thong-bao-to-chuc-trao-hoc-bong-cua-quy-tu-thien-phucs-fond-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện Công văn số 1392/ĐHH-CTHSSV ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Đại học Huế về việc tổ chức trao học bổng của Quỹ từ thiện Phuc's Fond năm học 2018-2019, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-ban-sao-bang-tot-nghiep-thpt-cua-sinh-vien-khoa-k14
Nhằm hoàn thiện hồ sơ sinh viên Khóa 2017 – 2021 (Khóa K14), Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa K14 khẩn trương nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Chi tiết...
thong-bao-hoc-bong-nguyen-truong-to-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện Công văn số 1363/ĐHH-CTHSSV ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Đại học Huế về việc học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2018-2019, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau: Chi tiết...
thong-bao-buoc-sinh-vien-thoi-hoc-do-nghi-hoc-khong-phep-5bbab49b49da6
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo danh sách sinh viên buộc thôi học do nghỉ không phép, xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-xet-chon-hoc-bong-phucs-fond-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện Công văn số 1322/ĐHH-CTHSSV ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Đại học Huế về việc phân bổ chỉ tiêu xét cấp học bổng Phuc's Fond năm học 2018-2019, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau: Chi tiết...
thong-bao-chuong-trinh-hoc-bong-share-dot-5
Đại học Huế trân trọng thông báo chương trình học bổng SHARE (đợt 5) 2018-2019 dành cho các ứng viên là sinh viên bậc đại học (vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-vay-von-doi-voi-sinh-vien-5bb5d88858383
Thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng (vay vốn) đối với học sinh, sinh viên, nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn góp phần trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của sinh viên trong thời gian theo học tại Trường. Chi tiết...
cac-quyet-dinh-khen-thuong-trong-ky-thi-tuyen-sinh-nam-2018-khen-thuong-nam-hoc-2017-2018-va-danh-sach-khen-thuong
Trường gửi kèm các quyết định khen thưởng trong kỳ tuyển sinh năm học 2018 và khen thưởng năm học 2017-2018, vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-duoc-mien-giam-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2018-2019
Nhà trường thông báo danh sách sinh viên khóa K12, K13, K14, K15 được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2018-2019 (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-sinh-vien-tu-y-bo-hoc-khong-co-ly-do
Trong năm học 2017 – 2018 Trường đã thống kê số lượng sinh viên tự ý bỏ học không có lý do (danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-mau-ke-khai-thu-bhyt-cua-sinh-vien-5b88f322e6c85
Căn cứ công văn số 843/HDLN YT-CC-LĐTB&XH-GD&ĐT-ĐHH-BHXH, ngày 08/08/2018 về việc Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-xu-ly-so-quan-ly-sinh-vien-noi-cu-tru
Nhằm phục vụ tốt cho việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ II, năm học 2017-2018 và kịp thời xét cấp học bổng và khen thưởng cho sinh viên các khóa trong dịp Khai giảng năm học mới, Trường đề nghị BCS các lớp và toàn thể sinh viên lưu ý một số nội dung sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-cua-sv-hkii-nam-hoc-2017-2018
Để kịp thời xét cấp học bổng và khen thưởng cho sinh viên các khóa trong dịp Khai giảng năm học mới, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa K12, K13,K14 thực hiện các công việc sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-le-tot-nghiep-nam-2018
Nhà trường xin thông báo đến toàn thể sinh viên được tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoc-mon-gdqpan-khoa-he-nam-2018
Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2017-2018 của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế; Căn cứ nhu cầu của sinh viên về việc hoàn chỉnh chương trình GDQPAN, Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế, thông báo về kế hoạch tổ chức học môn GDQPAN Khóa hè năm 2018 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-trien-khai-thoi-gian-nghi-he-doi-voi-sinh-vien
Trường ĐHNN thông báo đến sinh viên thời gian nghỉ hè, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-bo-tri-cho-o-cho-sinh-vien-noi-tru-nam-hoc-2018-2019
Trung tâm PVSV, Đại học Huế thông báo kế hoạch bố trí chỗ ở nội trú tại các KTX của Đại học Huế, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-do-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-va-tro-cap-xh-hk2-2017-2018
Trường đang tiến hành xét cấp học bổng KKHT và TCXH của HK2 2017-2018 (dựa vào điểm học tập và điểm rèn luyện của HK1 2017-2018) cho sinh viên các khóa theo Quy định hiện hành (theo file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-tham-gia-bhyt-cho-sinh-vien-nam-cuoi
Căn cứ công văn số 312/BHXH-QLT ngày 02/04/2018 về việc tham gia BHYT cho các học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối của Bảo hiềm Xã  hội Thừa Thiên Huế. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-sinh-vien-trong-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018-cua-khoa-k11
Để kịp thời xét cấp học bổng và khen thưởng cho sinh viên cuối khóa K11 trong dịp Lễ Tốt nghiệp, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa K11 thực hiện các công việc sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 922
Tổng số lượt truy cập: 4.438.928