thong-bao-xet-chon-hoc-bong-phucs-fond-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện Công văn số 1322/ĐHH-CTHSSV ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Đại học Huế về việc phân bổ chỉ tiêu xét cấp học bổng Phuc's Fond năm học 2018-2019, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau: Chi tiết...
thong-bao-chuong-trinh-hoc-bong-share-dot-5
Đại học Huế trân trọng thông báo chương trình học bổng SHARE (đợt 5) 2018-2019 dành cho các ứng viên là sinh viên bậc đại học (vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-vay-von-doi-voi-sinh-vien-5bb5d88858383
Thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng (vay vốn) đối với học sinh, sinh viên, nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn góp phần trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của sinh viên trong thời gian theo học tại Trường. Chi tiết...
cac-quyet-dinh-khen-thuong-trong-ky-thi-tuyen-sinh-nam-2018-khen-thuong-nam-hoc-2017-2018-va-danh-sach-khen-thuong
Trường gửi kèm các quyết định khen thưởng trong kỳ tuyển sinh năm học 2018 và khen thưởng năm học 2017-2018, vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-duoc-mien-giam-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2018-2019
Nhà trường thông báo danh sách sinh viên khóa K12, K13, K14, K15 được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2018-2019 (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-sinh-vien-tu-y-bo-hoc-khong-co-ly-do
Trong năm học 2017 – 2018 Trường đã thống kê số lượng sinh viên tự ý bỏ học không có lý do (danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-mau-ke-khai-thu-bhyt-cua-sinh-vien-5b88f322e6c85
Căn cứ công văn số 843/HDLN YT-CC-LĐTB&XH-GD&ĐT-ĐHH-BHXH, ngày 08/08/2018 về việc Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-xu-ly-so-quan-ly-sinh-vien-noi-cu-tru
Nhằm phục vụ tốt cho việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ II, năm học 2017-2018 và kịp thời xét cấp học bổng và khen thưởng cho sinh viên các khóa trong dịp Khai giảng năm học mới, Trường đề nghị BCS các lớp và toàn thể sinh viên lưu ý một số nội dung sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-cua-sv-hkii-nam-hoc-2017-2018
Để kịp thời xét cấp học bổng và khen thưởng cho sinh viên các khóa trong dịp Khai giảng năm học mới, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa K12, K13,K14 thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-le-tot-nghiep-nam-2018
Nhà trường xin thông báo đến toàn thể sinh viên được tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoc-mon-gdqpan-khoa-he-nam-2018
Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2017-2018 của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế; Căn cứ nhu cầu của sinh viên về việc hoàn chỉnh chương trình GDQPAN, Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế, thông báo về kế hoạch tổ chức học môn GDQPAN Khóa hè năm 2018 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-trien-khai-thoi-gian-nghi-he-doi-voi-sinh-vien
Trường ĐHNN thông báo đến sinh viên thời gian nghỉ hè, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-bo-tri-cho-o-cho-sinh-vien-noi-tru-nam-hoc-2018-2019
Trung tâm PVSV, Đại học Huế thông báo kế hoạch bố trí chỗ ở nội trú tại các KTX của Đại học Huế, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-do-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-va-tro-cap-xh-hk2-2017-2018
Trường đang tiến hành xét cấp học bổng KKHT và TCXH của HK2 2017-2018 (dựa vào điểm học tập và điểm rèn luyện của HK1 2017-2018) cho sinh viên các khóa theo Quy định hiện hành (theo file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-tham-gia-bhyt-cho-sinh-vien-nam-cuoi
Căn cứ công văn số 312/BHXH-QLT ngày 02/04/2018 về việc tham gia BHYT cho các học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối của Bảo hiềm Xã  hội Thừa Thiên Huế. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-sinh-vien-trong-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018-cua-khoa-k11
Để kịp thời xét cấp học bổng và khen thưởng cho sinh viên cuối khóa K11 trong dịp Lễ Tốt nghiệp, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa K11 thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-nhan-va-nop-so-quan-ly-sinh-vien-noi-cu-tru-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018
Để công tác xét tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 11 cũng như nắm được tình hình sinh viên nội - ngoại trú của sinh viên các Khóa còn lại trong học kỳ II, năm học 2017-2018 được thuận lợi, Trường đề nghị Ban cán sự các lớp nhận Sổ quản lý sinh viên của lớp mình để triển khai xác nhận của cơ quan chức năng nơi cư trú sau đó tập hợp lại và nộp về Trường (qua Văn phòng một cửa SV - Phòng CTHSSV). Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-truc-tuyen-qua-ngan-hang
Nhà Trường khuyến khích sinh viên nộp học phí trực tuyến (Xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoc-ky-3-chuong-trinh-gdqpan-nam-hoc-2017-2018
Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế, thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cuoc-thi
Thực hiện kế hoạch số 1657/KH-ĐHH, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Đại học Huế về các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và việc làm cho sinh viên trong năm 2018...(xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 653
Tổng số lượt truy cập: 4.787.669