Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ  cho các học viên cao học khoá 2014- 2016 (L2), hệ chính quy tập trung, thời gian đào tạo 02 năm. Chi tiết...
Xem chi tiết các file đính kèm Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Hiện nay, Trường đã chính thức gửi danh sách đóng học phí qua ngân hàng thu hộ học kỳ I năm học 2016-2017. Vì vậy, sinh viên cần lưu ý đóng học phí theo đúng quy định của Nhà trường. Cụ thể như sau: (Xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo cho các Thành viên Hội đồng và các học viên về thời gian tổ chức thông qua đề cương luận án, cụ thể như sau:  Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo cho các Thành viên Hội đồng và các Nghiên cứu sinh về công tác tổ chức báo cáo tiểu luận tổng quan cho Nghiên cứu sinh khóa năm 2013-2016 và bảo vệ chuyên đề thứ 1 cho NCS khóa 2014-2017, cụ thể như sau: Chi tiết...
Lưu ý cho sinh viên năm 1 nhập học bổ sung đợt 1: Tất cả sinh viên năm 1 nhập học bổ sung đợt 1 lưu ý thêm những vấn đề sau khi đăng ký lớp học phần (xem file đính kèm số 1). Sinh viên năm 1 Ngôn ngữ Trung Quốc và Sư phạm Tiếng Trung học học phần Ngữ âm văn tự trong mấy tuần đầu theo thời khóa biểu sau (file số 2). Chi tiết...
Thay mặt Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế, Trường đại học Ngoại ngữ thông báo để Anh (Chị) biết: đúng 8h00’ ngày 24 tháng 09 năm 2016 có mặt tại Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, số 34 Lê Lợi – Thành phố Huế để nghe phổ biến quy chế thi và làm các thủ tục dự thi. Chi tiết...
Hiện tại đến ngày 15/08/2016 vẫn còn nhiều sinh viên chưa đóng học phí học kỳ (danh sách đính kèm).Các bạn có trong danh sách nợ học phí sẽ bị khóa tài khoản đăng kí tín chỉ. Trong thời gian thu hộ học phí, hàng ngày ngân hàng sẽ quét học phí vào lúc 8h30 phút. Sau 8h30 phút trong 1 ngày Phòng KH-TC sẽ lấy danh sách sinh viên mà ngân hàng đã thu hộ học để mở tài khoản đăng kí tín chỉ kịp thời. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 894
Tổng số lượt truy cập: 4.788.122