thong-bao-bo-sung-ho-so-sinh-vien-khoa-k14
Qua quá trình rà soát hồ sơ của sinh viên khóa 2017-2021 (khóa K14), Nhà trường nhận thấy có một số sinh viên chưa nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định (có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-ho-so-thuc-hien-che-do-chinh-sach-cho-sinh-vien-he-chinh-quy-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018
Trong HKI năm học 2017-2018, trường đã thực hiện các chế độ chính sách (miễn, giảm học phí; trợ cấp xã hội; hỗ trợ chi phí học tập; chính sách giáo dục đối với người khuyết tật) cho sinh viên chính quy các khóa K11, K12, K13, K14. (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
danh-sach-sinh-vien-con-no-hoc-phi-doi-chieu-sau-dot-hai-thu-hoc-phi-hoc-ky-i-2017-2018
Nhằm đảm bảo việc thu và nộp học phí đúng quy định, nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo và đôn đốc sinh viên thực hiện nộp học phí HKI, năm học 2017-2018 như sau: (xem chi tiết các file đính kèm) Chi tiết...
ke-hoach-to-chuc-khoa-hoc-gdqp-an-cho-sinh-vien-13-nam-2018
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Đại học Huế và kế hoạch đào tạo giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Trung tâm Giáo dục quốc Phòng Huế năm học 2017-2018, Trường thông báo kế hoạch khóa học Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên Khóa 13, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ra-soat-the-bao-hiem-y-te-cua-sinh-vien-nam-hoc-2017-2018
Việc tham gia bảo hiểm y tế là quy định bắt buộc của pháp luật, đây cũng là một hình thức Nhà trường theo dõi để đánh giá ý thức chấp hành pháp luật nhà nước của sinh viên. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-trao-hoc-bong-nguyen-truong-to
Thực hiện Công văn số 1635/ĐHH-CTHSSV ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Đại học Huế về việc tổ chức trao học bổng Nguyễn Trường Tộ, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau: Chi tiết...
quyet-dinh-cong-nhan-danh-sach-doi-van-minh-truong-hoc-nam-hoc-2017-2018
Nhà trường xin công bố Quyết định công nhận danh sách Đội Văn minh Trường học năm học 2017-2018, xem chi tiết ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-do-hoc-bong-cho-sv-cac-khoa
Phòng CTHSSV đang thực hiện công tác xét học bổng KKHT và TCXH học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho sinh viên các khóa theo Quy định hiện hành (đính kèm file). Chi tiết...
thong-bao-thu-bhyt-cua-sinh-vien-nam-2-nam-3-va-nam-4
Căn cứ nguyện vọng của sinh viên trong việc đóng bảo hiểm, Phòng Công tác Học sinh– Sinh viên, phòng Kế hoạch – Tài Chính  xin  thông báo  lịch thu bảo hiểm y tế cho sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 và các sinh viên năm 1 chưa có thẻ BHYT như sau: (xem chi tiết các file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2017-2018-5a26184f1b638
Nhằm đảm bảo việc thu và nộp học phí đúng quy định, Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo và đôn đốc sinh viên thực hiện việc nộp học phí học kỳ I, năm học 2017-2018 như sau:(xem chi tiết các file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-ho-so-sinh-vien-khoa-k11-k12-k13
Mặc dù Trường đã ban hành nhiều thông báo về việc bổ sung hồ sơ sinh viên các khóa K11, K12, K13. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa bổ sung đầy đủ các giấy tờ theo quy định làm ảnh hưởng đến công tác thu nhận, lưu trữ hồ sơ của Trường (Có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-nop-ban-photo-the-bao-hiem-y-te-tai-dia-phuong-cua-sinh-vien-khoa-111213-nam-hoc-2017-2018
Để nắm được tình hình sinh viên không tham gia BHYT tại Trường năm học 2017 - 2018, Nhà trường tiến hành thu bản photo thẻ BHYT tại địa phương của sinh viên các khóa 11, khóa 12 và khóa 13. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-nhan-va-nop-so-quan-ly-sinh-vien-noi-cu-tru-hoc-ky-i-nam-hoc-2017-2018
Để nắm được tình hình sinh viên, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên ngoại trú trong học kỳ I, năm học 2017-2018. Trường đề nghị Ban cán sự các lớp nhận Sổ quản lý sinh viên của lớp mình để triển khai xác nhận của cơ quan chức năng nơi cư trú sau đó tập hợp lại và nộp về Trường (qua Văn phòng một cửa SV - Phòng CTHSSV). Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-trao-hoc-bong-cua-quy-tu-thien-phucs-fond-nam-hoc-2017-2018
Thực hiện Công văn số 1404/ĐHH-CTHSSV ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Đại học Huế về việc tổ chức trao học bổng của Quỹ từ thiện Phuc's Fond, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau: Chi tiết...
thong-bao-buoc-sinh-vien-thoi-hoc-do-nghi-hoc-khong-phep
Căn cứ Quyết định số 126/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Huế;... Chi tiết...
thong-bao-lam-cac-thu-tuc-de-nop-ho-so-xet-cong-nhan-tot-nghiep-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-2
Để chuẩn bị tốt việc xét tốt nghiệp đợt 2 cho sinh viên năm cuối hệ chính quy khóa 2013 - 2017, Nhà trường kính đề nghị lãnh đạo các Khoa thông báo cho sinh viên cuối khóa (K10) và một số sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp có nguyện vọng tốt nghiệp trong đợt này thì làm hồ sơ xét tốt nghiệp bao gồm: Chi tiết...
thong-bao-xet-chon-hoc-bong-phucs-fond-nam-hoc-2017-2018
Thực hiện Công văn số 1269/ĐHH-CTHSSV ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Đại học Huế về việc phân bổ chỉ tiêu xét cấp học bổng Phuc's Fond, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau: Chi tiết...
thong-bao-ra-soat-the-bao-hiem-y-te-cua-sinh-vien-khoa-14-nam-hoc-2017-2018
Vừa qua, Nhà trường đã tiến hành thu bảo hiểm y tế đợt 1 cho các lớp khóa 14. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên của một số lớp chưa tiến hành nộp bảo hiểm y tế năm học 2017-2018 theo thời gian quy định của Nhà trường (Có danh sách kèm theo). Đề nghị Ban cán sự lớp tập hợp danh sách và bản photo thẻ BHYT của các sinh viên có tên trong danh sách trên nếu đã có thẻ BHYT (đã mua tại địa phương hoặc tại Nhà trường) và nộp tại Văn phòng Một cửa sinh viên (gặp CV Hiền) trong thời gian từ nay cho đến hết ngày 31/10/2017. Chi tiết...
thong-bao-vay-von-doi-voi-sinh-vien
Thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng (vay vốn) đối với học sinh, sinh viên, nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn góp phần trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của sinh viên trong thời gian theo học tại Trường, Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên các khóa K11, K12, K13, K14 có nhu cầu vay vốn thực hiện kê khai thông tin theo mẫu giấy xác nhận (đính kèm) và nộp tại Văn phòng Một cửa sinh viên (gặp CV Nguyễn Thị Hiền) để thực hiện xác nhận nhu cầu vay vốn. Chi tiết...
thong-bao-nop-ban-sao-bang-tot-nghiep-thpt-doi-voi-sinh-vien-khoa-k13
Để hoàn thành hồ sơ sinh viên khóa 2016 – 2020 (khóa K13), Nhà trường đã đề nghị các sinh viên nộp bản sao bằng tốt nghiệp (BTN) THPT tại Thông báo số 211/TB-ĐHNN ngày 21/03/2017. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa nộp bản sao BTN theo quy định làm ảnh hưởng đến công tác lưu trữ hồ sơ của Trường. (Có danh sách kèm theo) Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 27
Tổng số lượt xem trang này: 1.150
Tổng số lượt truy cập: 4.438.960