
11 Nguyễn Thị Thảo  Tâm Tổ phó TCT  3.830.720 3.534.870 0979.619.719
11 Nguyễn Tất Thành, Huế
thaotam@hueuni.edu.vn
thaotamdhnn@gmail.com
12 Nguyễn Thị Thảo  Trang   3.830.720   0935.509.119
89/43 Duy Tân, Huế
thaotrang709@hueuni.edu.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH: 3.830.721
hucfl_khtc@hueuni.vn
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Lê Nữ Minh  Thảo Trưởng phòng, KTT,
PBTCB
3.830.721   0989.963.851
18 Hồng Chương, Huế
lnmthao@hueuni.edu.vn
lnmthao@gmail.com
2 Nguyễn Diệu  Phương Phó trưởng phòng 3.830.721   0982.319.181
21/9  Văn Cao,  Huế
dieuphuong82@hueuni.edu.vn
nguyendieuphuong82@gmail.com
3 Hoàng Thị Ngọc  Ánh   3.830.721   01252.456.812
210/22 Điện Biên Phủ, Huế
hoangthingocanh0911@hueuni.edu.vn
ngocanhqp@yahoo.com
4 Nguyễn Văn  Hùng   3.830.721   0973.415.599
23/266  Bùi Thị Xuân, Huế
hung_hucfl@hueuni.edu.vn
hungkt.dhnn@yahoo.com
5 Lê  Thị Mai Thảo   3.830.721   01655.165.687
4/171 Nguyễn Lộ Trạch, Huế
maithao_911@hueuni.edu.vn
maithao_911@yahoo.com
6 Cổ Thị Quỳnh  Trang   3.830.721   0935. 643.634
quynhtrang1612@hueuni.edu.vn
yumi8820005@yahoo.com
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CLGD: 3.817.300
hucfl_ktdbcl@hueuni.vn
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Hồ Hoàng Thủy Trưởng phòng  3.817.300 3.815.695 0914.479.247
11A/18/43 Hồ Đắc Di, Huế
nhhoangthuy@yahoo.com
2 Lê Thị Phương Chi Phó Trưởng phòng 3.817.300 3,864,660 0913.539.142
13 Ngô Thế Vinh, Thủy Phương, Hương Thủy,Huế
lethiphuongchi159@gmail.com
3 Trần Thị Diễm  Chi   3.817.300 3.890.449 01202.456.876
Phú dương, Phú Vang, TT Huế
diemchi@hueuni.edu.vn
bebim2010@yahoo.com
4 Trịnh Trọng Nghĩa   3.817.300   01297.494.691
Kiệt 16, Duy Tân, Huế
ttnghia@hueuni.edu.vn
trinhnghia1209@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thu Hài   3.817.300   0905.153.087
Đào Tấn, Huế
thuhai2010@hueuni.edu.vn
vongquanhthegioi_55@yahoo.com
6 Lê Thị Mỹ Linh   3.817.300   01682. 503.835
Phú Vang, Thừa Thiên Huế 
lmylinh24@gmail.com
7 Nguyễn Thị Thu Lan   3.817.300   0985.023.935
6/3 Nguyễn Tất Thành, Huế
thulannguyen029@gmail.com
8 Bùi Thông Hải  Thiện   3.817.300 3.515.572 0988.918.180
64 Thạch Hãn, Huế
buithonghaithien@gmail.com
PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT: 3.834.688
Tổ Phục vụ TBDH  – Cơ sở vật chất: 3.938.588
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Dương Minh  Hùng Trưởng phòng BTCB 3.834.688   0983.355.023
403 B1 Chung cư Trường An, Huế
dmhung@hueuni.edu.vn
dmhung1980@gmail.com
2 Phan Thế Anh   3.817.348   0906.457.215
4/10 Nguyễn Hữu Cảnh
theanh@hueuni.edu.vn
theanhdhnn@gmail.com
3 Nguyễn Đình Ánh   3938587 3.823.976 0935.785.611
30/89 Duy Tân, Huế
ndanh@hueuni.edu.vn
hucfl_ndanh@hueuni.vn
4 Phạm Duy  Chinh   3.817.348 3.525.555 0935.833.944
01 Mai Thúc Loan, Huế
chinhphamduy@hueuni.edu.vn
chinhphamduy01@yahoo.com
5 Nguyễn Trung Chính Tổ trưởng TCT 3.817.348   0905.311.444
10/7 Thiên Thai, TP. Huế
ntchinhdhh@hueuni.edu.vn
ntchinhdhh@yahoo.com
6 Phạm Thị Mỹ Hạnh   3.938.587   0977.642.345
Tản Đà, Huế
tintuong1185@yahoo.com
7 Cao Văn Hóa   3.817.348 3.846.602 0987.075.851
5/42/27 Ngự Bình, Huế
vanhoa@hueuni.edu.vn
vanhoa102012@yahoo.com.vn
8 Nguyễn Thị Hồng Phúc   3.817.348   0934.792.233
101 Trần Thái Tông, Huế
nguyenhongphuc842012@gmail.com
9 Nguyễn Hồng Quang Tổ trưởng TCT 3.938.587   01255.926.868
09 Hàm Nghi, Huế
hongquang2609@gmail.com
10 Nguyễn  Sơn Phó trưởng phòng 3.817348   0949.369.444
Chung cư An Vân Dương, P. Xuân Phú, Huế
nguyenson@hueuni.edu.vn
nsonhucfl@gmail.com
11 Dương Phước   Toàn   3.834.688 2.202.128 0974.099.505
Thôn 1, Thủy  Dương, Hg Thủy,TTHuế
toandp@hueuni.edu.vn
dptoan12b@gmail.com
12 Dương Thị Cát Tường   3. 817 348   01687. 819.777
cattuongdt@gmail.com
8/3 Đinh Tiên Hoàng, Huế
13 Nguyễn Thị Diễm  Trang   3.938.587 3813694 0946.977.579
12/34 Nguyễn Khoa Chiêm, Huế
trangnguyen111079@gmail.com
14 Trương Đình   3.834.688 3.519.484 0914.979.363
27/1 Kiệt 80 Nguyễn Hoàng, Huế
vutruong@hueuni.edu.vn
dinhvu81vn@yahoo.com
15 Đặng Ngọc Vinh   3.938.587   01696.999.335
Quảng An, Quảng Điền, TT Huế
ngocvinh@hueuni.edu.vn
KHOA TIẾNG ANH: 3.846.970
hucfl_anh@hueuni.vn
 
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Trương Bạch Trưởng khoa 3.846.970 3.833.482 0935.678.042
26/18/147 Phan Đình Phùng, Huế
truongbachle@hueuni.edu.vn
mtletruong@gmail.com
2 Trần Quang Ngọc Thúy Phó trưởng khoa
PBTCB
3.846.970   0905.082.442
64B kiệt 93 Đặng Huy Trứ 
tqnthuy@yahoo.com
3 Trần Thị Thu Sương Phó trưởng khoa
BTCB
3.846.970 3.530.458 0989.769.390
3/62 Trần Nguyên Hãn, Huế
tranthusuong@hueuni.edu.vn
thithusuongtran@yahoo.com
4 Tôn Nữ Như Hương   3.846.970 3.832.122 0919.505.715
7/131 Phan Bội Châu, Huế
tnnhuong@hueuni.edu.vn
huongnhu_vn@yahoo.com.sg
5 Thân Trọng Liên Nhân   3.846.970 3.528.276 0912.880.151
125 Nhật Lệ,  Huế
ttlnhan@hueuni.edu.vn
ttlnhan.hue@gmail.com
6 Phạm Thị Nguyên Ái   3.846.970 3.836.318 0919.568.877
36/35 Điện Biên Phủ, Huế
phamnguyenai@hueuni.edu.vn
nguyenaipham@gmail.com
7 Phạm Hồng Anh TBM 3.846.970 3.936.021 0914.237.558
phamhonganh77@gmail.com
8 Hồng Thị Cúc Anh   3.846.970 3.849.028 0908.103.551
33 dãy D  KTT Đống Đa, Huế  
cucanh@hueuni.edu.vn
htcanh67@gmail.com
9 Phan Quang Bảo   3.846.970 3.525.741 0903.516.222
3.618.225
8/167 Đào Duy Anh, Huế
phanquangbao@hueuni.edu.vn
baophanquang@yahoo.com
10 Nguyễn Ngọc Bảo Châu   3.846.970 6.258.102 0935.518.851
90k Lê Đại Hành, Huế
chaunguyen@hueuni.edu.vn
chaunguyen258@gmail.com
11 Nguyễn Song Huyền  Châu TBM     0987.599.821
28A Nguyễn Thiện Kế, Huế
songhuyenchau@gmail.com
12 Bùi Thị Kim Chi PTBM 3.846.970 3.514.028 0915.812.277
18 Tôn Thất Thiệp, Huế
kimchi244@hueuni.edu.vn
kimchi244@dng.vnn.vn
13 Võ Thị Thủy Chung   3.846.970 2.470.639 0905.290.939
KTT Dược Nam Giao, Huế
thuychung@hueuni.edu.vn
thuychungdhnn@yahoo.com
14 Thái Tôn Phùng Diễm PTBM 3.846.970 3.849.547 0905.746.288
1E/9Kiệt 130 Trần Phú, Huế
thaiphungdiem@hueuni.edu.vn
thaiphungdiem@yahoo.com
15 Hoàng Thị Linh Giang   3.846.970   01654.162.083
3/10/91 Hàn Mặc Tử- Huế
lgiang8380@hueuni.edu.vn
lgiang8380@gmail.com
16 Bùi Lê Quỳnh Giao   3.846.970 2.243.789 0986.612.351
5/24 Nguyễn Khoa Vy, Huế
buiquynhgiao@hueuni.edu.vn
buiquynhgiao@gmail.com
17 Phạm Hòa Hiệp TBM 3.846.970 3.887.314 0914.114.103
1/29 Hàm Nghi, Huế
phamhoahiep@hueuni.edu.vn
hiepsuu@gmail.com
18 Võ Thị Liên Hương   3.846.970 3.831.683 0914.126.515
Phòng 31, nhà D KTT Đống Đa, Huế
   
19 Lê Phạm Hoài Hương TBM 3.846.970 3.529.975 0982.486.645
293 Nguyễn Trãi, Huế
hoaihuong@hueuni.edu.vn
quangandhuong@gmail.com
20 Cao Xuân  Liên   3.846.970   01689.968.781
2/99 Duy Tân, Huế
caoxuanlien1603@gmail.com
21 Ng Xuân Nhất Chi Mai   3.846.970 3.821.859 0984.254.147
278 Phan Bội Châu, Huế
nxnchimai@gmail.com
22 Trương Khánh  Mỹ   3.846.970 3.525.053 01655.039.516
342 Chi Lăng, Huế
mytruong92@gmail.com
23 Trần Thị Não   3.846.970 3.886.741 0943.782.595
Kiệt 29/5 Lịch Đợi, Huế
tranthinao@hueuni.edu.vn
tranthinao@gmail.com
24 Tôn Nữ Như Ngọc   3.846.970 3.836.448 0905.302.421
4/36 Đặng Huy Trứ, Huế
ngocton@hueuni.vn
ngocton@yahoo.com
25 Phan Thị Bích Ngọc   3.846.970 3.826.996 0914.415.096
65 Bến Nghé, Huế
phanthibichngoc@hueuni.edu.vn
phanbichngoc24@gmail.com
26 Phan Quỳnh Như   3.846.970 3.526.010 0914.033.589
48 Phú Mộng Kim Long, Huế
phanqnhu@gmail.com
27 Nguyễn Vũ Quỳnh Như   3.846.970 3.527.446 0935.509.761
25 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huế
nvqnhu@hueuni.edu.vn
nvqnhu05@yahoo.com.au
28 Trần Văn  Phước   3.846.970 3.826.002 0913.425.570
40/3 Nguyễn Lộ Trạch, Huế
tvphuoc@hueuni.edu.vn
tvphuoc2@gmail.com
29 Đoàn Ngọc Ái Phương   3.846.970 3.829.905 0974.180.595
12/10 kiệt 53 Trần Phú, Huế
doanaiphuong2611@hueuni.edu.vn
doanaiphuong2611@gmail.com
30 Ngô Lê Hoàng Phương   3.846.970 3.525.560 0914.478.478
162 Bạch Đằng, Huế
konnichiwa2212@yahoo.com
31 Trần Thị Thảo  Phương   3.846.970 3.810.468 0905.535.767
79/10 Phạm Thị Liên, Huế
tranthaophuong@gmail.com
32 Hoàng Thị Khánh Tâm   3.846.970 3.939.939 0987.637.020
105A Trường Chinh, Huế
hoangktam@hueuni.edu.vn
khanhtam1907@gmail.com
33 Trương Thị Thái Thanh   3.846.970 3.846.602 0988.349.046
05 Ngõ 42 kiệt 27 Ngự Bình, Huế
truongthanh@hueuni.edu.vn
truongthanh1962@yahoo.com.vn
34 Trần Hoàng Liên Thi   3.846.970   0906.285.273
50/3 Phan Châu Trinh, Huế
lienthi.tran1891@gmail.com
35 Trần Thị Thanh Thảo   3.846.970 3.839.596 0935.000.685
36 Trường Chinh, Huế
greengrass2905@yahoo.com
36 Phan Thị Thanh Thảo   3.846.970 3.897.567 0916.972.244
01 Cao Xuân Dục, Huế
phanthao0105@gmail.com
37 Đỗ Thị Quý Thu   3.846.970 3.821.432 0914.202.299
250 Phan Châu Trinh, Huế
thudo@hueuni.edu.vn
belovedautumn@gmail.com
38 Tôn Nữ Thanh Thùy TBM 3.846.970 3.828.835 0915.754.102
205/29 Bà Triệu, Huế
lingnim@yahoo.com
39 Trương Thị Như Thủy PTBM 3.846.970 3.525.645 0917.691.544
06/91 Nguyễn Chí Thanh, Huế
thuytruong@hueuni.edu.vn
nhuthuytt@yahoo.com
40 Phan Đỗ Quỳnh Trâm   3.846.970 3.820.780 0905.261.660
43/43 Hồ Đắc Di, Huế
tramphan@hueuni.edu.vn
pdquynhtram@gmail.com
41 Nguyễn Thị Hạnh Trang   3.846.970 3.527.684 0905.505.028
145 Huỳnh Thúc Kháng, Huế
hanhtrang@hueuni.edu.vn
hanhtrang0108@yahoo.com
42 Lê Thị Thanh Trang   3.846.970 3.828.580 0945.566.187
210 Điện Biên Phủ, Huế
lethanhtrang@hueuni.edu.vn
thanhtrang160188@yahoo.com
43 Hồ Thị Thùy Trang   3.846.970   01657.567.454
73/6/11 Nguyễn Hoàng, Huế
thuytrangk6d@gmail.com
44 Đặng Thị Cẩm   3.846.970 3.887.687 01274.615.504
7A Kiệt 22 Hàm Nghi, Huế
camtu0601@hueuni.edu.vn
camtu0601@gmail.com
45 Nguyễn Văn Tuấn PTBM 3.846.970 3.810.249 0914.426.423
31/12 Kiệt 246 Hùng Vương, Huế
nguyenvantuan@hueuni.edu.vn
tuannguyen11863@yahoo.com
46 Đoàn Thanh Tuấn   3.846.970 3.812.567 01234.695.678
18A/8 Hồ Đắc Di, Huế  
doanthanhtuan@hueuni.edu.vn
doanthanhtuan99@gmail.com
47 Phạm Thị Thanh  Tuyền   3.846.970   0187.145.516
28/2 Kiệt 8, Lương Y, Huế
tuyenpham256@gmail.com
48 Lê Thị Ngọc Uyên   3.846.970 3.820.969 0905.559.104
7/26 Bà Triệu, Huế
lengocuyen@hueuni.edu.vn
uyen.lengoc@gmail.com
48 Trương Viên   3.846.970 3.822.992 0913.427.114
169 Hùng Vương, Huế
truongvien@hueuni.edu.vn
truongvien@yahoo.com
50 Nguyễn Việt   3.846.970 3.531.653 0935.778.080
3.531.654
145 Mai Thúc Loan, Huế
vietkhanh1976@yahoo.com
KHOA TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH: 3.846.971
hucfl_tacn@hueuni.vn
 
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Hà Huy  Kỷ Trưởng khoa
BTCB
3.846.971 3.533.788 0914.118.843
100 Triệu Quang Phục, Huế
hahuyky@hueuni.edu.vn
hahuyky@gmail.com
2 Lê Thị Thanh  Chi Phó trưởng khoa
BTCB
3.846.971 3.513.930 0914.529.982
22 Đinh Công Tráng, Huế
thanhchi2012@hueuni.edu.vn lethanhchi67@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hồng  Duyên Phó trưởng khoa 3.846.971 3. 628.482 0914.019.029
2/3 Nguyễn Tất Thành, Huế
nthduyen380@hueuni.edu.vn
nthduyen380@gmail.com
4 Cái Ngọc Duy  Anh   3.846.971 3.826.713 0913.449.344
09 kiệt 1 Báo Quốc, Huế
cndanh@hueuni.edu.vn
cndanh@yahoo.com
5 Nguyễn Thị Vân  An   3.846.971   0907 158. 395
19/293 Điện Biên Phủ
vanan_tomato2005@gmail.com
6 Phạm Trần Thùy  Anh   3.846.971 3.832.878 0914.044.974 
403 C1 Chung cư Trường An, Huế
thuyanhtranpham2608@yahoo.com
7 Dương Phước Quý  Châu PTBM 3.846.971 3.896.496 0985.005.120
13 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy, Huế
dpqchau@hueuni.edu.vn
dpquychau@yahoo.com
8 Trần Thị Minh  Châu   3.846.971 3.822.433 0946.928.692
59 Chế Lan Viên, Huế
minhchau@hueuni.edu.vn
9 Nguyễn Lê Ngân Chinh   3.846.971   01695. 065. 107
01 Đinh Công Tráng
nguyenlenganchinh@gmail.com
10 Trần Phạm Minh  Đức TBM 3.846.971 3.534.357 0986. 614.579
97 Trần Hưng Đạo, Huế
minhduc@hueuni.edu.vn
duckodak@gmail.com
11 Huỳnh Thị Long    3.846.971 3.538.333 0983.092.905
117/10 A  Ngô Thế Lân, Huế
longha@hueuni.edu.vn
merrychungha@gmail.com
12 Lê Thị Thanh  Hải TBM 3.846.971 3.511.015 0914.313.919
08 K11 Trần Nguyên Đán, Huế
thanhhai@hueuni.edu.vn
haingocquy@yahoo.com
13 Lê Thị Thu  Hải   3.846.971 3.527.573 0914.263.671
15 Nguyễn Biểu, Huế
thuhai@hueuni.edu.vn
thuhai62@yahoo.com
14 Nguyễn Thị Bích  Hảo   3.846.971 3.835.092 01223.420.564
05 Đường 8 An Cựu City, Huế
ntbhao@hueuni.edu.vn nhattranmilac@yahoo.com
15 Nguyễn Thị Mỹ  Hòa PTBM 3.846.971 3.538.168 0905.838.168
131 Phùng Hưng, Huế
myhoa@hueuni.edu.vn
myhoa_67@yahoo.com
16 Trần Thị Thủy  Hoài   3.846.971 3.832.035 0914.145.160
25/3 Nguyễn Đỗ Cung, Huế
thuyhoai@hueuni.edu.vn
thuyhoait@yahoo.com
17 Nguyễn Tuấn  Khanh   3.846.971 3.832.678 0914.066.789
31 Nguyễn Trường Tộ, Huế
ntkhanh@hueuni.edu.vn
samnt@hue.vnn.vn
18 Lê Châu Kim  Khánh   3.846.971   0905 270. 077
18 Nguyễn Thiện Kế  
lekh3011@gmail.com
19 Lê Thị Ngọc  Lan PTBM  3.846.971 3.529.579 0935.005.678 
23A. Ông Ích Khiêm
lengoclan08@gmail.com
20 Ng. Thị Phương  Lan   3.846.971 3.811.784 0905.300.186
15/21 Văn Cao, Huế
phuonglan@hueuni.edu.vn
phuonglan3001@gmail.com
21 Nguyễn Thị Thanh Loan   3.846.971   0932. 432. 969
Kiệt 192 Phan Bội Châu
nguyenthithanhloan203@gmail.com
22 Trương Thị Từ  Liêm   3.846.971   0935.170.586
69 Lê Trung Định, Huế
tuliem@hueuni.edu.vn
tuliem1705@gmail.com
23 Nguyễn  Hà Quỳnh  Như   3.846.971 3.813.056 01688.085.678
1/11 Kiệt 246 Hùng Vương. Huế
nhqnhu@hueuni.edu.vn
hanajim2009@gmail.com
24 Phạm Vũ Quỳnh  Nga   3.846.971 3.836.836 0916.071.444
262 Phan Bội Châu, Huế
quynhnga@hueuni.edu.vn
ngaquynhpv@yahoo.com
25 Phan Thị Anh  Nga   3.846.971 3.530.242 0914.207.207
57B Trần Nguyên Hãn, Huế
anhnga@hueuni.edu.vn
anhnga0711@yahoo.com
26 Nguyễn Lê Bảo  Ngọc   3.846.971 3.821.700 0983.945.605
6A Kiệt 53,Thân Văn Nhiếp,
 phường Thủy Biều, Huế
baongoc@hueuni.edu.vn
baongoc82@yahoo.com
27 Phạm Thị Tuyết  Nhung   3.846.971 3.617.176 0983.651.060
39 Xuân Diệu, Huế
greatchicken81@yahoo.com
28 Trần Thị Lệ  Ninh   3.846.971 6.258.070 0986.972.958
53 Thạch Hãn, Huế ttleninhdhnn@yahoo.com
29 Đoàn Thị Kim  Oanh TBM 3.846.971 3.832.434 0974.767.568
202 Điện Biên Phủ, Huế
kimoanh@hueuni.edu.vn
kimoanhnn@gmail.com
30 Lê Thị Hồng  Phương   3.846.971 3.885.952 0935.816.644
10/25/130 Trần Phú, Huế
hongphuong@hueuni.edu.vn
31 Nguyễn Thị Diệu   Phương   3.846.971 3.826.713 0905.826.713
09, kiệt 1 Báo Quốc, Huế
ntdphuong@hueuni.edu.vn
cndanh@yahoo.com
32 Đỗ Thị Lan  Phương   3.846.971   0977.732.254
02 K38 An Dương Vương, Huế
tigon812@yahoo.com
33 Nguyễn  Quang   3.846.971 3.849.308 0905.849.308
32/2 Lê Hồng Phong, Huế
nguyenquang@hueuni.edu.vn
nguyenquangy@gmail.com
34 Hồ Hiền  Quyên   3.846.971 3.610.138 0945.717.199
21/48 Trần Phú, Huế
hienquyen@hueuni.edu.vn
hienquyennn@gmail.com
35 Trần Thủy Khánh Quỳnh   3.846.971   0905.492.333
13/33 An Dương Vương, P An Cựu, TP Huế
ttkquynh1@gmail.com
36 Nguyễn Thị Băng  Tâm   3.846.971 3.824.361 0914.125.145
42 Bến Nghé, Huế
bangtam@hueuni.edu.vn
bangtamdong2004@yahoo.com
37 Tôn Nữ Hoàng Minh Tâm   3.846.971 3.534.055 01237.930.400
77 Nguyễn Chí Diểu, P Thuận Thành, Tp Huế
tnhmtam@gmail.com
38 Trần Thị Hoài  Thu PTBM 3.846.971 6.253.128 0916.874.116
1/22/210 Điện Biên Phủ, Huế
hoaithutran@hueuni.edu.vn
hoaithungoaingu@gmail.com
39 Trương Thị Thu  Thủy   3.846.971 3.823.490 0904.723.395
41 Dương Văn An, Huế
thuthuy@hueuni.edu.vn
bintranthanh@yahoo.com
40 Nguyễn Trung  Tính PTBM 3.846.971 3.515.000 0905.564.944
08 Triệu Quang Phục, Huế
trungtinh@hueuni.edu.vn
trungtinh201258@gmail.com
41 Dương Thị Thu  Trang   3.846.971 3.821.064 0905.925.902
53 An Dương Vương, Huế
dttrang@hueuni.edu.vn
duongthutrang08@yahoo.com
42 Lê Thị Minh  Trang   3.846.971 3.529.716 0986.835.668
67 Thánh Gióng, Huế
bumiyaki@yahoo.com
43 Trần Thị Mai  Tuyết   3.846.971 3.821.063 0914.051.133
15/10 Văn Cao, Huế
maituyet@hueuni.vn
maituyettran05@yahoo.com.vn
44 Ng. Phạm Thanh  Vân   3.846.971 3.823.851 0914.696.962
26 Lý Thường Kiệt, Huế
thanhvan@hueuni.edu.vn
thanhvan77@gmail.com
45 Nguyễn Thị Cẩm Vân   3.846.971   01262. 649.694
55 Hoàng Thị Loan, Huế
 ntcvan@hueuni.edu.vn nguyenthicamvan649@gmail.com
46 Trần Thị Ngọc  Yến   3.846.971   0983.910.597
11/1 Hoàng Phan Thái, Thủy Lương, Hương Thủy, Tỉnh TTHuế
tieubatdien@gmail.com
KHOA TIẾNG PHÁP: 3.823.193
hucfl_phap@hueuni.vn
 
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Phạm  Anh  Trưởng Khoa 3.823.193 3.825.382 0989.077.625
68 Lê Lợi, Huế
phamanhtu@hueuni.edu.vn
phamatu@gmail.com
2 Trần Thị Kim  Trâm Phó trưởng khoa 3.823.193 3.846.023 01684.319.799
27 Kiệt 147 Phan Đình Phùng, Huế
tranthikimtram@hueuni.edu.vn
tranthikimtram@yahoo.com
3 Thái Thị Hồng  Phúc PTBM 3.823.193 3.538.008 0984.118.105
68 Thạch Hãn, Huế
hongphuckh@gmail.com
4 Hồ Thủy  An   3.823.193 3.569.320 0905.982.434
37/2 Địa Linh - Hg Vinh - Hg Trà – TT Huế
ho.thuyan@gmail.com
5  Trần Thị Thu  Ba   3.823.193 3.822.408 0973.717.915
309 Điện Biên Phủ, Huế
nguyentrannguyetnhi@gmail.com
6 Nguyễn Thị   Biên   3.823.193   01685.421.124
2/7 Chế Lan Viên, Huế
moiannathuybien@yahoo.com
7 Phan Đình Ngọc  Châu    3.823.193   0169.4768.095
Hương Vinh - Hương Trà
ngocchau_285@yahoo.com
8 Trương Tiến Dũng   3.823.193   0905.654.736
27/48 Ngô Quyền, Huế
truongtdung@yahoo.fr
9 Trần Minh  Đức PTBM 3.823.193 3.829.887 0976.214.461
3/12 Ưng Bình-Vỹ Dạ, Huế
tranminhduc.khoaphap@gmail.com
10 Hoàng Thị Thu  Hạnh PTBM 3.823.193 3.821.333 0127.6565.048
52 Trần Cao Vân, Huế
hanh121@gmail.com
11 Ng. Thị Hương  Huế TBM 3.823.193 3.822.304 0914.015.155
37 Xuân Diệu, Huế
huonghue1972@ yahoo.com
12 Trần Thị Thu  Hiền   3.823.193 3.824.131 0923.065.155
25/3 Nguyễn Đỗ Cung, Huế
thuhientr_88 @yahoo.com
13 Phan Thị Kim  Liên TBM 3.823.193   0905.511.469
18/36 Đống Đa, Huế
kimlienson@gmail.com
14 Trương Kiều  Ngân PTBM 3.823.193 3.537.234 0985.844.102
57 Trần Nhân Tông, Huế
truong_kieungan@yahoo.com
15 CH Tôn Nữ Ý Nhiệm   3.823.193 3.824.802 0986.698.773
09 Phạm Ngũ Lão, Huế
ynhiem233@gmail.com
16 Phạm Thị Tuyết  Nhung   3.823.193 3.624.637 0914.156.133
11  Văn Cao, Huế
nhungpham2481@gmail.com
17 Trần Thị Khánh  Phước   3.823.193   0934.815.255
65 Phan Anh, Huế
khanhphuoc_len@hueuni.edu.vn
khanhphuoc_len@ yahoo.com
18 Lê  Đức Quang   3.823.193 3.211.003 0914.050.012
Kiệt 138 Phạm Thị Liên, Huế
quangleduc2003@yahoo.fr
19 Huỳnh Diên Tường  Thụy   3.823.193 3.832.280 0914.550.500
392 Phan Chu Trinh,  Huế
tuongthuy72@hueuni.edu.vn
tuongthuy72@yahoo.com
KHOA TIẾNG NGA: 3.823.313
hucfl_nga@hueuni.vn
 
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Lại Thị Minh  Nguyệt Phó trưởng khoa
BTCB
3.823.313 3.828.751 0905.559.144
13/36 Đống Đa,  Huế
minhnguyet@hueuni.edu.vn
minhnguyetdhnnhue@yahoo.com.vn
2 Thái Thị Ánh  Chi Phó trưởng khoa 3.823.313 3.849.617 0935.369.956
Phòng 307 Nhà B-KTT Đống Đa, Huế
thaianhchi@hueuni.edu.vn
anhchi1105dhnn@yahoo.com
3 Vũ Yến  Sơn TBM 3.823.313 3.836.181 0914.126.797
280/6 Phan Bội Châu, Huế
vuyenson@hueuni.edu.vn
vuyenson86@yahoo.com
4 Nguyễn Tư  Sơn   3.823.313 3.825.115 0916.061.053
131/5 Trần Phú, Huế
nguyentuson@hueuni.edu.vn
nguyenthanhbinh2005_dhnn@yahoo.com.vn
5 Thái Thị Ánh  Chi   3.823.313 3.849.617 0935.369.956
Phòng 307 Nhà B-KTT Đống Đa, Huế
thaianhchi@hueuni.edu.vn
anhchi1105dhnn@yahoo.com
6 Đào Thị Hồng  Chiêm   3.823.313 3.529.268 0166.817.823
1/38-tập thể Xã tắc, Huế
dthchiem@gmail.com
7 Đặng Thị Kim  Dung TBM 3.823.313 3.849.248 0914.480.331
Phòng 17 Nhà D-KTT Đống Đa, Huế
dangkimdung@hueuni.edu.vn
kimdungkh@rambler.ru
8 Lê Tiến  Dũng TBM 3.817.300 3.823.209 0904.281.111
02 Trương Gia Mô, P.Vỹ Dạ, Huế
ltdung@hueuni.edu.vn
dungatc@yahoo.com
9 Trần Thị Bích  Thuỷ   3.823.313 3.210.525 0906.404.552
22 Nguyễn Thái Học, Huế
tranbichthuy@hueuni.edu.vn
tbthuy65@yahoo.com
10 Nguyễn Thị Hiền   3.823.313 3.858.488 01224.409.898
139 Duy Tân, Huế
hiennguyen@hueuni.edu.vn
hiennguyen4689@gmail.com
11 Nguyễn Văn Tụ   3.823.313   0914.126.363
29/317 Điện Biên Phủ, Tp Huế
vantudhsp@gmail.com
12 Trần Thị Thúy    3.823.313   0979.974.683
Dãy B1, Chung cư Trường An, Huế
ttthuyla@hueuni.edu.vn
thuyla010@gmail.com
KHOA TIẾNG TRUNG: 3.823.392
hucfl_trung@hueuni.vn
 
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Liêu Linh  Chuyên Trưởng khoa 3.823.392 3.814.003 0912.150.260
26/31 kiệt 246 Hùng Vương, Huế
lieulinhchuyen@hueuni.edu.vn
honsoi76@gmail.com
2 Nguyễn Thị Linh  Phó trưởng khoa
PBTCB
3.823.392   0906.591.617
42/2 Nguyễn Lộ Trạch, Huế
linhtu_nguyen@hueuni.edu.vn
linhtu_nguyen@yahoo.com
3 Liêu Vĩnh Dũng TBM 3.823.392 3.826.317 0914.001.919
47/31 Kiệt 246 HùngVương, Huế
lieuvinhdung@hueuni.edu.vn
lieuvinhdung@yahoo.com
4 Võ Trung  Định TBM 3.823.392 3.537.338 0983.381.029
11A kiệt 34 Thạch Hãn, Huế
dinhvo@hueuni.edu.vn
votrungdinh@gmail.com
5 Võ Thị Mai  Hoa TBM 3.823.392 3.820.457 0983.830.457
37/33 Lê Quý Đôn, Huế  
vothimaihoa@hueuni.edu.vn
vomaihoa060673@yahoo.com
6 Trần Thị Thu    3.823.392 3.821.261 0905.011.984
1/1/317 Điện Biên Phủ, Huế
hatran@hueuni.edu.vn
hatran0501@gmail.com
7 Dương Thị Kim  Hằng   3.823.392 3.833.731 0905.601.769
15/26 Văn Cao, Huế
kimhangduong1982@hueuni.edu.vn
kimhangduong1982@gmail.com
8 Trần Thị Giang  Hiền   3.823.392 3.825.197 0914.312.468
9/1 Đội  Cung, Huế
jiangxian82@hueuni.edu.vn
Jiangxian82@yahoo.com
9 Đoàn Thị Minh  Hoa   3.823.392 3.627.439 0905.155.666
38 Chu Văn An, Huế
minhhoakt@hueuni.edu.vn
lyhuyen07@yahoo.com
10 Trần Quang Cát  Linh   3.823.392   0983.142.911
27 Nguyễn Đức Tịnh, Huế
catlinhtq2911@hueuni.edu.vn
catlinhtq2911@gmail.com
11 Trương T. Phương  Loan   3.823.392   0946.884.249
114/6 An Dương Vương, Huế
truongphuongloan@hueuni.edu.vn
khoatiengtrung.dhnn@gmail.com
12 Lê Thị Thanh  Nhàn   3.823.392 3.823.295 0938.247.056
11/13 kiệt 147 Phan Đình Phùng, Huế
lethithanhnhan@hueuni.edu.vn
lyd14012002@yahoo.com
13 Lê Khương Minh Trang   3.823.392 3.820.235 0988.811.270
05 Trần Quang Khải, Huế
lekhuongminhtrang@hueuni.edu.vn
lekhuongminhtrang@yahoo.com
14 Nguyễn Thị Khánh  Vân   3.823.392   0918.128.132
19 kiệt 48 Đặng Huy Trứ, Huế
nguyenthikhanhvan@hueuni.edu.vn
khanhvanmy@gmail.com
15 Đoàn Thị Thanh  Bình   3.823.392   0914.644.445
09 kiệt 45 Duy Tân, Huế
doanthithanhbinh@hueuni.edu.vn
bipyeu2004@yahoo.com.au
16 Nguyễn Thị Huyền   Trang   3.823.392   0905.910.131
35 Hoàng Văn Thụ
nguyenthihuyentrang@hueuni.edu.vn
nguyenthihuyentrang.vn@gmail.com
17 Trịnh Thị Tuyết   Nhung   3.823.392   0122.456.493
156 Nguyễn Sinh Cung, Huế
trinhthituyetnhung@hueuni.edu.vn
nhungtrinhtrinh0404@gmail.com
18 Lê Văn  Thăng   3.823.392 3.548.600 0905.523.695 0914079329
41 Nguyễn Chí Thanh, Huế
lvthang@hueuni.edu.vn
tuenhan07@yahoo.com
KHOA VIỆT NAM HỌC: 3.834.766
hucfl_vnh@hueuni.vn
 
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Đỗ Thị Xuân  Dung Trưởng khoa
BTCB
3.834.766 3.884.444 0914.418.254
272/8 Điện Biên Phủ, Huế
doxuandung@hueuni.edu.vn
doxuandung@yahoo.com
2 Lê Lâm  Thi Phó trưởng khoa 3.834.766   0905.832.070
25/79 Phùng Lưu,TD,HT,TT Huế
lelamthi@hueuni.edu.vn
lelamthi82@gmail.com
3 Lê Nguyễn Hạnh Phước TBM 3.834.766 3.832.673 0914.202.339
Số nhà 41 Đường số 4, Khu đô thị An Cựu City, TP Huế
quana0310@hueuni.edu.vn
hanhphuoc.dhnn@gmail.com
4 Đặng Diễm  Đông   3.834.766 2.221.928 01687.654.381
01239.651.111
134 Đặng Thái Thân, Huế
dongbom@hueuni.edu.vn
dongabom@yahoo.com
5 Nguyễn Văn  Huy   3.834.766 3.836.279 0983.150.412
292 Điện Biên Phủ, Huế 
huy1979@yahoo.com
6 Hồ Viết Hoàng TBM 3.834.766   0912.637.456
Kiệt 43 Xuân Diệu, Huế
hvhoang@hueuni.edu.vn
viethoang.vnh@gmail.com
7 Nguyễn Thị Hồng  Hoa   3.834.766   0914.614.098
Nhà A khu Tập thể Đống Đa, Huế
honghoanguyen@hueuni.edu.vn
pinkflower20042002@yahoo.com
8  Ngô Thị Khai  Nguyên   3.834.766   0905.559.021
15/23 Văn Cao, Huế
khainguyenvnh@hueuni.edu.vn
khainguyenvnh@gmail.com
9 Liêu Thị Thanh  Nhàn TBM 3.834.766 3.826.317 0989.639.095
47/31 kiệt 246 Hùng Vương, Huế
lieuthithanhnhan@hueuni.edu.vn
lieuthithanhnhan@gmail.com
10 Dương Thị  Nhung   3.834.766   0973.661.184
36 Nguyễn Khoa Chiêm, Huế
duongnhungna@hueuni.edu.vn
duongnhungna@gmail.com
11 Trần Thị Thu Vân PTBM 3.834.766 3.887.270 0905.887.270
03 Hoài Thanh, Huế
thuvan281277@hueuni.edu.vn
thuvan281277@gmail.com
12 Lê Thị Thanh  Xuân   3.834.766   0935.552.060
60 Đoàn Thị Điểm, Huế
ltxuan07@hueuni.edu.vn
ltxuan07@gmail.com
13 Trần Thị  Xuân   3.834.766   0122.5510.243
37 Nguyễn Gia Thiều, Huế
xuantt21291@gmail.com
14 Phan Thị Anh  Thư   3.834.766   0906.554.789
57 A Trần Nguyên Hãn, Huế
anhthu89@hueuni.edu.vn
phananhthudhkh111@gmail.com
15 Nguyễn Thị Hoài  Thanh PTBM 3.834.766   0975.649.955
26 Kiệt 88 Nguyễn Khoa Chiêm, Huế
hoaithanh@hueuni.edu.vn
hoaithanh.vn30@gmail.com
16 Trần Thị Cẩm  Trang   3.834.766 3.810335 0945.671.701
C17 Khu Quy Hoạch Hồ Đắc Di, Huế
camtrang1701@hueuni.edu.vn
camtrang1701@gmail.com
17 Phạm Thị Liễu Trang   3.834.766   0935.123.211
70 Đào Tấn, Huế
lieutrang88@hueuni.edu.vn
lieutrang88@gmail.com
18 Tôn Nữ Thùy  Trang   3.834.766   0983.141.311
294 Điện Biên Phủ. Huế
thuytrang14@hueuni.edu.vn
trang.au14@gmail.com
19 Đoàn Minh Triết   3.834.766   0122.3413.078
1/100 Lê Thánh Tôn, Huế
trietdoanminh2010@gmail.com
KHOA QUỐC TẾ HỌC: 3.817.302
hucfl_qth@hueuni.vn
 
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Hồ Thị Mỹ  Hậu Trưởng khoa 3.817.302 3.530.498 0914.172.137
389 Lê Duẩn, Huế
hmho@hueuni.edu.vn
hauthien@gmail.com
2 Trần Thị Thanh  Ngọc Phó trưởng khoa
BTCB
3.817.302 3.812.705 0914.066.623
3/42 Lương văn Can, P. An Cựu, Huế
thanhngoctran2205@gmail.com
3 Dương Lâm  Anh TBM 3.817.302 3.821.481 01228.525.742
66/5 Lê Lợi, Huế
alduong@hueuni.edu.vn
anh.alduong@gmail.com
4 Nguyễn Thị Thanh  Bình   3.817.302 3.931.999 0914.425.002
20 Bến Nghé, Huế
qthbinh@yahoo.com
5 Lê Thị Thanh  Hoa   3.817.302 3.828.243 0944.007.295
07 Nguyễn Tuân, Huế
thanhoa_le@yahoo.com
6 Cao Lê Thanh  Hải TBM 3.817.302 3.523.426 0934.752.903
123 Lê Trung Định, Huế
hana277@gmail.com
7 Nguyễn Thị Thu  Hiền PTBM 3.817.302   0906.565.199
28 Diệu Đế, Huế
hiennguyen@hueuni.edu.vn
hienqth@gmail.com
8 Đặng Ngọc  Hiếu TBM 3.817.302 3.828.388 0914.237.560
4/4/317 Điện Biên Phủ, Huế
dnhieuhue@hueuni.edu.vn
dnhieuhue@gmail.com
9 Nguyễn Thị Thúy  Liễu   3.817.302   0905.261.917
87 -  Bùi Thị Xuân, Huế
thuylieu@hueuni.edu.vn
thuylieudhnn@gmail.com
10 Nguyễn Bạch  Nga   3.817.302 3.812.712 01698.345.347
22 Hà Nội, Huế
bachnga@hueuni.edu.vn
nga.agn.nga@gmail.com
11 Hoàng Thị Lê  Ngọc   3.817.302   0905.321.218
6/317 Điện Biên Phủ, Huế
ngocrobi@hueuni.edu.vn
ngocrobi@gmail.com
12 Trương Thị Ái  Nhi   3.817.302 3.885.816 01248.773.281
1/28 Minh Mạng, Huế
ainhitruong@hueuni.edu.vn
ainhitruong255@gmail.com
13 Mai Thị Đăng Thư   3.817.302 3.869.872 0948.199.924
126/7 Phạm Văn Đồng, Huế
dangthu@hueuni.edu.vn
dangthuqth@gmail.com
14 Nguyễn Thị Anh Thư   3.817.302 3.812.712 0913.935.281
 11 Lô 49- số 6 –An Cựu, Huế
nguyenthianhthu270189@hueuni.edu.vn
nguyenthianhthu270189@gmail.com
15 Ngô Xuân Mỹ Phúc   3.817.302   0914.051.172
278 Chi Lăng, Huế
nxmyphuc@hueuni.edu.vn
nxmyphuc@gmail.com
16 Huỳnh Thị Bảo  Vi   3.817.302   0905.242.401
Phú Thượng,  Phú Vang, TT Huế
baovi@hueuni.edu.vn
foreverbaovi299@gmail.com
KHOA NGÔN NGỮ & VĂN HÓA NHẬT BẢN: 3.830.723
hucfl_nhat@hueuni.vn
 
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Thị Hương Trà Trưởng khoa 3.830.723   0914.263.787
6/3 Đường Hà Nội, Huế
htra279@hotmail.com
2 Hồ  Đặng Mỹ An Phó trưởng khoa 3.830.723   0902.817.750
P. Thủy Xuân, Huế
myanclog@yahoo.com
3 Nguyễn Thị Vĩnh   3.830.723 3.511.744 0905.444.136
3/6  kiệt 33 Đào Duy Anh, Huế
hosi1981@hueuni.edu.vn
hosi1981@gmail.com
4 Nguyễn Thị Cầm   3.830.723 3.821.146 0914.172.405
26 Trần Thúc Nhẫn, Huế
songcammichimi@hueuni.edu.vn
songcammichimi@yahoo.com
5 Đặng Thái Quỳnh  Chi   3.830.723   0983. 656. 850
2/17 Lý Thường Kiệt, Huế
dangchi127@ hueuni.vn
quynhchi_127@yahoo.com
6 Nguyễn Thị Phương Dung   3.830.723   0986.613.928
266/23 Bùi Thị Xuân, Huế
phuongdung85_myway@hueuni.edu.vn
phuongdung85_myway@yahoo.com
7 Trần Diễm  PTBM 3.830.723 3,836,101 01684. 390.920
280/4 Phan Bội Châu, Huế
trandiemha@gmail.com
8 Lê Thị Thu    3.830.723   0934.739. 005
390/14 Đinh Tiên Hoàng, Huế
lethithuha1610@hueuni.edu.vn
lethithuha1610@gmail.com
9 Trần Thị Ngân Phi   3.830.723   0906.409.969
03 Hoài Thanh, Huế
trannganphi@gmail.com
10 Lê Diệu  Huyền   3.830.723   0935. 064. 148
202 Điện Biên Phủ, Huế
lehuyen88@hueuni.edu.vn
leehuyen88@gmail.com
11 Nguyễn Hoài Xuân Hương  PTBM 3.830.723   0906.350.518
10/4 Lê Hồng Phong, Huế
xuanhuong1603@hueuni.edu.vn
xuanhuong1603@gmail.com
12 Nguyễn Vũ Hoàng Lan   3.830.723    
58 Lý Nam Đế, Huế
nguyenvuhoanglan1987@hueuni.edu.vn
nguyenvuhoanglan1987@gmail.com
13 Nguyễn Lương Thanh  Nhã   3.830.723   01227.475.978
07 Nguyễn Tuân, Huế
thanhnha1988@hueuni.edu.vn
thanha_1988@yahoo.com
14 Phan Gia  Nhật PTBM 3.830.723   0905.820.275
16/4 kiệt 59 Mạc Đỉnh Chi. Huế
gianhat1004@hueuni.edu.vn
gianhat1004@gmail.com
15 Đào Thị Thùy Nhi   3.830.723 3.213.243 0976.275.362
Thủy Châu, Hương Thủy, TT Huế
nhitaurus1981@hueuni.edu.vn
nhitaurus81@yahoo.com
16 Lê  Cẩm Nhung   3.830.723   0914.147.471
36/10 Đào Tấn, Huế
nhungle2805@hueuni.edu.vn
nhunglc2805@yahoo.co.jp
17 Lê Thị Hồng Vân PTBM 3.830.723 3.836.285 0946.977.229
18/280 Phan Bội Châu, Huế
lehongvan.hucfl@gmail.com
18 Sato Momo   3.830.723   01276.774.393
Trung tâm phục vụ Quốc tế, ĐH NN 
onnmitu2003@yahoo.co.jp
19 Trần Thị Khánh  Liên   3.830.723   0120.624.2368
52 Nguyễn Hoàng, Huế
tklien.tran@gmail.com
20 Trịnh Trần Ngọc Khánh   3.830.723   0169.294.2979
 
trinhngockhanh0309@gmail.com
KHOA NGÔN NGỮ & VĂN HÓA HÀN QUỐC: 3.830.724
hucfl_han@hueuni.vn
 
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Đinh Thị Thu Hiền Phó trưởng khoa 3.830.724   0127.6314.660
kiệt 84 Nguyễn Khoa Chiêm, Huế
thuhiendhf@gmail.com
2 Trần Thị Huyền Phó trưởng khoa 3.830.724   0945.201.599
Kiệt 79 Phùng Lưu, Thủy Dương, Huế
huyentran.dhnn@hueuni.vn
huyentrandhnn@gmail.com
3 Trịnh Thị Xuân  Giang   3.830.724   0972.280.396
Kiệt 28 Ngự Bình, Huế
kimchunkang@hueuni.edu.vn
kimchunkang@gmail.com
4 Lê Thị Phương Thủy   3.830.724   01268.424.885
Kiệt 44, Lê Ngô Cát, Huế
nalke@hueuni.edu.vn
nalke@yahoo.com.vn
5 Trần Ngọc Hoài Anh Phó TBM 3.830.724   01225.554.445
Lại Thế, P Thượng, P Vang, TT Huế
hoaianhkp@hueuni.edu.vn
tranngochoaianh90@gmail.com
6 Phạm Thị  Duyên Phó TBM 3.830.724   0974.556.760
 Kiệt 84 Nguyễn Khoa Chiêm, Huế
phamduyen142@hueuni.edu.vn
phamduyen142@yahoo.com.vn
7 Đỗ Thị Kiều  Diễm Phó TBM 3.830.724   01698.708.134
57/33 An Dương Vương, Huế
dokieudiem@hueuni.edu.vn
dokieudiem.korean@gmail.com
8 Phan Hoàng My  Thương   3.830.724   0903.524.272
83 Đoàn Hữu Trưng, Huế
mythuong@hueuni.edu.vn
mythuong-8289@yahoo.com.vn
9 Phạm Thị Huyền Trang   3.830.724   0935.291.402
Bùi Thị Xuân, Huế
jjangkp@hueuni.edu.vn
jang.kr@gmail.com
10 Lê Đình  Tuấn   3.830.724   0165.2174.131
Hương Vinh, Hương Trà, Huế
ldtuan@hueuni.edu.vn
letuan.hucfl@gmail.com
11 Nguyễn Thị Hà Tiên   3.830.724   0164.9822.945
An Dương Vương, Huế
hatien1991@gmail.com
12 Cao Xuân Anh    3.830.724   0164.9822.830
Chi Lăng, Huế
yuripinku91@gmail.com
13 Phạm Thị Huyền Trang Trưởng BM 3.830.724   0908.989.840
7/1 Minh Mạng, Thủy Xuân, Huế
k82670@gmail.com
14 Phạm Nguyễn Thanh Thảo   3.830.724   0165.8332.460
52 Hai Bà Trưng, TP Huế
phamnguyenthanhthao1910@gmail.com
ĐẠI HỌC HUẾ
 BAN GIÁM ĐỐC
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Văn  Toàn Giám đốc 3.845.919 3.539.199 0914.666.969
ngvtoan@hueuni.edu.vn
2 Lê Văn   Anh Phó 3.936.102 3.832.639 0914.173.341
Giám đốc levananh@hueuni.edu.vn
3 Nguyễn Quang Linh Phó   3.938.728 0914007474 
Giám đốc nqlinh@hueuni.vn
4 Trương Quý Tùng Phó 3.936.101 3.845.608 0919.515.483
Giám đốc truongquytung@hueuni.edu.vn
VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY: 3.832.091
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Hoàng Văn   Hạnh Chánh VP 3.826.420 3.846.125 0914.312.618
thanhvpdudhh@yahoo.com 
CÔNG ĐOÀN: 3.826.565
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
    Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Võ Thị Hồng  CV 3.826.565   0914.423.555
Văn phòng  
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH: 3.821.759
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Lê Thị Trà My CV 3.821.759   0944.972.535
Văn phòng  
HỘI CỰU CHIẾN BINH: 3.824.199
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Duy Chinh Chủ tịch  3.824.199 3.931.647 0913.412.792
ndchinh@hueuni.edu.vn
VĂN PHÒNG ĐẠI HỌC HUẾ: 3.832.093
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Trần Văn Thành Chánh VP 3833474   0914. 051.498
tranvanthanh@hueuni.edu.vn
BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ: 3.834.490
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Xuân Khoát Trưởng Ban 3.845.661 3.824.874 0913.426.489
nxkhoat@hueuni.edu.vn
BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH: 3.833.327
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Hoàng Văn Liêm Trưởng Ban 3.828.365 3.200.402 0914.019.821
hvliem55@yahoo.com
BAN CƠ SỞ VẬT CHẤT: 3.828.496
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Ngô Văn Tuấn Trưởng Ban 3.826.564   0914.459.696
ngovantuan@hueuni.edu.vn
BAN CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN: 3.832.816
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Duy  Chinh Trưởng Ban 3.824.199 3.931.647 0913.412.792
ndchinh@hueuni.edu.vn
BAN ĐÀO TẠO: 3.822.706
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Lê  Văn  Thuyết Trưởng Ban 3.834.492 3.523.677 0913.468.415
lvthuyethue@gmail.com
BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG: 3.824.030
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Trần Đạo Dõng Trưởng Ban 3.834.997 3.527.573 0914.025.468
trdaodong@hueuni.edu.vn
BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ: 3.837.072
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Hoàng Hữu  Hạnh Trưởng Ban 3.834.996   0905.885.090
hhhanh@hueuni.edu.vn
BAN THANH TRA : 3.849.554
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Võ Văn Kha Trưởng Ban 3.834.833 3.836.104 0914.078.799
khadhh@yahoo.com.vn
BAN PHÁP CHẾ VÀ THI ĐUA: 3.835.469
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Văn Hòa Phó  3.835.469   0914.173.896
Trưởng Ban nvhoa@hueuni.edu.vn
BAN KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CLGD: 3.833.329
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Hoàng Hữu Hòa Trưởng Ban 3.898.699 3.846.999 0914.125.666
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: 3.828.423
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Công  Hào Giám đốc 3.831.369 3.884.575 0914.019.520
nchao@hueuni.edu.vn
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ:
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Lê  Văn  Thuyết Giám đốc 3.834.492 3.523.677 0913.468.415
lvthuyethueuni.vn
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG: 3.853.084
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Lê Văn Anh Giám đốc 3.936.102 3.832.639 0914.173.341
levananh@hueuni.edu.vn
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA: 3.833.538
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Văn Hoà Giám đốc 3.883.536 3.821.584 0914.025.731
nvhoa@hueuni.edu.vn
TRUNG TÂM HỌC LIỆU: 3.826.570
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Huỳnh  Đình  Chiến Giám đốc 3.829.982 3.833.579 0903.580.518
chienhd@Irc-hueuni.edu.vn
TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN: 3.831.165
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Đào Thanh Hải Giám đốc 3831.165 3.820.877 0914.025.581
daothanhhai@hueuni.edu.vn
TRUNG TÂM ƯƠM TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Quang Linh Phó   3.938.728 0914007474 
Giám đốc nqlinh@hueuni.vn
VIỆN TÀI NGUYÊN  VÀ MÔI TRƯỜNG : 3.820.438
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Lê Văn Thăng Viện trưởng 3.826.510 3.820.245 0913.496.161
thangireb@hueuni.edu.vn
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Đinh Thị Bích Lân Viện trưởng     0903.586.396
thuhuong@huaf.edu.vn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC: 3.823.290
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Hoàng Văn  Hiển Hiệu trưởng 3.823.293 3.820.336 0914.156.111
nvtandhkh@yahoo.com.vn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM: 3.822.132
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Nguyễn Thám Hiệu trưởng 3.849.663 3.833.363 0903.589.383
nguyentham@dhsphue.edu.vn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC: 3.822.653    
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Cao Ngọc  Thành Hiệu trưởng 3.822.653 3.845.176 0913.410.560
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM: 3.522.535
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Lê Văn An Hiệu trưởng 3.523.292 3.538.073 0914.007.012
nguyenminhhieu@dng.vnn.vn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT: 3.522.315
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Phan Thanh  Bình Hiệu trưởng 3.525.697 3.530.667 0914.162.356
phanbinh59@yahoo.com
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ: 3.529.139
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Trần Văn  Hoà Hiệu trưởng 3.538.668 3.529.699 0905.016.699
nguyenvanphat49@gmail.com
ĐẠI HỌC LUẬT: 3.821.135
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Đoàn Đức  Lương Hiệu trưởng 3.834.444   0913.426.485
luongdhh@gmail.com
PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ: 053.3560.661
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Trần Mạnh  Đạt Giám đốc 053.3.560.661 3.530.436 0913.474.382
vpdhhquangtri@vnn.vn
KHOA DU LỊCH: 3.897.744
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Bùi Thị                     Tám Khoa trưởng 3.897.599 3.812.799 01687.295.999
tambminh@gmail.com    
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT: 3.816.058
TT Họ  và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1 Bùi Hoàng Phúc Khoa trưởng 3.817.069 3.529.574 0914.202.988
bhphuc.qdtc@hueuni.edu.vn
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 94
Tổng số lượt xem trang này: 17.202
Tổng số lượt truy cập: 3.315.068